Jesus kjenner til alt det som plager deg min venn,
tro på ham hver stund så skal du se han lever enn.
At han bryr seg om deg, det skal du få merke snart.
Åpne hjertet ditt så får han fylt deg underbart.

Kor: Underbart, ja underbart.
Alle ting han han gjort klart.
Underbart, ja underbart.
Alle ting har han gjort klart.

Du som strever dag og natt og ingen hvile får.
Rett ditt blikk mot Jesus, en berøring da du får.
La hans godhet komme deg til del i alle ting.
Bli ei redd, men tro at han deg leder rundt omkring.


Av Sidsel Dyreng