Det er noe som har kommet sterkere og sterkere for hver dag, og det har skapt en
hunger i mitt hjerte.
Jeg er ikke fornøyd med det jeg fikk for en fem-seks år siden, eller det jeg fikk opp-
leve i fjor, når vi vet at det er noe å få hver dag.
Og det er jo en voldsom krise som verden er oppe i, og det er spørsmål: -Hva kan
redde verden?
Og gang på gang så har det kommet dette til meg om underets Gud.
Det står i Profeten Esaias: -Hans navn skal kalles under.
Og de forsøker å lappe på denne sønderrevne verden på alle mulige måter, og de
kristne sloss seg i mellom, -og hva skal verden tro på!
-Men vi har ikke noe med verden eller andre å gjøre, uten det at vi skylder å repre-
sentere et evangelium som kan løse syndere og sette fanger i frihet.

-Jeg ber ikke om unnskyldning for det jeg er frelst, og jeg ber ikke om unnskyldning
for det jeg preker et evangelium som er rett fram.
-Jeg smyger ikke for noe menneske, og dribler ikke med evangeliet for at det skal til-
passe seg alle, men vil du ikke ta imot det: -værsågod la være, men vil du ta imot det,
-Det er ditt!
-For vi har en Gud som ønsker å snu oppned på hele verden, men Han må ha vit-
ner.
-Og når det står om Paulus og Silas da de kom til en by, så står det at det gikk rykter
over hele byen, -nå er disse to som snur oppned på hele verden kommet hit.
Og når to stykker kan snu oppned på hele verden, så kan da vel vi snu oppned på
hele Oslo, og på hele Norges land.

-Og det som skal til, -det er ikke noe mindre enn mirakelvekkelse.
For Gud har alltid vært en miraklenes Gud, han ligger ikke på latsiden, han sier ikke
det: -Nei nå er jeg trøtt av de miraklene jeg har holdt på med, -nå tror jeg vi lærer
dem teologi, nå vil jeg ha bibelskole, og så får du Jesus gå ned å lære dem å bli kloke.
-Så får du opprette bibelskoler over hele Norges land, og ta deg ut veldig intelligente
mennesker, som kan stå for bibelkurset. -Pusjhh!!
-Han bryr seg ikke det døyt om det, for Gud er en miraklenes Gud, han gjør ikke noe
annet enn mirakler.
-Det er et mirakel at vi er her i dag, og det første miraklet Gud gjorde, det var når
Han skapte himmel og jord, og Han skapte Adam, og det var godt at han ikke hadde
noen intelligente vise mennesker der på forhånd som kommer fra en annen planet.
-Ja, de sier jo det, -at det finnes intelligente vesener på andre planeter som ligger langt
over vår intelligens! -Ja det skal ikke stort til! he he he

-Men jeg har aldri hørt at Jesus har sagt til meg at; -Det bor noen intelligente vesener
på andre planeter som ikke har sunket så dypt som dere her i Norge.
-Da måtte jo Jesus ha fløyet fra planet til planet da, for å dø flere ganger, -men det har
han ikke gjort.
For det første miraklet Han gjorde, det var når Han skapte lys, himmel, stjerner, måne
og sol, og hele solsystemet, hele systemet i universet, det var mirakler på mirakler,
som Gud gjorde ved ganske enkelt å si: -Det bli lys! ......litt av prekenen er blitt
ødelagt pga. gamle opptaks-kassetter


.....-Gjennom hele bibelen så får du se, Gud lager det ene miraklet etter det andre, og
når han skulle føre Israel ut av Egypten, så gjorde Han bare tegn, under og mirakler,
for å stoppe fiendens munn, og få dem til å vike, og hindre dem i å ødelegge Israel.
-Moses tok en neve med støv, (du kan prøve det du) -og så heiv han det opp i lufta,
så ble det til en myggsverm, -av støv!
-Går det an da?
-Han gjorde iallefall deg og meg ut av støv, så da kan han vel lage mygg. he he he.
-Gud kommer i hu at vi er støv, står det.
-Jesus han er veldig fin, han tok støvet han, og så heiv han ut, og så ble det til gjen-
fødte sjeler, -født på ny til et levende håp.

-Så mens Jesus sov, han døde på korset under søvnen, så ble det født noe, det ble
født en kvinne -menigheten-, -født på ny ved vann, og ved Ånd.
-Og det er ikke menigheter, men det er menigheten.
For det er mange som tror det at: -Kan hende den menigheten jeg tilhører kommer til
himmelen, men de andre der borte kan ikke komme til himmelen, -å langt i fra, de har
det ikke så godt som vi har det.
-Vi har det så deilig så, vi har det så fint, skal høre du når pastoren taler, da snorker
de over hele salen. ha ha ha
-Ja det gjør de nok!

-Men hvorfor er det så vanskelig å tro at: -Gud gjør mirakler!
-I nitten femti-seksti og sytti-åra, og nå har det også begynt på ny i åtti-åra, så har
Gud igjennom brødre som han har reist opp, gjort mirakler på mirakler, hvor blinde
får synet, døve hører, stumme taler, uhelbredelige syke blir reist opp.
-Det kom en mann på et møte som Allen ba for, han hadde hatt en operasjon et halvt
år i forveien og tatt den ene lungen, og fjernet tre bibben.
Så hørte han om Allen`s møter, så gikk han til møte, og så gikk han fram til forbønn,
han hadde kameraten sin med seg, så når han kom fram til Allen, så ba Allen for ham,
så spurte han ham: -Tror du Gud kan gi deg en ny lunge og nye ribben?
-Ja, det er derfor jeg er kommet sa han.
Og med det samme han hadde bedt for han, så kjente han at det skjedde noe der
som det hadde vært en lunge, og så kjente han at det ble fylt igjen her, der ribbena
manglet.
-Og det viste seg ved røntgen siden, at han hadde fått en ny lunge og tre nye ribben.

-Det kom en mann som hadde vært blind fra han var ganske ung, og ble bedt
for, og han hadde bare det hvite igjen, det var ikke noen pupiller igjen, men han ble
bedt for, og ble straks helbredet, fikk nye øyne, og så hele forsamlingen, og så predi-
kanten som ba for ham.
-Hvorfor?
-Fordi vi har en miraklenes Gud, som ønsker å revolusjonere hele verden, ved tegn,
under og mirakler.
-Skulle nogen ting være for vanskelig for Herren, -å langt i fra!
-Jeg har vært dømt til døden mange ganger jeg, helt i fra fødselen, og min eldste søster
sa til meg for ikke lenge siden: -Ja jeg måtte kjøre Aage i en vogn helt til han var fem-
seks år gammel, da kunne jeg ikke gå, aket meg fram på bakken, fordi jeg var lam.
-Men plutselig ute på gårdsplassen, mens mor sitter inne og syr på maskin, så skje-
dde det noe, da reiste jeg meg opp og spaserte rett inn på kjøkkenet til mor, og hun
holdt på å dette overende.
-Hva har skjedd Aage? -Jeg visste ikke hva det var, nå vet jeg det!
-Jeg bare kjente at jeg måtte reise meg å gå!

-Legene har stått gang på gang med dødsattesten, -han kan leve høyest en time, jeg
kommer i morgen og skriver dødsattesten, -Aage lever han, legene er døde!
-Hadde talefeil helt til jeg var tretten år! -Kan du høre det?
-Nå skal jeg bruke kjeften helt til jeg reiser.
-Da vil de si: -Jasså har den kjeftesmella reist nå? he he he.
-Jeg preker bare om miraklenes Gud, som gjør tegn og under uten tall!
-Han er her!
-Skulle nogen ting være for vanskelig for Herren? -Hva?
-Det er ingen som har kunnet blande seg opp i hva Han gjorde, når han skapte menn-
esker av forskjellige slag, dyrearter, fiskearter, fuglearter og forskjellige blomsterarter,
og det var ingen som blandet seg opp i det, de kom ikke å sa: -Å den orkideèn der
var nydelig, men jeg liker ikke den luseblomsten der!
-Nei de vil bare ha sånne vakre Hawaii-menigheter vet du!
-Men når det kommer sånne lusemenigheter som dette her: -Hestehov, er det ikke
det da? he he he

-Der tok han den luseasken -han Aage, og satte ved siden av en nydelig orkidè, da
kom professor -skrull i hue- og så sa han: -Du Gud, jeg syns ikke at de to der passer
i sammen! -Nei sa Gud, jeg får ta bort den orkideèn, så får jeg la luseasken stå! ha ha.
-Han gjør akkurat hva han vil, ja da, -så kutter`n hue av alle de Hawaii-blomstene.
-Det er fint! -Det er vidunderlig!

-Jeg hadde lyst til å preke i hele kveld, om Han som gjør tegn, under og mirakler,
skulle nogen ting være for vanskelig for Ham!
-Han som sa til Moses: -Rør ved havet! -Hva? -Rør ved havet!
-Hva skal skje da da?
-Har du noe med det da?
-Bare gjør som han sier!
-Ja ja, jeg får gjøre det da!
-Så delte havet seg!
Og så står det: -Det sto som en mur på begge sider.
Hadde jeg vært med i den flokken, og sett på alle de fiskehodene som sto inntil, og
ikke kunne få hodet ut en gang, så hadde jeg gått bort, så hadde jeg: -tirrilitti, he he he.
-Da kan du tro de der torskene hadde kikket: -Men i all verden, er det Aage, er han
også med i den gjengen og da, -javisst er han det! -Halleluja!

-Og de gikk igjennom det røde hav, under høye jubelrop, og med meget gull og med
meget sølv, og Gull er bilde på rettferdigheten, og sølv er bilde på forsoningen.
Megen rettferdighet og megen forsoning.
Og med rikdommer i fra Gud, han er rik nok for alle dem som påkaller Ham.
-Og så skulle jeg spørre noen om å preke evangeliet, når han helbreder syke fremde-
les.
Nå er avisene fulle av sjokkerende berettninger fra sykehusene.
-Det var det som jeg preket om for en ca femten år siden, jeg fikk besøk av syke som
var ødelagt av legene, og når jeg fortalte det på møtene så raste de imot meg, men nå
skriver avisene det selv, om den ene legetabben etter den andre.
-Jeg kan fortelle mange sjokkerende ting jeg, men skal ikke gjøre det, for jeg har ikke
noe med det, la de herje så mye de vil.
-Jeg skal iallefall ikke på sykehus, jeg skal til himmelen.

-Og jeg har tro for at Gud som frelste meg og har reist meg opp fra dødsleiet gang på
gang, ikke bare en gang, men mange ganger, helt til jeg var atten år, så var jeg dømt
til døden mange ganger, men jeg lever.
-Og når jeg ble frelst, så ville de stoppe meg, på alle mulige hold.
Og det kom den ene moralpredikanten etter den andre, ikke måtte jeg gjøre det, og
være forsiktig der og forsiktig der.
-Men mange av de har forsvunnet som dugg for sola, men Aage lever.
-Alle de som sto meg etter livet, og som ville fjerne meg, de er borte.
-De sitter med noen klatter nedover her, og står der og skal forsøke å lage vekkelse,
de apekattene.
-Ja nå har vi en broder her sa han, som ligner deg veldig, har du hørt for noen idioter.
-Ligner meg, sa jeg! -Da er det vel mye bedre å ha meg da, enn å ha en som ligner
meg.
-Det var ikke det skjønner du, men nå har vi nesten en sånn som deg!
-Å ja sa jeg, -jeg kjenner han! -Nei det gjør du ikke sa han!
-Jo da, det gjør jeg sa jeg, -For har han fri så sitter han gjerne på møtet mitt og skriver
ned det som jeg preker, og så går han rett ned i tempelet og preker etterpå.
-Vet du hvem det er da sa han?
-Ja det er den og den sa jeg, det er han som ligner meg, -Jeg har ikke noen
som ligner meg jeg, det er bare apekatter, det er ikke noe annet.
-Gud frelser ikke apekatter, han vil ikke ha - - - , skulle jeg være lik andre?
-Nå skal jeg forsøke å ta etter han nå, jeg blåser dem full med råka på.
Har de ikke noe selv, så kan de holde seg hjemme.
-Skal forsøke å etterape andre for å lage vekkelse, det er en stor skam.

-Fælt så stille du ble nå da? -får du magasjuke? hehehe
-Bare å komme fram det, så skal vi snart få kurrert deg!
-Du kan si akkurat til vedkommende det jeg sier her, det kan du fortelle han,
så han kan bli løst og ikke fly rundt som en annen spirrevipp!
-Jeg tåler ikke sånt noe, jeg greier ikke det, jeg har kjempet i år etter år, jeg har bedt
til Gud på mine knær, jeg har ligget og grått for at Gud i himmelen skal frelse sjeler,
døpe i ånden og helbrede syke, jeg flyr ikke rundt som en annen apekatt, det er reali-
teter Gud har gitt meg.
Det er ikke noe etterap!
-Skal du bli frelst må du bli frelst til Jesus, og han vil løse deg, han vil sette deg fri, han
helbreder deg uansett hva som feiler deg.
-Det er min Gud!
-Er det sant? hele folket sa: -Amen!
-Glory!!! Halleluja!!!

-Det kom en ung gutt, han var bare fjorten år gammel, på et av møtene i Amerika, de
bar han inn på båre, han var lam fra hode og helt ned, men ble bedt for, han reiste seg
opp og sprang omkring og priste Gud.
-Jeg var i Omeha, og der kom det en fjorten år gammel indianergutt, fin kjekk gutt, og
foreldrene satt lenger ned, indianere, og dette her var ikke en pinsemenighet, men det
var en luthersk kirke, og gutten kom fram mens jeg sto og preket, og så sier han:
-I want to speak in tongues!
-For det var mange av disse lutheranerne som talte i tunger.
Så sa jeg: -Do you belive God can give you this? -Yes, I know!
Og jeg la handa på han, og øyeblikkelig så ble han døpt i Ånden og ramlet overende
på gulvet og talte i tunger, og var så full av den Hellige Ånd at foreldrene måtte bære
han mellom seg inn i bilen, og der inne i bilen lå han og talte i tunger, og priste Gud.
-Halleluja!!! -Glory!

-Skulle nogen ting være for vanskelig for Gud?
-Alt er mulig for den som tror, og uansett hva som feiler deg, kan Gud møte deg, og
du kan bli et nytt menneske, det gamle er forganget, se alt er blitt nytt!
-Amen!


Budskap nr.6 kom etter denne prekenen.

Fra møte 14.11.82