Tal til meg Herre, la meg høre din røst,
Tal til meg Herre, gi meg balsam og trøst.
Tal til meg Herre, la meg høre du er nær,
Tal til meg Herre, det er deg jeg har kjær.

Vis meg Herre Jesus, den vei jeg skal gå.
Vis meg Herre Jesus, at jeg varlig vandre må.
Vis meg Herre Jesus, hvilke farer som lurer her.
Vis meg Herre Jesus, at du alltid er meg nær.

Lær meg Herre Jesus, å stole fullt på deg.
Lær meg Herre Jesus, alle ting på livets vei.
Lær meg Herre Jesus, om tålmodighet og ro.
Lær meg Herre Jesus, at jeg kun på deg må tro.

Fyll meg Herre Jesus, med den Hellige Ånd og ild.
Fyll meg Herre Jesus, la meg kjenne du er til.
Fyll meg Herre Jesus, så jeg høylytt priser deg.
Fyll meg Herre Jesus, hver en dag på livets vei.
Sidsel Dyreng