Gud fra himmelen sender regn,
han sender herlig sildigregn.
Han gjør store tegn og under midt i blandt oss.
Ja han rekker ut sin hånd,
gir oss barnekårets ånd,
og vi roper: "Abba fader, pris skje Gud".

I sin menighet han er,
Jesus Krist som vi har kjær.
Frelser sjeler, løser bundne, gir oss alt vi trenger her.
Ja, han fyller all vår trang,
setter hjerte vårt i brann,
og vi roper: "Abba fader, pris skje Gud".

Og han kommer snart igjen,
for å hente sine hjem.
Alle de som ydmykt trodde alt han sa.
Ja, den dagen snart er her,
da får vi se Ham som han er,
og vi roper: "Abba fader, pris skje Gud".Sidsel Dyreng