Hvor er gløden som var på pinsefestens dag,
var det bare tull og fantasi.
Når de syke ble helbredet og Guds ild ble åpenbart,
Må en spørre er den tiden nå forbi.

Kor: Nei Guds ild er like dan, som den var i fordums tid,
Gi ditt hjerte helt til ham så vil han kraften deg gi.
La ditt lys få skinne klart for din Gud så underbart,
og la verden se at du har fred med Gud.

I min bibel står det så, la de syke helbred få.
Rens spedalske, oppvekk døde, la de lamme fritt få få.
Og hvis dette her er sant, undrer jeg meg gang på gang,
si meg, er den tiden virkelig forbi.

Mange ganger har jeg lest fra de brev som Paulus skrev,
tunger, tydning profeti, var vist hverdagskost for de.
Derfor spør jeg nå igjen, men forundring ser jeg frem,
si meg, er den tiden virkelig forbi.Sidsel Dyreng