I ettermiddag var jeg inne på det som skjedde på korset, ikke ordet om korset, men
det som skjedde på korset, hvilken betydning det har for alle mennesker, og jeg skal
fortsette med samme spor, : -Evangeliet er en dårskap for den som går fortapt, men
for oss som tror, er det en Guds kraft til frelse.
Og da fremstilte jeg -hva det som skjedde på korset er for noe, og hva evangeliet er
-både for den som går fortapt og for den som blir frelst.
-For den som går fortapt er det idioti, og du skal legge merke til det står: -Evangeliet
i entall, det er mange salgs læresetninger, lærebegreper, og mange lærere, og mange
falske profeter, jeg skal ikke komme inn på det her, for det behøver ikke jeg gjøre,
jeg skal bare fremstille hva Evangeliet er, for den som går undergang og ruin i møte.
Det har alltid, og det kommer til å bli -idioti!

-Sett med et fallent menneske`s øyne og innstilling, så er det idioti, det er meningsløst,
og da snakker jeg som et naturlig menneske, -innholdsløst, -betydningsløst, og non-
sens.
Noe av prekenen her er dessverre blitt ødelagt på kassetten.
...Evangeliet har alltid vært hånet, foraktet og dyttet til side, det har aldri hatt noen
første prioritet hos menneskene, og kan heller aldri få det.
Så bare ut i fra det, må vel menneskene kunne, som påberoper seg og ha så god for-
stand som de sier de har, forstå at det evangeliet som blir forkynt i fra masse kirker og
bedehus i dag, det kan ikke være i overenstemmelse med det som er her.

-Når både statsmenn, konger og fyrster kan godta dette her, da er det noe i veien.
For kongene og fyrstene er ikke det granne forandret i fra den gangen og til i dag.
Mennesket er fallent enten det var før i tiden eller det er nå, og de har samme innstill-
ingen til evangeliet som før, så også nå.
-Og om Jesus hadde kommet ned her i dag, så hadde han blitt behandlet på samme
måte som han ble den gang.
Han hadde aldri blitt mottatt med klokkeklang, og høytidlige velkomsthilsener på ingen
måte, han hadde ikke blitt ønsket velkommen i hverken storting eller regjering eller i
kongehus.
-For på samme måte som de tok i mot Ham den gangen, så tar de imot Ham i dag.

-Han er og blir den foraktede Nasareer, det er ingen glorie om det evangeliet i dag,
for det blir mottatt på samme måte som den gang.
-For det står om Jesus Han forkynte Ordet for dem, og når disiplene overtok så står
det: -Og de forkynte Ordet!
-Og legg merke til hvem det var som reagerte ovenfor evangeliet.
-Det var den høyere stand, de intelektuelle, de som trodde de visste noe mere enn
alle andre, og dog visste så lite.

-For evangeliet ligger ikke og heller aldri kan det ligge i overenstemmelse med vår
intelligens, og appelerer heller ikke til vår intelligens, det har aldri gjort det og kommer
heller aldri til å gjøre det.
-Evangeliet ligger så lavt, eller jeg kan si så høyt, at for de intelligente mennesker
ligger det temmelig lavt, fordi at vår forstand ikke greier å begripe de veldige
hemmeligheter som er i evangeliet.
Det er et skattkammer som det finnes kun en inngang til, ikke flere, kun en dør, og det
er det som står i Johannes 10,9: -Jeg er døren, den som går inn gjennom meg, han
skal gå inn og han skal gå ut å finne føde.

-Og når evangeliet har møtt opp igjennom tidene den motstand som det gjør, så er det
fordi at menneskets intelligens aldri greier å følge med den høye kvaliteten som er i
evangeliet.
-Har ikke Gud gjort denne verdens visdom til en dårskap?
-Jeg glemmer ikke når lederen for adventistene i Skien, kom hjem til meg på besøk.
Og jeg har aldri hatt det så moro i mitt liv, det sier jeg!
-Goddag Samuelsen, sa han, -Goddag sa jeg.
-Får jeg lov til å komme inn sa han, jeg vil bare samtale med deg sa han, -ja det skulle
det ikke være noe i veien for sa jeg.

-Ja du skjønner det at Gud har talt til meg sa han.
-Å, har Han det sa jeg!
-Ja, og han sa det at: -Du skal gå ut til Aage Samuelsen, med det budskapet du har
fått av meg, for han har så store folkemasser, og så skal du levere det budskapet til
han, og så skal ha levere det til folkemassene.
Så sa jeg: -Er du dum eller gjør du deg dum?
-Skulle Gud komme til meg, via deg? sa jeg.
-Du må da vel forstå at du er helt på vidda, og det budskapet du har det vil jeg ikke
ha.
-Vil du ikke det sa han.
-Nei, langt i fra, det vil jeg ikke ha, sa jeg.
-Jeg vil spørre deg, sa han: -Spiser du svinestek?
-Ja sa jeg, det gjør jeg!
-Vet du ikke det sa han, at etter loven så er det ikke lov å ete svin!
-I all verden sa jeg, du gjør jo ikke noe annet.
-Gjør jeg, sa han.
-Det skal jeg fortelle deg du gjør sa jeg, -og det ser jeg til og med på labbene dine,
sa jeg.
-Nå skal jeg fortelle deg, enda du er lederen, sa jeg, -du skal jo vite veldig mye.
-At i loven så står det hvorfor du ikke skal ete svin, sa jeg, -fordi de har kløvet fot, og
de lar maten gå ut i flesket, og når den svetter så går svetten innover i kjøttet.
-Å?
-Ja sa jeg.
Og det ordet som du eter, det går ut i kjøttet ditt, og du strever deg nesten ihjel for å
være frelst, du har en veldig kløvet fot, en adskilt vandring, det har du, så folk skal se:
-er det noen som har en fin og adskilt vandring så er det meg, men du vandrer på
griselabber, sa jeg.
-Og det lukter lovens svette av deg lang vei.
Han sperret øynene opp!
-Men sa jeg, -Det står: -av nåde er vi frelst, og det er ikke av eder selv, men det er
Guds gave, så du får gjøre som det står om Jesus: -Legg svetteduken igjen, for det
lukter svette av deg lang vei.
-Du strever deg nesten ihjel, sa jeg, -for å prøve å være frelst, mens jeg har satt meg i
nådestolen, og har ikke gjort så mye som en eneste tøddel for å være frelst, det er jeg!
-Og det er Guds gave!!!
-Ja, skal vi be til Gud i sammen, sa han?
Så bøyde han kne.
-Hva er det vi skal be om da, sa jeg.
-Be Fader vår, sa han.
-Ta med deg Fader vår du, sa jeg, og stikk ut, det der hykleriet ditt kan du stikke ut
med, med en eneste gang, du er ikke velkommen her inn med den læren du har.

-Jeg er brutal når det gjelder den læren, og når det gjelder adventister, Jehovas vitner
og alt dette her, for å løse folk, ikke for å dømme dem, men for å løse dem.
Og derfor har jeg kunnet redde så mange, fordi jeg har vært konsekvent.
-Gud kommer aldri til meg og sier: -At det er helt i orden med deg Aage, helt i orden,
ja da, du trenger ingenting, bare si du er frelst, så greier det seg!
-Å, langt i fra, så lett er det ikke!
-Evangeliet er en dårskap for den som går i mot ruin og ødeleggelse, men for den som
tror, er det en inngangsport til frelse! -Til frelse!!!!
-Det er fint!

Og sånn har jeg alltid vært fra jeg ble frelst, fordi jeg vet at evangeliet er ikke noe sånt
pusleri sånn fisleri.
-Du kan ikke bare si det: -Ja nå er jeg frelst, nå er det helt i orden, nå er det greit nå,
-langt i fra!
-Når jeg er i Skien og skal ta toget til Oslo, så kan ikke jeg si når jeg er i Drammen, nå
er det greit nå hopper jeg av for jeg er i Oslo, -det er jeg vel ikke.
Og om toget er på vei til Oslo, så kan ikke jeg si jeg er i Oslo, før jeg er i Oslo!

-Og sånn er det med oss, vi sitter i frelsen, så får vi sitte der, til vi kommer fram!
-Til endemålet for vår frelse! Amen!
-For det er så mange ting, -demonene i himmelrommet, de hviler ikke et eneste øye-
blikk, de aktiviserer natt og lyse dag, mens du sover og når du er våken, så anklager
demonene deg hele døgnet, de prøver å få villede deg og få deg ut av den faste stand
i frelsen.
-Men la deg ikke rokke, står det, fra det åk som evangeliet gir!
-Jeg har lyst til å ta fram hvilke makter det er som gjerne vil ha deg bort, det kan godt
hende at du har vært med en fire, fem, seks år, og du synes at -nå er det helt allright!
-Nå, nå er jeg frelst!
-Du er ikke det!
-Du er frelst i Ordets forstand, men du er ikke framme, det kan hende mye på veien,
som kan ødelegge, og det er ikke bare sykdom, men det er også sjelesyke.
-For mange, dessverre, av de som kaller seg frelst, er sjelesyke i dag og de trenger til
sjele-helbredelse.

-Vi kan ta f.eks. en sykdom som: -selvsikkerhet, -her er jeg!
-Som en sa til meg: -Jeg skal si deg noe jeg, sa han, -Jeg har vært med i så mange
vekkelser jeg at jeg vet alt mulig!
-Jeg har vært med i vekkelse siden jeg ble frelst jeg! -Men jeg kan ikke si at jeg vet
alt mulig, jeg kan ikke si det!
-Så sier de: -Ja men du sa jo det i ettermiddag, at vi har salvelse og vet alt, det er det
som er over det, men ikke her nede
-For vi har med fiender å gjøre, som vil angripe deg, og ødelegge deg, og de kan sees
så tilforlatelige og fine ut, at mange ganger så går en rett i fella!

-F.eks. en ånd som ofte gjør seg gjeldende i blandt de troende, jeg vil snakke til de
troende for vekkelsen begynner først der, det står i Guds ord!
-Det er, når de kommer på et møte, så ser de kanskje en bror eller søster: -Uff a meg,
er hu der i kveld også, -jeg har hørt så mye rart om henne, og så har jeg hørt så mye
rart om han, det skal visst være sant også! -Å???
-Men har du greie på at det er en Gud som vet så mye om deg, at du kunne trenge til
å gjemme deg!
-Alt er nakent og bart står det, for han som vi har å gjøre med, og her går du og inn-
bilder deg at du er bedre enn alle andre! -Hva?

-Det trenges en vekkelse som griper tak i hjertet, og får ut hele ulumskheten, og når
den vekkelsen kommer, så griper den tak i alt det slarvet, sladderen og baktalelsen,
ondsinnethet, narraktighet, og alt dette svineriet som satan litt etter hvert har puttet inn
i hjertet ditt.
-Og når noen spør deg: -hvordan går det med deg: -Jo pris skje Gud, takk og lov!
Og før du gløpper på døra, så ligger slangene og stikker hodet ut.
-Men når Jesus får komme inn med evangeliet, så går Han inn og rydder rent bord,
og ut med hele ulumskheten, så kommer herligheten inn i stedet!
-Og en annen ting som jeg også ville advare imot, som jeg nettopp har hatt kontakt
med og sammenstøt med her, det er falske forkynnere.

-Jeg glemmer ikke jeg var i New York i 1957, så ble jeg bedt hjem til middag på
Long Island, og vi reiste ut der, og satt ved bordet og spiste, og de var med på møte-
ne der jeg var, de ropte Halleluja og priste Gud, og takk og lov!
-Så kom de med en lære som jeg begynte å stusse med en gang på, jeg hadde aldri
hørt det før: -Så sier han ene til meg, han var pastor,: -Du Aage sa han, -tror du det
finnes tre Guder i himmelen?
-Hva mener du med det sa jeg?
-Ja, jeg spør deg, sa han -rett ut: -Tror du det finnes tre Guder, en med langt skjegg,
en med mindre skjegg og en med lite skjegg?
-Men, hva i all verdens tid og dager, -hva er det du snakker om?
Hva er dette for noe?
-Ja, det er bare en Gud sa han, og den Gud er Faderen, Sønnen og den Hellige Ånd,
det er en Gud!
Da la jeg fra meg maten, så tok jeg han og så sa jeg: -Si meg det, -er det du som
sitter der, eller er det kjærringa di?
-Hva er det du sier sa han!
-Jeg spør deg: -Er det kjærringa di eller er det deg som sitter der?
Og si meg en annen ting sa jeg: -Da Jesus døpte seg i Jordan, det kom en røst i fra
himmelen! -Var Jesus buktaler? -Som sa -Dette er min Sønn i den jeg har velbehag,
-Hør Ham!
-Og når han ba til sin Fader, ba han til seg selv, sa jeg?
-Når han sier: -Fader jeg har gitt dem ditt Ord, og de har tatt imot det!
-Og en annen ting: -Når han sa: -Jeg skal sende en annen talsmann, sa han da at han
skulle sende seg selv?
-Jeg går til min fader sa han, men jeg skal sende Talsmannen den Hellige Ånd, og han
skal ta av mitt og kunngjøre eder!
-Takk for maten, sa jeg, kom aldri til meg med sånt noe rør i fra helvete, -og siden var
jeg ferdig med dem.

Og dette har sneket seg inn her, og det skal vi ha ut igjen så fort som føyke.
Vi vil ikke ha den helvetes læra der.
Jeg har preket nå i 33 år, og jeg har vært oppe i så mye rart, men aldri skal noen
kunne beskylde meg, for å forkynne et falskt evangelium, jeg har holdt evangeliet fram
akkurat som det er, både for meg selv og for andre, -at evangeliet er en Guds kraft,
og inngangsport til en herlig frelse! Halleluja!!!
-Det er idioti for den som går fortapt, men det er en Guds kraft til frelse for hver den
som tror! Halleluja!!!

-Og når satan hører dette her, at det er en som har seiret over ham, og hans åndehær
i himmelrommet, ved det evangeliet! Glory!
-Han som var begynnelsen og Han som er begynnelsen, Han som var enden, og Han
som er enden. Halleluja!
-Han som var død, men se Han lever i all evighet!!!
-Det er Han som er Kongenes Konge og Herrenes Herre, det er Han som er suveren!
-Og det er Han vi forkynner!
-Vi forkynner ikke oss selv, det er ingenting å forkynne, fattige syndere, frelst av bare
nåde, og ved hans blod har vi fått adgang inn i Staden med de faste grunnvoller, som
Gud er byggmester og skaper til!

-Det nytter ikke å komme til demonene med et klissent evangelium, det nytter ikke å
komme til en tyv og si: -Kan ikke du være så snill å gå ut, ikke ta med deg alt sammen
kan ta noe, men ikke alt!
-Det er bare og sende bud på de som har myndighet til å ta seg av tyven, gi signale-
mentet hvis tyven har kommet seg unna, fortell myndighetene åssen han ser ut, han
som har stjelt verdiene dine, og vi gir signalementet på tyven, som er kommet for å
stjele og myrde og ødelegge.
Og så kommer myndighetene: -Fader, Sønnen og den Hellige Ånd, og tar seg av dette
her, og henviser til Ham som kjempet kampen ut, som for hele verden ble en idiot, en
forfører, en løgner og bedrager, men som var Kongenes Konge og Herrens Herre!!!
-Halleluja!!!
-Det er Ham vi forkynner!

-Det nytter ikke å komme inn i himmelen med katolikkere, de holder handa over
katolikkerne i dag.
-De arbeider i sammen med dem.
-Se Arild Edvardsen, både han og katolikkerne de tilber jomfru Maria, ber til jom-
fru Maria.
-Hvem er hun? -Akkurat som du og jeg!
-Hun var ikke noe mere hun enn jeg, det var bare nåde at hun fikk føde Sønnen.
Men så er han blitt født en gang til! -Er han det?
-Ja da i mitt hjerte!!! -Halleluja!!
-Og så bor Han ved troen i mitt hjerte! Glory!
-Så er evangeliet inngangsporten til den frelse som Han har til veiebrakt på Golgata.
-Og det er seier! -Ikke i noe av det du og jeg gjør, men i det Han har gjort.
Han har fullbrakt verket, og det er der også frelse for både ånd, sjel og legeme ligger.

-Og da ber vi ikke til jomfru Maria, for Jesus sa til Maria: -Kvinne, hva har jeg med
deg å gjøre! -Har du hørt, det var jo hans mor, det var ikke mere vi, -nei hva har jeg
med deg å gjøre! -I en oversettelse står det: -Ja vel kvinne, -men her skilles våre
veier.
-Hvor var skillet hen? -Jo skillet var i fra de tomme vinkarene som menneskene hadde
tømt, av menneskelaget vin, men så sto det seks stenkar der etter loven, etter jødenes
renselsesskikk, og så sa han: -ta og fyll disse stenkarene til randen med vann, med
vann, med vann!
-Det er her skjønner du, forstanden ikke kan greie å komme inn; -med vann ja, med
vann, med vann, med vann, med vann, -Har du hørt på maken?
Nå skal de begynne å servere vann!
-Å, neida, vi gjør det i tro, det er helt idiotisk, men du så herlig! Glory, Halleluja!
-Bær det til kjøgemesteren, og mens de bar det inn så skjedde det noe på veien inn:
Halleluja, -De hadde ikke gjort noe, de bar bare kara de, og sånn gjør vi og, vi bærer
dette her fram i tro til Herren, selv om det ser idiotisk ut, men du verden, midt under
møtet så skjer det! -Halleluja!!
-Det ene karet etter det andre blir fyllt, Halleluja, Glory, Halleluja!!!

-Det er idiotisk å sitte hjemme midt under olympiaden og si: -nei nå skal jeg på møte!
-Har du noe? -Nei men jeg skal ha! -Er du sikker på om du får noe da?
-Ja helt sikker! -Og mens andre sitter og koser seg i sofaen, så labber du til møte!
-Helt tom! -Setter deg ned, så idiotisk er du, så sitter du der, ser ut som et tretall i
folks øyne, -ørene på stælker, -hva er det som kommer nå tro!
-Å, mens han bærer det fram, så skjer det noe i steinkrukkene! -Halleluja
-Det skjer fra vann som blir til liv, og med liv blir det glede, det blir sang, det blir dans,
og det blir liv! -Halleluja.
-Det er Han som sto opp her, han har sagt: -Javel, -men her skilles våre veier! Glory!
-Det er det skillet mellom forstanden og troen!
-Ved tro! -Derfor ser vi!!!
-Hver den som tror, skal få se Guds herlighet!


-Du har sett det her i kveld: -Evangeliet er for deg en Guds kraft!
-Er det noe så tøm ditt hjerte ut for Jesus, så skal jeg si at du skal bli full av den
Hellige Ånd. -Glory! Halleluja!!!!
-Og da skal du synge med i det koret: -Alt er nytt, Halleluja!
-Er det godt å være frelst? -Amen!!!!!!!Fra et møte 17.02.80