Dette budskap kom på et møte i -78, etter et sterkt
vitnesbyrd fra en mann, og det samme kan Herren gjøre
for alle de som påkaller Ham.Ja, jeg Herren skal bekrefte dette, ved at jeg løste ham ifra de
demonene som herjet i ham.
Fordi jeg har det navn som er over alle navn, det er mitt navn
Jesus, hvormed demonene må vike, for de vet de er beseiret.
For det er jeg Herren Jesus som er seierherre over alle Herrer
både på jorden og under jorden, fordi jeg har seiret over dem
i kraft av min død og oppstandelse.

Og jeg vet at min tjener som jeg salvet med min Hellige Ånd,
ble satt i første rekke og demonene bekjempet ham, og han
var knuget ned.
Men jeg Herren har løftet ham opp igjen og salvet ham med
ny salvelse og ny kraft.
Og min myndighet er over ham og i ham og den taler igjenn-
om ham, og jeg vil åpenbare meg på en spesiell måte for min
tjener som jeg utvalgte før verdens grunnvoll ble lagt.

For jeg Herren har all makt i himmelen og på jorden, og han
er i min hånd.
Og når jeg Herren kommer, så skal jeg løfte mine tjenere hjem
til herligheten. Amen