Det som prester skulle preke er et evangelium om Jesus som er mektig til å løse de
bundne og sette plagede i frihet.
Det er dette som er valgprogrammet vårt, og han er akkurat den samme enten du er
ung eller gammel, det spiller ikke noen rolle for han.
Mange som sier det: -Ja nå blir du så gammel at du kan ta det med ro, legge opp
årene.
-Jeg har aldri hatt noen årer i handa jeg, det er Han som holder årene, det er han som
ror, jeg bare sitter og koser meg jeg. he he he

Men du vet det er så mange i dag som har en så forkjær forestilling om Jesus.
-Du må glede deg, men det må være med måte, det trodde jeg også inntil jeg fikk se
hva Peter sier: -En overvettes glede!
Å, ja vel ja, ja da blåser jeg i hele vettet, for det greier ikke å følge med allikevel.
Og en Jesus som tar hensyn til Ånd, sjel og legeme.
Vi hørte broder Jarle om den fantastiske helbredelsen som kona fikk oppleve.
Det er jo det som skulle være i blandt oss.

En lege spurte meg; ( det var det siste nummeret av vekkeropet), Norges peneste
og beste blad, det er ikke noe sånt søtsuppe blad, og det bladet inneholder stoff som
avisene er veldig interessert i.
Så sier han journalisten: -ja jeg leser om han legen, som forsvarer deg så veldig, en
lege fra Hønefoss, han har vært på møtene mine.
Og den legen har selv vært med på vekkelse og sett mengder av syke bli helbredet.
-Og han sier det rett ut: -At de som er frelst de skulle gå til Jesus, og ikke til legen.

Og her er bilder i fra Evje, jeg hadde ti tusen mennesker til stede, og når den legen
har sett på møtene mine, og har hørt meg, (jeg visste ikke om den legen jeg) -men han
forsvarer meg fullt ut.
Og jeg har aldri nektet et menneske å gå til lege, tvert imot, har de ikke tro til å bli hel-
bredet, så gå til lege, gjør det!
Kan ikke han hjelpe så har vi en, det er Løven av Judas stamme, og han står ferdig til
å helbrede deg tvers igjennom.
Så det som var umulig både for deg og andre, det gjør Han i et nu!
For Han har makt til det, og han har sagt: -Legg hendene på de syke og de skal bli
helbredet.
-Det er program det!

-Du snakker om helseprogram.
-Jeg skal si deg noe, hadde legene gått på møte der det blir preket helbredelse, så
ville det ikke bli noe helseproblemer her i landet.
-Du mener ikke det Aage?
-Jo det er sant det!
-Men de troende de har mer tro på tabletter og medisiner!
Så de kommer på møtene mange ganger; de er så fulle av tabeletter at det er så det
suser, og så takker de Gud fordi Han har skapt medisinene: -takk kjære Gud at du lar
meg lide på denne måten her.
-Og så står det: -Så meget som I lider, så meget skal I glede eder, hvor blir det av
gleden da?

-For hvis jeg er syk, så vet jeg om en som kan helbrede meg tvers igjennom.
-I høst, da legen var skjelven, for at ikke jeg ville bli sendt på sykehus, jeg hadde fått
det Ordet jeg: -At de ble helbredet igjen etter sykdom!
-Så når jeg ble helbredet der, så var det fordi Han har holdt det løftet som Han hadde
lovet, at: -Ved mine sår er du helbredet!
-Så trodde jeg det!!
-Familien min og legen de skalv, jeg lå i senga der, og en par dager etterpå når legen
kom, så sto jeg og trakk gardinene fra vinduet.
Og han ble helt: -Neeei Samuelsen, du må legge deg igjen!
-Nei, langt i fra sa jeg, du kan legge deg du sa jeg, for nå har jeg redd opp!
-Ikke måtte jeg lese aviser, da sier familien min at: -får ikke han avisa om morgenen så
dør han!

-For vi har et evangelium som er så fantastisk, det er så gedigent, at vi behøver ikke
blande oss inn i stortinget, men vi har stortinget med oss!
-Det er Faderen, Sønnen og den Hellige Ånd!
-La verden drive med politikken, la dem holde på, for det blir verre og verre for hver
uke som går, så blir det verre og verre.

Det var en konfransier på et sted jeg var nå, som spurte meg: -Jeg hører det sa han, at
du ser forskjellige ting som hender! -Så sa jeg -Ja, jeg gjør det!
-Jeg hører at du har sett ting som har skjedd! -Ja!
-Kan du si åssen det går i verden, om det blir fred?
-Det blir aldri fred!
De kan konferere til de blir blå i trynet, det blir aldri noen fred!
-Det finnes ikke fred for den ugudelige!
-Det er bare èn som kan skape fred, det er Ham om hvem det står: -Fredsfyrsten i fra
Nasaret, han som kom ned her for å skape fred!
-Det var det englene forkynte: -Fred i deres hjerter som har Guds velbehag! -Står det
i den danske bibelen.
-Fred i deres hjerter som har Guds velbehag!
-Hvem er det som har Guds velbehag?
-Det er alle de som tror på Ham, -Fredsfyrsten-, og han skal få fredsprisen en gang,
og det er når Han skal stå på Oljeberget som seierherre over fienden, hvor alle de
Hellige skal hylle Ham, som Kongenes Konge, som Herrenes Herre, Løven av Judas
stamme!!!! -Halleluja!!!

-Og jeg skal fortelle: -at her i kveld så har vi engler på besøk, den Hellige Ånd er her
Guds kraft er her, ikke for å holde narr av oss, men for å oppfylle de løftene Han har
gitt: -At den som tror, skal få se Guds herlighet! -Halleluja!!!

-Jeg vet at alt det jeg har lidd opp igjennom årene av misforståelser, sladder og bak-
talelser og avindssyke, misunnelse og hat, alt dette har vært med til å føre meg dit jeg
er i dag, og enda større ting skal skje.
-Krøplinger skal sitte på benken å bli helbredet under Guds kraft, de blinde skal få
synet, -Halleluja! -De skal bli frelst på benkene, døpt i Ånden, og det skal høres
seiersrop til Løven av Judas stamme! -Halleluja!!

-Jeg har ofte sagt det til Gud: -Gud i himmelen, skal det aldri bli slutt på prøvelser og
lidelser?
-Men, du vet når pottemakeren danner et kar, så får du gå igjennom den ene pro-
sessen etter den andre, og til slutt inn i ildovnen, uten hensyn, det er ikke noe kjære
mor: -rett inn med det!
-Og der inne gjør ilden prosessen, og når en tar det ut, så er det et vakkert kar.
Og da Herren førte brødrene til Daniel inn i ildovnen, og de som førte dem og kastet
dem inn de ble brendt opp selv på utsiden, mens de som var på innsiden, de gikk om-
kring, det var bare båndene som bandt dem, som brandt opp.
-Jeg synes jeg ser dem i ildovnen: -Sadak sier til Mesak: -Er ikke Herren god?
-Er Han ikke vidunderlig?

-''Nu er jeg glad og salig, nu kan jeg ånde fritt.
Nu bor jeg hos min Fader, min syndebyrde kvitt.
Jeg slipper for å sørge, for Han forsørger meg,
det har Han jo taget på seg.''

-Og når Kongen kikket inn i ildovnen, så ble han hvit i ansiktet, -hvor mange var det
dere kastet inn? -Ja, tre!
-Da må det være noe galt med øynene mine? -Jeg ser fire! -Og den fjerde ser ut som
en Gudesønn!
-Og Han som har vært med meg i ildovnen: -Det er Gudesønnen Jesus!

Idag så kommer både reportere, predikanter og prester bort og sier rett til meg: -Det
var forferdelig det de gjorde, det var grusomt!
Til og med journalister har sagt det til meg: -De gikk forferdelig fram i mot deg!
-Ja de gjorde det!
-Hvorfor gjorde de det?
-En prest sa til meg: -Du er rett fram du? -Du sier det vi tenker, men aldri tør å si!
-Så sa jeg: -Bli løst i fra hele presten, og så -få presten på innsiden, og la den Hellige
Ånd tale igjennom deg!
-For det som det norske folket trenger i dag, det er hverken kirker eller bedehus, det
er den Hellige Ånds kraft, igjennom vitner som kan stå ferdig til å preke det evangeliet
som Han ga til sine disipler da Han sa: -Gå ut og forkynn evangeliet for all skapning,
den som tror og blir døpt, skal bli frelst, den som ikke tror er allerede fordømt.

-Når noen sier at jeg dømmer, jeg dømmer ikke for de er allerede fordømt, jeg bare
preker imot det røret de holder på med, for vi har et rent og fint evangelium, som kan
løse de bundne og sette plagede i frihet!!!!!
-Er det sant? -AMEN!!!!!
-Halleluja!!!

-Men du må bli real og skvær tvers igjennom, ikke drive med noe fanteri.
-De kommer til meg og sier: -Go`dag, go`dag, go`dag broder, det var gildt å se deg,
kan treffe dem på gata, -det var veldig fint, for jeg har møte i Ibsen-huset til Søndag!
-Men jeg ser dem ikke!
-For det første en kristen må bli: -det er real i seg selv, og mot andre!
-Og vi har fått et evangelium som kan rense oss fullstendig fra alt det hykleriet og fant-
eriet, tull og tøys.
-Vi har et levende evangelium, så når vi kommer til himmelen da, da nytter det ikke å
si:- nei er du her også broder Aage, -ja vi har ikke akkurat samme synet men, vi er
jo brødre!
-Det er vi vel ikke!
-Kan hvem som helst komme til meg på gata å si da: -Go`dag broder Aage, vi er jo
brødre, selv om ikke vi har samme faren, og heller ikke mora.
-Ja det må jo bli sånn!

-Jeg har ikke en Gud som hører dårlig, så jeg skal rope meg nesten ihjel: -GUD???
-HÆ?
-Ja nå har de bedt i århundreder, og Gud svarer ikke bønn enda!
-Og jeg kan bare ringe 777, -Hallo, nei er det deg gutten min! -Åssen har du det i
dag? -Herlig, jeg trenger en ny porsjon! -Det skal du få: -Gap opp alt det du orker!
-Og jeg gaper opp, og Herren heller i!!!! he he he
-Det er godt å være frelst!

Er det ikke godt å kjenne Guds kraft midt i møte?
-Du kan sitte rolig å ta imot det du trenger, uten å løfte en finger, sett deg ned, Jesus
sa til disiplene: -Be folket sette seg ned!
-Og det trenges sannelig i dag, for de farter hit og dit!
-Hvor mange er det som gjerne vil ha et møte med Jesus her ikveld?
-Det var fint å se!
-Ja i kveld skal du tale i tunger, du kommer ikke her fra Skien i kveld uten at du har
talt i tunger!
Det er mange som sier: -Kan jeg det da? -Ja det kan du vel, hvis du vil!
-Den som vil! -står det!
-Vil du bli helbredet, sier Jesus! -Ja, jeg vil gjerne jeg sa han, men jeg har ikke noen
til å kaste meg uti!
-Stå opp ta senga di og gå hjem, sa han!
-Og det skjedde!
-Det er veldig fint!!!
-Du venter at noen skal dytte deg uti du: -Gap opp selv du!
-Kan ikke stå bare å gape!
-Jo da, gjør som han der på møtet, han hadde aldri vært på møte før, var nyfrelst,
aldri hørt en storpredikant før, predikanten prekte et evangelium som han ikke trodde
på selv en gang, så sa han : -Hvis du vil ha noe av Gud -så gap opp!
Så var det en som reiste seg opp enfoldig og begynte å gape, han ble stående der!
-Så ropte predikanten: -Hva er det du står der og gaper for?
-Ja du sa det jo, at jeg skulle gape, så skulle jeg få det!
Så ble han fyllt av den Hellige Ånd han, og ramlet i gulvet!
-Og det kan du gjøre her i kveld, hvis du vil, så åpner du deg for Herren, så skal du
se han skal fylle deg så det flyter over.


Møte fra Skien 1981