I håp og tro til Gud vi samlet er i dette hus.
Og midt i blandt oss går det en som Satans makt har knust.
Det er vår kjære frelser i hans navn vi seier har.
På hjertebønn du alltid mottar svar.

I Hellig Åndens kraft vi vinner seier dag for dag.
I Jesu navn vi flytter fjell og jevner hver en dal.
Når fienden til angrep går, på klippen fast vi står.
For Jesu Krist, han midt i blandt oss går.

Når Satan kommer til oss med all sykdom akk og ve.
Vi rekker våre hender mot vår Gud i himmelen.
Vi tror på det som skrevet står vi er jo Jesu får.
Og i hans navn vi alltid helbred får.

I jesu Kristi navn vi høylydt roper: Pris skje Gud.
Og alle ondskapsmakter viker bort på Herrens bud.
I tunger vi nu priser ham, det Hellige Guds lam.
Og snart vi inntar himlens skjønne land.
Sidsel Dyreng