Snart fra verden jeg vandrer mot en evighet med Gud,
der herligheten stråler klart.
Alle tårer jeg felte på min vandring på jord,
skal Jesus Kristus tørke bort.

Ref: I min ånd jeg nu skuer frem mot målet for min tro,
Guds herlighet jeg snart skal se.
Den lovsang skal lyde lik som mange fossers fall,
Jerusalem du skjønne land.

Intet her jeg vil savne, når jeg inntar løftesland,
alle jordiske tanker svinner hen.
I et nu vi forvandles, og vi rykkes opp i sky,
der vi møter Jesus frelseren.


Av Sidsel Dyreng