Du ble ei forstått for din handling,
ei heller for din omsorg og nød.
Men hånet og spottet av mennesker,
som ikke forsto når du bød.

Ref: Takk, takk kjære Jesus.
Takk for den nåde du gav.
Takk kjære Jesus for frelsen.
Takk kjære Jesus for alt.

Når du helbredet syke i mengder,
og sa at det var barnas brød.
Mange raste og kalte deg løgner,
men for andre, de mottok et frø.

Da du korsfestet ble for din godhet,
og du hang der til spott og forakt,
Før du utåndet sa du med høy røst,
disse ord var: "Det er fullbrakt".

Selv i dag er det mange som tviler,
på om du virkelig er den du er.
For det klør dem i øret å få vite,
at du fortsatt alle merkene bær.


 

Av Sidsel Dyreng