Jeg satt og leste i Dommernes bok, det er fint å se hvordan Gud har oppreist vitner,
gjennom hele tiden til å ta vare på sitt folk, folk som turte å stole på Herren, selv om
det kunne sees ut som alle ting gikk imot, og hvis du så på tinga med naturlige øyne,
så så det ut som Guds folk aldri ofte hadde noen sjanse.

Men så oppreiste Gud dommere som stolte blindt på Herren, det sto om en mann der
som slo ihjel sekshundre mann bare med et kosteskaft, -og det skal det tro til!
Det er fint å vite det at hvis du ser tilbake på disse århundrer som har gått, så ser du
det at hele tiden, så har Gud hatt omsorg for dem som tror.
For når det ser svartest ut så har Gud oppreist en mann, og sånn er det hele veien.
Og derfor er vi samlet her i dag og, for Gud han oppreiser folk som våger å tro på
Gud, det er Aage et eksempel på her, all ære til Jesus.

Og det er dette som jeg synes er så fint, den troen som går på tvers av den menn-
eskelige forstand, for det er den troen som gjør under, og er det noe vi trenger i dag
så er det under i blandt oss.
Da de så de tegn gjorde, så trodde de! -Det står det!
Det er mange som misbruker det ordet: -Salig er den som ikke ser men dog tror!
-Ja, det er klart den er salig, det er jo soleklart det, men allikevel så er Gud interes-
sert i sitt folk, og likevel er Gud interessert i den som er syk, den som har nerve-
problemer, og den som har andre slags problemer.
-Gud er veldig interessert i deg, og han vil løfte deg opp, sånn at du kan se hans
herlighet, og det er det Gud gjør med enkeltmennesker i dag, han løfter dem opp,
sånn at de kan se hans herlighet.

-Og Gud vil løfte oss opp her ikveld, så vi kan se hans herlighet, han vil helbrede
deg, han vil løse deg og han vil sette deg fullkommen fri.
En sånn Jesus har vi, vi har ikke kommet sammen her for moroskyld, akkurat som
andre spiller bingo og andre går på kino, og andre er med i andre slags foreninger,
en sånn kristendom den holder ikke, da kan de heller gå ut i verden igjen, det skal
jeg si deg!
Har du leket hele ditt liv og så kommer du til graven`s rand, så ser du at det du har
gått og trodd var ingenting.
-For du må kjenne Jesus personlig i ditt hjerte, han må løse deg og sette deg fri!
Amen

Freddy Voldstad
Møte fra 16.12.84