Det står så fint i profeten joel 3.kap. at: -Den veke han skal si: han er en helt.
Jeg synes det er så fantastisk, at føler du deg veik, føler du deg utafor, føler du at
ditt kristenliv ikke betyr noenting, så fins det muligheter, for du skal si du er en helt.
Og det er denne Ånd som djevelen er så veldig redd for, den helteånden, den at du
skal tro du er noe i Jesus, du er ikke noe i deg selv, men i Jesus så er du en helt, og
du er en seiersvinner i Jesus.

Det står at vi skal gå fra kraft til kraft, fra lys og til lys, og fra seier til seier.
Det står ikke om nederlag i Guds rike, men det står at han løfter deg opp så
at du kan se hans herlighet.

Jeg tenker på Kaleb og Josva og de ti andre speiderne, da de hadde vært på oppdag-
elsesferd inn i løfteslandet, så kommer de tilbake, og så begynner ti av dem å
snakke om disse forferdelige kjempene, og de svære murene som var rundt byene
der, og alle vanskelighetene.
Men så var det to av de, Kaleb og Josva de er av en helt annen ånd, de begynner
å prate om fruktene, de begynner å prate om dette fantastiske fine landet, de ser
alle disse positive mulighetene.
Og det er dit Gud vil ha deg, han vil flytte deg inn i sin kraft og inn i sitt lys, sånn
at du kan se at du er en helt, -for du er det, nemlig.

Jesus hang ikke på korset for moro skyld, han ga ikke sitt eget hjerteblod for deg,
for moro skyld, for at du fortsatt skulle gå i nederlag, forat du fortsatt skulle gå i
mørket, for at du fortsatt skulle ha sykdommer og plager.
Det var ikke derfor Jesus hang på korset.
Han hang der, fordi han vandt en seier for deg, for at du kunne være en helt, pris
skje Gud, og du er en helt, - i Jesus Kristus så er du en helt.
Ta imot det Gud vil gi deg, og du skal få kjenne at det blir noe helt nytt, at du
skal få sprenge sirklene rundt deg, og sykdomsmaktene og disse tvangstankene og
disse negative tankene som djevelen vil slå deg med, du skal se at det farer bort i
Jesu navn.
For -det er seier i Jesu navn,
-det er seier i Jesu navn, og det skal du få erfare.
Det finnes ikke nederlag i Jesu navn.
Amen.

Preken av Freddy Voldstad
24.11.85