Lev blott ei i trengsel uten glede og håp.
Unn deg aldri smerter av fortvilelse og åk.
Tro på ham som løste deg og fridde deg ut.
Be til Gud, og han gir deg svaret i et nu.

Kor: Tro at du har fått det, da det vederfares deg,
tro på alle løfter som din Gud har gitt til deg.
Ser du alle stjernene som skinner såre klart,
la dem være minner om at Gud gir bønnesvar.

Bli ei menneskets treler under vandringen her.
Gå i tro til Gud, selv om stormen kommer nær.
Frykt du ei for noget, for hans ord står evig fast.
Tro på ham som løste deg fra verdens synd og last.

Av Sidsel Dyreng