Jeg er glad jeg er frelst, takk og lov!
-Det står Jesus gjør ikke forskjell på folk, heldigvis, og det er det sammen hvordan
du er, eller hvordan du ser ut, så gjør ikke Jesus forskjell på folk.
Det er noen ord som har kommet til meg stadig i det siste og det er det ordet som
kommer mange ganger igjen her i forkynnelsen: '
''Dersom du tror, skal du få se Guds herlighet''.

Halleluja!!

Alt som tekkes Gud er kun ved tro, ikke noe annet, kun tro.
''Dersom du tror, skal du se Guds herlighet''.
Da jeg var ute i verden, -jeg hadde tro på Jesus, men jeg brukte den ikke, men en
dag så bestemte jeg meg i mitt hjerte, nå ville jeg ble frelst. Halleluja, og så ble jeg
frelst, og det var bare kun ved tro, bare du tror, det skal ikke mere til.
Så enkel er Herren, at bare du tror, så skal du bli frelst, bare du tror, så skal du bli
helbredet.
Det er det samme hva som feiler deg.

Lasarus han var død som en sild, men jeg er sikker på det, før han døde så visste
han hvem Jesus var, Halleluja!
Og han tenkte: -nå skal jeg narre de, de vantro, så lot han seg dø, Halleluja,
det er det du må: -du må dø først, for det er når du dør først, det er da du får livet,
for da er du ferdig med deg selv, det er ingenting igjen, det er kun en som er noe
og det er Jesus. Halleluja.
Og han la seg til rette i 4 dager, han var klin råtten, bare de gikk forbi grava, enda
det var en svær stein, så luktet det, og sånn gjorde det av meg og, det luktet dunder
lang vei, det luktet synd og djevelskap.

Men så traff jeg ham, Halleluja, Jesus fra Nasaret, som ikke den sosialistiske regjer-
inga vil ha noe med å gjøre, det er akkurat som i Sovjet, de tror på Gud sier de.
Han mannen som var oppe i lufta sa: -jeg så ikke Gud jeg, men så tok han en flytur,
utenom satelittene, så styrtet han rett ned i helvete, da omkom han, da var det for
sent.
Men for deg som er her i dag, er det nåde, og den nåden har Gud gitt deg, helt fra
du var født, så du kan bare ta imot Jesus, ikke bry deg om hva andre sier om deg,
de har ikke noe med deg å gjøre, bare ta imot Jesus, til Ånd sjel og legeme står det,
det er både frelse, helbredelse og den Hellige Ånds gave, så du kan tale i tunger, og
så kan du gå i dåpens grav, og bli begravet med Kristus, så står du opp igjen, så er
du en ny skapning i Gud.
Det er sånn Herren vil, og sånn kan du også bli her i dag.

Det nytter ikke å tro deg inn med forstand, det er kun ved tro, Halleluja.
Det er så enkelt, det står at selv ikke en dåre skal fare vill, og en dåre vet du han kan
ikke bruke skallen, han er nødt til å bruke hjertet for å tro.
Gud er fin skjønner du!
Jeg hadde ikke noe her (i hode) jeg, men så hadde jeg en lengsel her (i hjerte),
og så fikk jeg alt det jeg ville ha her.
Tenk på meg som var helt inne i døden, jeg hadde mistet nesten alt blodet, jeg fikk
hjerteinfarkt med blodstyrtning, jeg var ikke meg selv, men kjerringa mi hadde tro,
jeg sa til henne før jeg ble borte, hva du enn gjør så send meg ikke på sykehus, for
da hadde jeg ligget på kirkegården nå.
Det visste jeg.
Men så visste jeg om en annen og, Halleluja!
Det er Jesus fra Nasaret, Halleluja, og han er her, der to og tre er samlet i mitt navn,
der er jeg midt i blandt dere, så han er her, ved troens forkynnelse. Amen.Fra et møte i turnhallen 31.3.85
Innledning av Willy Samuelsen.