Jeg tror jeg har opplyst det her før, men jeg kan si det igjen, jeg holder på med en
bok, og det er mange, mange forunderlige ting som kommer til meg.
-Det er en bok om det Gud gjorde i fra pinsefestens dag og inntil i dag.
Og når jeg har summert opp, hvordan Gud begynte på pinsefestens dag, og hvordan
djevelen ganske snart, ikke så lenge etter, begynte å infiltrere inn i menigheten, og det
etter en hundre og femti - tohundre år, begynte å ta form av den katolske kirke.
Den er en av de farligste læren vi har i hele verden, den er meget besnærende og for
den som ikke er våken i sin ånd, så er det så lett, å gå på det.
Det er en fryktelig lære, det er den farligste, og mest djevelske lære vi har.
Den har tatt liv av millioner på millioner av mennesker.

-Og jeg tenkte på den tiden som var på Noas tid, selve navnet hans betyr: -Hvile!
Og det er det få som har i dag, de vil gjerne være frelst, men de har ikke noe hvile i
sitt hjerte, og derfor oppstår det veldige konflikter i dennes sjelshjerte.
-Men den oppgaven han fikk, det hadde ikke hendt i historien siden skapelsen, at
Gud kom med et slikt merkelig budskap, først til Enok, som igjen fortalte det til sin
familie, om hvordan Gud skulle ødelegge hele verden ved vann, og begrave alt kjøtt.
Og det var på den tiden som menneskene, altså kjempene, som var en sammenbland-
ing av engler og mennesker, tok seg til rette over hele jorden, og disse kjempene som
var en sammenblanding av mennesker og engler, de kunne bli voldsomt svære, de var
opptil tusen meter høye.

Og det var forferdelige ting som skjedde over hele jorden, grusomme ting.
-Når en leser Dødehavsrullene så får en se, mange ting som aldri har vært nevnt her i
Bibelen.
Det står bare om Enok at han vandret med Gud, så var han ikke mere, men den opp-
gaven han fikk; -Han var den første som lærte seg skrivekunsten, og Gud lærte ham
skrivekunsten så at han kunne skrive det ned som Gud hadde talt til ham, om hva som
ville hende.

Og når Jesus selv sier: -Som det var på Noas tid, så skal det bli før menneskesønnen
kommer.
Og jeg synes vi lever i en uhyggelig tid, og verden har ikke noen fremtid.
-Jeg skrev en artikkel i går kveld til Varden, som kommer ut antakelig neste uke, og
jeg har fått veldig ros av redaktøren, han ringte til meg og sa: -Du er en merkelig mann!
-Ja det er jo sant det!
-Når jeg tenker på hvilken bakgrunn du har, sa han, -så finnes det ikke en her i avisen
som kan skrive som deg!
-Hva er det du sier, sa jeg.
-Hverken jeg eller noen annen her, kan skrive sånn som deg!
Det var jo godt å høre det!

-Men det er det innblikket en har i Guds ord, som gjør at den Hellige Ånd kan forme
dette her for meg, og når jeg skriver den boka, og tar for meg hele kristenheten fra
Apostlenes dager inntil dags dato, så får vi se hvor langt vi er borte i fra virkeligheten.
-Vi er fornøyd med å komme på møte å samles, og det er veldig fint, det er stort, og
vi er fornøyd med å prise Gud og se hva Gud gjør, men det er bare dråper det vi har
fått oppleve, mot det Gud vil gjøre!

-Og jeg kan fortelle at, etter hundre og femti år fra apostlenes dager, inntil hundre og
femti år, da var menigheten så infiltrert av fremmede makter, men selv da, når den
begynte å ta form av katolisismen, så gjorde Gud merkelige ting midt i menighetene
allikevel, han helbredet mengder av syke, sånn kraft var det etter apostlenes dager, at
det stadig kom igjen og igjen, for det var noen av de i menigheten som kjente til dette
som skjedde på pinsefestens dag.
-Og vi kjenner til hva som har skjedd, og vi vet at satan er en tusenkunstner, han for-
søker å ødelegge det Gud har gjort.
Og når satan og hans handtlangere hadde ødelagt hele jorden, så -så Gud den eneste
utveien, det var å få begrave alt kjøtt.

Og så kom han med en merkelig tegning.
-Noa skulle lage en ark i tre etasjer, -Fader, Sønn og den Hellige Ånd- -Fint!
Og han fortalte nøyaktig hvordan han skulle lage arken, og på den tiden så hadde det
ikke falt regn, jorden ble vannet ved damp.
Så når Noa fortalt folket når de spurte: -Hva er det du holder på med her?
-Ja, det er en Ark, som skal bli til frelse for meg og familien som tror på det!
-En Ark?
-Ja, en Ark!
-Hva skal det være godt for?
-Gud har sagt til meg at han skal sende en vannflom, som skal dekke hele jorden!
-Hva? -Og det tror du på?
-Jaha, det gjør jeg!
-Mener du det altså at hele jorden skal bli dekket av vann?
-Ja, -Gud har sagt det!
-Tror du virkelig på det Noa?
-Ja!

-Er ikke det de samme spørsmålene som blir rettet til oss idag? -Tror du virkelig på
det tullet der? -Tror du virkelig at hele jorden skal brennes opp med ild? -Og alt
menneskeverk på det?
-Ja det gjør jeg!
-Du Aage du skjønner det at: -du må bruke fornuften!
-Ja det gjør jeg, men jeg setter den etter troen, for troen konfererer aldri med for-
nuften, for å høre hva den mener.
Da vil straks fornuften si: -Et lite øyeblikk herr tro! -La meg gå foran nå, og så diri-
gere farta!
-Men da sier troen: -Jeg kan ikke på noen som helst slags måte gå med på ditt forslag,
jeg må adlyde Gud.

Og når Abraham; -det står at han var lydig da han ble kalt-, -så var det ut i det
ukjente, og det er der jeg liker meg, skjønner du!
Gå uten å vite hvor en kommer hen!
-Har du fått noe kart da Abraham?
-Nei det skal vises meg i samme øyeblikk som jeg tar det første skritt!
-Ååå, -du mener at du har en slik video da?
-Ja da Gud har video, så han bare slår på der oppe, så kommer det på skjermen
hvilken vei jeg skal gå!
-Abraham -nå skjønner vi at det har klikket for deg, nå forstår vi hvorfor du har gått
og mumlet for deg selv, og sett helt skrullete ut, kikket i været og vinket, og -gå uten å
vite hvor du kommer hen?
-Jaa!!!

-Og du Noa, skal du ikke være med på foreningen i neste uke da?
-Neei, hverken jeg eller familien, vi har kuttet ut alt sammen, vi bygger på vår frelse
med frykt og beven.
-Og det som frelser oss i sitt motbilde, -når det står om Noa at han ble frelst ved
Arken, så står det om det som frelser oss i sitt motbilde, så når en båt er på vannet
så er det -det motbildet av båten, det er det som er under vannet! -Skjønner du?
-Det er motbildet, -Noa ble frelst oppå vannet, vi ble frelst under vannet!
-Er ikke det fint?
-Det er ikke tre never med vann, kan aldri begrave en kjempe med tre never med
vann.
-Gud bestemte å begrave hele jorden med alt kjøtt, gamle Adams kjøttsentral.
-Skal du ikke være med i kirken da, neste Søndag?
-Nei, har ikke tid!

-Og mens han og familien holdt på, så gikk alle de andre hver til sitt!
De herjet, og de festet og de drakk og de sloss og de holdt på, og kjempene på jorda
ødela både andre og seg selv.
-Men en dag så sa Gud til Noa: -Nå kan du gå inn, ta med deg alt sammen, og så
marsjerte de inn i arken, -og så står det: -Gud lukket døren!

-Og den dagen kommer da Gud lukker døra!
-Og du kan riste, du kan skrike, du kan bære deg, banke på, det blir aldri lukket opp
for deg.
-Du kan håne det vi holder på med i dag, det står fritt til deg å gjøre akkurat hva du
vil, du kan tenke om meg hva du vil, spiller ingen rolle.
-Vi bygger på vår frelse med frykt og med beven!!!
-Og vi vet, vi merker det, akkurat som Noa, han merket at nå er det snart slutt med
arken, nå er det ikke mye igjen!
-Da visste han at nå kommer vannflommen, nå kommer det Gud har sagt!

-Og kan dere se det som holder på å bygge seg opp i verden i dag?
-Kan dere se det?
-Kan dere se Sovjets løgn og djevelskap, og intrigespill over hele verden, kan dere se
det?
-Det er de demonene som fòr ut av kjøttfjella, og som farer rundt i himmelrommet,
for å besette menneskene, for de har ikke noen bolig, og det de søker er å komme inn
i mennesker, for å ødelegge hele jorden!
-Og disse demoner hater menneskene, for de vet at de er en blanding av engler og
mennesker, og de hater Guds bilde, de hater disse møter, de hater de steder der hvor
Ånden faller!
-Det må du være klar over!

-Vi vet at vi har med ondskapens åndehær i himmelrommet å gjøre, og de skyr ingen
midler for å ødelegge dette her!
-Og de er ute etter Guds vitner som står salvet av Gud, og frembringer budskap om
den dom som skal ramme hele verden, da Gud skal dømme både mennesker og dem-
oner og djevelen, og kaste dem i et evig helvete.
-Og derfor hater de også: -når du har tro for å be for syke, kaste ut demoner, løse de
besatte, og sette dem i frihet i Jesu navn!
Men Noa, hans navn betyr hvile, og vårt navn som tror på dette evangeliet, betyr hvile!
-For den som har kommet inn til hans hvile, har fått hvile fra alle sine egne gjerninger!

-Nå behøver ikke vi å lage en Ark, den er laget ferdig, og så sier Jesus: -Jeg er døren,
og den som går inn gjennom meg, han skal gå inn og han skal gå ut å finne føde!
-Halleluja!!!
-Og inn i arken var det mange slags skapninger som gikk, det var svære dyr, (svære
syndere).
-Men allerede når de var på marsj i mot arken, så gav de til kjenne at det var noe
annet som drev dem inn i arken, de var ikke de selv, de kunne gå ut av en svær dyre-
flokk, et par, de skumpet til hverandre, -kjenner du noe? -Jaa, jeg får så rare følelser
over meg, har ikke lyst til å være sammen med de der mere jeg, de bare brøler og,,
-har du den samme følelsen? -Javisst, det var han og så var det hun!
-Kan ikke vi gå for oss selv, og så brøt de ut: -altså utbrytere, av menigheten! ja ha ha.
-Og så sier hun til han: -Hvilken vei skal vi gå? -Ja vi går, bare går! -Jeg kjenner noe
rart, akkurat noe som beveger meg den veien der, -ja men de andre går den veien!
-Ja, la de gå, vi går den veien! Amen!
-Og der er det en svær fugleflokk, som hadde peiling på et sted, -plutselig så er det
et par: -urrrrhhh, -blir så rar i vingene, he he he, jeg greier ikke å følge med de andre
jeg, -jeg bryter ut, ja jeg blir med deg sa hun til han, og så var det to stykker som brøt
ut, -to til, -to til.
Og stadig var det noen bevegelser, så var det noen svære giraffer, så var det et ekte-
par der, begynte å bli så rare i halsen, ha ha ha, veiva hit og dit med hodet, og det
samme skjedde der, så ropte de andre etter de: -Utbrytere! -Dere kommer aldri mer
inn i menigheten!
-Nei det er ikke meninga det heller sa hun, for vi skal inn i Arken! -Amen!
-Og der kom det store syndere, små syndere, og bitte små!
Men alle sammen hadde peiling!!!
-Der kom det en tuppe og en hane, og etter den kom det et revepar, så skumpet
han til hun: -Se der bak, se de som kommer etter, jeg kjenner han ene igjen, det var
han som lå rett utenfor hønsegården.
-Da sier revemor: -Ta det med ro, du skjønner alt er blitt nytt med oss, vi er ikke
lenger rever som ligger på lur, -vi er åpne og vi har samme retning som dere!

-Så på vei mot frelsen så blir alt forandret, alle revestreker og all den der kaklingen,
vi har mange sånne tupper!
-Alt er nytt! -Halleluja!
-Derfor ber jeg deg, -Ha peiling på himmelen! -Gå inn gjennom den åpne dør, som
snart skal lukkes!
-Og når dører var lukket, så begynte det: -Først en liten skur!
-Kan du se de små skurene nå?
-Kan du se hvordan det mørkner til?
-Kan du høre i tv og i radio, uhyggelige meldinger, -kan du høre det?
-Kan du høre drønnet i fra atombombene?
Som hundre porsent sikkert vil falle over verden! -Kan du ikke høre det?
-Kan du se det hatet mellom øst og vest?
-Det er demoner som står bak det der, for å ødelegge alle mennesker!

-Men så er det en flokk, som har fått ''hvile fra alle sine gjerninger'', -og har en annen
retning, de går inn gjennom den åpne døren, og inn til frelsen!
-Av nåde er I frelst, og det er ikke av eder selv, men det er Guds gave!
-Halleluja!!!
-Det er den Hellige Ånd som er falt over oss, og forteller oss at vi skal gå i motsatt
retning, la verden gå den veien, -vi går den veien der!!! -Halleluja!
-På den nye og den levende vei! -Halleluja!
-Og der skjer det mange merkelige ting, med det samme du går inn på den i tro, så er
den Hellige Ånd over deg!
-Er du syk så skal du bli fullstendig helbredet, for Mesteren i fra Nasaret er der!
-Og vet hans sår er du helbredet!
-Det er ingen som sleper seg inn i Arken, skal jeg fortelle deg, det var ikke noen som
var så ødelagt og gammel og grinete som gikk oppover langgangen: -Du Noa? -Kan
ikke du hjelpe meg opp da, uff jeg har så vondt for å gå!
-Å langt i fra! -Det var den Hellige Ånd som dro på dem, -for Noa kunne ikke fly opp
i lufta for å snakke til fuglene, og heller ikke ut på stedene hvor det var all slags vilt!
-Men det var den Hellige Ånd som dro de, i en annen retning!

-Og det er den Hellige Ånd som drar oss i en annen retning, og til å preke et annet
evangelium enn det ''dvaske'' evangelium, som preker om kjærlighet, men de har ikke
noen kjærlighet!
-For vår kjærlighet det er Kristus!
-Det er ikke noe jeg produserer selv, men det står: -Kjærligheten er utgytt i våre
hjerter ved den Hellige Ånd! -Ved den Hellige Ånd!!!
-Og er du ikke kommet inn i Arken, -snu helt om- og gå rett inn: -Døra er åpen,
men snart skal døra lukkes!
-Og plutselig så styrtet regnet ned!
-Da løp de til Arken og skrek og ropte: -Noa lukk opp døra, -Lukk opp, -Lukk opp!
-Nei jeg kan ikke det sa Noa, for det har Herren lukket, og det som Herren lukker,
det kan ingen åpne!
-Og de hylte og de skrek, de bannet og de svor, men regnet strømmet ned!

-Nå har jeg sett at vitenskapsmennene har funnet skjelett langt opp i fjellene, og da har
de fått undersøkt de sjelettene, og det viser seg at de er mange milliarder år gamle.
-Og det var fra istiden og alt dette her, det er så mye rart de holder på å tulle med.
-Men det var mennesker som løp opp i fjellene, for å prøve å redde seg, men vannet
steg; -til femten alen over den høyeste fjelltopp; -altså Himalaja.
-Og alt kjøtt ble begravd.
-Men Arken landet på Ararats fjell, og den står der enda, under ismassene.
-De holder på å lete etter den nå, de kan gjerne finne arken, men det er ikke noen
frelse i den.

-Men vi har funnet nåtidens og nådens tidshusholdningsark! -Halleluja!!!
-Og hver den som går inn gjennom døren, han skal gå inn og han skal gå ut og finne
føde! -Halleluja!!! -Glory!!!
-Så det vil jeg si til deg: -Kom inn til hans hvile, for den som har kommet inn til hans
hvile, har fått hvile fra alle sine gjerninger.
-Er du ikke redd da Aage? -For atomkrig?
-Nei!
-Er du ikke?
-Nei, hva har jeg med det å gjøre, om de plassere hele jorda full av raketter, atom-
ladninger og alt dette her, jeg har ikke noe med det å gjøre jeg.
-Jeg har kommet inn i frelsen!
-Ja tenker du ikke på de andre da?
-Hvem andre? -Det er jo nettopp det jeg gjør jo, det er derfor jeg står å preker!
-Og jeg vil si til dere: -Ikke gå rundt å hør på all slags vas, som blir servert i både
kirker og bedehus, men ta advarselen alvorlig, og gå inn til Jesus å si:
-Frels meg! -Rett nå!

-Vi hører krigsalarmen allerede.
-Og jeg hørte nyheter i dag, om hvordan profesjonelle tropper fra Russland, allerede
har gjort seg ferdig til å rykke inn i Norge og Danmark.
-Det er spesialtropper, profesjonelle elitetropper.
Så jeg blir vel en av de som får kula først! he he he
-Ja om de tar denne gubben her -hva gjør det; -enten jeg lever eller jeg dør, så hører
jeg Herren til.
-Æhæææ, nå kan du brøle nå, -når du har fått ei kule, nå hører du ikke noe i fra han.
-Nei, men du skulle høre på den andre siden du, skal se åssen han brøler der, da går
jeg gjennom den ene himmelen etter den andre, og inn i herligheten! -Halleluja!
-Og så vet jeg at når Jesus kommer igjen, så skal jeg opp igjen, og forvandles, og
sammen med alle de andre -de som lever!
-De som lever? -Ja, de som lever!
-Alle sammen da?
-Nei bare de som lever!
-Jamen de andre da?
-Nei de er døde i synder og overtredelser de, sier jeg!
-De ville ikke være med på å bli gjort levende, så da må de finne seg i å bli stående
igjen, da vi skal reise hjem.
-Og så skal vi se Han så som han er!
-Og så har jeg undersøkt nøye her (i bibelen), åssen er han tro!
-Å, ja, ja ja, -Han er hvit og rød, Han er skjønnere frem for ti tusener andre, og så
står det bilde i hvert eneste blad her åssen han ser ut, og jeg undersøker hver dag
åssen han ser ut, så jeg ikke skal ta feil.
-Så når han kommer: -Det stemmer det jo, det er deg allikevel jo!
-Javisst er det det!
-Amen!
-Så skal jeg trykke hans gjennomborede hånd, den hånd som rakte seg ned til det
dypeste dynd, og løftet meg opp, og satte mine føtter på en klippe, og la i min munn
en ny sang, en lovsang til Gud! -Halleluja!
-Glory! Halleluja!

-Så det er det samme hvor stor synder du er, og tror at du ikke greier å komme inn
gjennom døra, -Herren har gjort døra akkurat passe til deg, så det er det samme hvor
feit du er av synder, i det samme øyeblikk du trer over dørterskelen der, så detter
alle syndene av deg, og så får du en normal holdning.
Det blir ikke den som disser i sinn, det detter av deg!
Dette er ordentlig avmagringskur!
Amen.


Preken av Broder Aage 30.10.83