Er en innstilt på å få noe av Gud, så får en noe av Gud!!!
-Det er store ting som er under opprulling, fantastiske ting, som Gud er i ferd med å
bane vei for oss, og jeg har stadig fått det Ordet: -Dersom du tror, skal du få se Guds
herlighet!
-Det er nøkkelordet!
-Og jeg tror at mange skal få oppleve å se, med sine naturlige øyne ting som du aldri
har sett før!
-Har du tro for det, så si -Amen! Og hele folket sa: -Amen!
-Det er godt å høre!

-Vi har to brødre her, som reiser tredve mil frem og tilbake for å være med på møtene
her, og de er rett ofte på møtene, jeg beundrer slike personer som ikke unnser seg for
å reise milevis for å høre et frigjørende budskap, disse brødrene er fra Heidal, og vi
skal få høre en av brødrene nå.

-Jeg ble litt overrasket av å komme til mikrofonen her i dag, hadde ikke regnet med
det, men jeg er glad for at jeg har funnet frem til et bevisst liv i Gud, og jeg kan si det
slik at Han har vært en trofast venn igjennom hele livet, jeg var bare en guttunge da
jeg fikk lov å bøye mine kne og be til Gud, og har vært med nå i nærmere femti år.
-Og det har gått igjennom ild og det har gått igjennom vann, men det står at: -luen skal
ikke svis, selv om det kan være nokså hardt mange ganger.
Men det er godt å få lov å stå for Guds ord, det er så mange ting som har forandret
seg på disse årene, for jeg er oppvokst i blandt pinsevenner og det er mange ganger i
dag en må spørre etter: -Hva dem står for?
-Før i tiden når en var i pinsemenigheten så visste en hva de sto for, men i dag så vet
de det ikke lenger, en må spørre om de holder seg på de gamle stier, eller om de
holder seg til det nye!
-Det er så mye nytt! -Men jeg er glad for at Guds ord er likedan i dag, som det var
for femti år siden, og en skal ikke slå av på en måte for å tekkes Per eller Pål, men en
skal holde frem Guds sanne Ord i alle deler.
Med dåp i vann og dåp i den Hellige Ånd og ild, og det trenger vi mer i dag enn noen
gang tidligere, når du ser ondskapen omkring oss, til og med i venneflokken bortover,
så er det forskjellige som er besatt, som burde bli løst og fri.
-Må Herren hjelpe oss til at vi kan stille oss slik at Herren kan bruke oss i disse siste
dager.
-Når Aage nevnte det her i stad, at han kanskje var en av de første som fikk en kule,
når tiden var inne, men jeg vil stille meg ved siden av Aage, for å si som så at: -Jeg
frykter ikke for ondt, for Herren er med oss!
Herren har begynt sin gjerning, det vil han fullføre! Lovet være Herren!
-Og jeg vil si det til den som er ungdom her i dag: -Har du ikke begynt å påkalle Jesus
og tatt imot frelsesbudskapet, så skynd deg å ta imot i dag, det haster!
-Og så er det så greit med det: -Jeg har løfter for det liv som nu er, og for det som
kommer, det er fullgardering, det er som fullgardering når det gjelder tipping og for-
skjellig, men dette er fullgardering for det liv som nu er, og det liv som kommer,
derfor har vi grunn til å love og prise Herren, og gjøre som vi sang i sanger her: -Løs
nu båten fra land, -ja jeg vil anbefale det: -Løs båten fra land!
-Og er det noen her i kveld som er av de falne Sions datter, så skulle jeg ønske at
båndet ditt bli slitet her i kveld, så du kunne få lov til å prise Herren av et fullt hjerte!
Amen!

-Det var veldig fint! -Det var klare og fine toner!
Og det er det jeg skriver i boken min, -de fleste av de som kaller seg frelst idag, de
er ukjent med de opplevelsene.
Det er som det blir visket mer og mer ut, og ikke får du lov til å si sannheten, gjør du
det så fornærmer du oss, -kjenner du ikke meg da? -Nei!
-Gud kjenner ikke nogen etter kjøttet, uten det at Han vil putte noe inn i deg, det nye i
fra himmelen, det er det Han er ute etter!
-Og når jeg trekker fram alle disse samfunnene i boken, fra pinsefestens dag og inntil
dags dato, hvordan det begynte i Ånden, Gud kom til; -metodistene f.eks, som fikk
oppleve fantastiske ting under Wesley, men etterhvert som tiden gikk, så ble det visket
ut, det kom elementer inn som ikke tålte den Hellige Ånds gjerninger i møte.
-De ble kalt for de hellige hoppere, for Ånden falt og de hoppet i været og priste Gud,
de ramlet i gulvet under Åndens kraft.
-Men i dag så er det ikke en av de som hopper.
-De begynte så fint, i dag er det bare en organisasjon, som har anerkjennelse over hele
linjen, noe annet er det ikke.
-De vil ikke ha den Hellige Ånds kraft og gjerninger, de holder fast ved barnedåpen,
og dessverre så kan ikke Gud stadfeste sånt noe, for det hører ikke hjemme
i Guds ord.

-Likeså babtistene, så pinsevennene som i nitten seks og syv og årene fremover, opp-
levde fantastiske ting, i dag er det bare en organisasjon, bestående av grupperinger,
i fra søndagsskole, det står ikke noe om søndagsskole i Guds ord.
-Jeg husker jeg var på tabernaklet i Skien, da var det mellom femogtredve /førti barn,
som ble døpt i den Hellige Ånd og ild.
-Og jeg husker jeg gikk bort til en søndagsskole lærerinne, som jeg kjente veldig godt
så sa jeg: -Hva skal du lære de for noe nå? -Hun sto og glante på barna, hun var
veldig redd, for barna skalv under Guds kraft, og de gikk igjennom til Åndens dåp,
den ene etter den andre, fra fire år og oppover.
-Så sa jeg: -Hva skal du lære de barna? -Du har jo ingenting å lære dem, du har jo
ikke fått opplevd det selv, -hun er ikke døpt i Ånden den dag i dag.
-Men søndagsskolelærer vil de være.
-Gud er ikke for sånt noe tull!

-Så er det ungdomsgrupper, så har du musikk og så har du hornorkester og alt dette
her, det har gått opp i bare grupperinger.
Men i min bibel står det: -De unge sammen med de gamle. Amen.
På en måte er jeg veldig glad for at jeg har kommet opp i den alderen som jeg er, for
jeg har fått gjennomgått så mange ting, og lært så mye, og sett så mye, og derfor så
ligger det også tyngde bak det jeg sier, for det er opplevelser, det er ikke noe tull jeg
farer med.
-Det er virkeligheter.
-Og at Gud skulle komme på en så forunderlig måte som Han har gjort i de siste år-
ene, det er bare under alt sammen.
-Men Gud Han er under, Han gjør under!
-Amen!Utdrag fra en preken på møte 30.10.83