Jeg kan ikke fatte den nåde Gud har gitt,
at han i livets bok har skrevet navnet mitt.
Da han sin sønn sendte i sin skjønne prakt,
og han på korset ropte ut: Det er fullbrakt.

Ja han i livets bok med blodet skrev meg inn,
nå kan jeg juble han i evighet er min.
Han tok meg ut av denne verdens synd og skam,
nu fritt jeg juble kan, of prise det Guds lam.

Ja, herligheten ligger åpen for meg nå,
og hver en dag jeg min frelser prise må.
Ja, hvilket under at han tok meg som jeg var,
og mine synder han på korset båret har.
Sidsel Dyreng