Nedbrutt, fortvilet har jeg vært mang en gang,
men aldri forlater jeg Jesus Guds lam.
Når alt har vært håpløst, så trist og så kaldt,
vet jeg at Gud i fra himlen ser alt.

Ref: Min hjelper han er, ja hver en stund.
Han plantet mine føtter på sikker grunn.
Ikke finner jeg ord for den nåde han har gitt,
men en ting kan jeg si, han forvandlet livet mitt.

Når jeg ser meg omkring på den urett som er,
blir min visshet så styrket på at du er meg nær.
Aldri glemmer jeg dagen, da du frelste meg,
og en ting det er sikkert, jeg elsker deg.

Når den dagen snart kommer da vi møtes skal i sky,
får jeg stadfestet ordet, du har født meg på ny.
I mitt hjerte jeg venter på at dette snart skal skje,
og jeg takker deg min Gud, for at jeg får være meg.Sidsel Dyreng