-Vi har sett med våre øyne, det som vi skuet, og våre hender følte på, om livets ord,
og livet ble åpenbaret.
-Når det står i Apostlenes gjerninger om deres virksomhet, og Guds ord hadde frem-
gang!
-Hvorfor?
-Fordi hele disippelflokken var fattig på jordisk gods, men rike i Gud!
-Og det er millioner i verden som venter og lengter etter å se Guds kraft i virksomhet!
-Den som fjerner sykdommer uansett, -den som løser de besatte, uansett hva de er be-
satt av, den som løser alkoholikere, narkomane og kriminelle.

-Legekontorene og sykehusene er overfylt av lidende mennesker, leger og syke-
pleiersker er overarbeidet, mens de som skulle være Guds vitner, steller for det meste
med seg selv og sitt eget.
-De mangler kraften og autoriteten og forstår ikke at de må ha den nødvendige kraft
og autoritet for å gå imot ondskapens åndehær i himmelrommet, for å kaste ut
demoner og helbrede all sykdom.

-Det er ikke predikanter Herren spør etter, det er arbeidere og vitner iført den Hellige
Ånds kraft.
-Jeg har sett med mine egne øyne den kraft i virksomhet, og dersom Gud kan gjøre
dette en gang, to ganger, ja ti ganger, så kan han gjøre det igjen og igjen og igjen!
-Han som gjør under uten tall!
-Vi er Guds sendebud, altså postbud, som legger Guds brev i hjertets postkasse,
adressert til deg som lytter med hilsen fra Ham, som forlater alle dine synder, og
helbreder alle dine sykdommer, underskrevet med varme hilsener fra Jesus Kristus
Guds Sønn fra Nasaret!
Amen.


Fra et radioprogram med broder Aage på 80-tallet