DET SOM KAN HINDRE SATAN, ER Å GJØRE NETTOPP DET
GUD HAR SAGT, UANSETT HVOR FORTVILET DIN STILLING ER.

I DISSE TO SMÅ ORD: -I DAG - NU-, RUMMER DET ENORME
MULIGHETER, OG TOTAL FORANDRING I HELE DIN LIVSINNSTILLING.

SAMRÅD DEG IKKE MED KJØTT OG BLOD,
KAST VENTEPOLITIKKEN OVER BORD

NÅR HERREN SIER: HAN VIL GI DEG HVA DITT HJERTE
BEGJÆRER! SÅ MENER HAN IKKE SIDEN, MEN NU.

DET ER DINE UTSETTELSER OG HENSYN SOM HINDRER GUD.

DET ER I DET ØYEBLIKKET DU DØR FRA DEG SELV OG
ANDRE, AT DU BEGYNNER Å LEVE.

LA DENNE DAGEN BLI EN NU-DAG, SÅ VIL
KRAFTEN STRØMME GJENNOM DEG.

Aage Samuelsen