Jeg tror det at det er noe i gang her i landet som vi ikke har sett maken til, det er ingen
tilfeldigheter det som skjer, det er etter Guds plan, og Gud han er fantastisk fin.
Det er ingen uten de religiøse og de kristne selv, som kan hindre vekkelse.
De kan ikke hindre Gud, for Gud går andre veier, men de kan hindre Gud i å komme
til dem selv, for de skal ha pene menigheter, som har godt vitnesbyrd i stortinget, og i
regjering og fra høyeste hold, pene, anstendige, respektable menigheter, fin fin platt-
form, og alt det der som de holder på med.

-Men jeg tenker på Johannes eller Peter en gang, etter oppstandelsen til Jesus så
sier Peter til Jesus om Johannes: -Hvordan skal det gå med han? -Hva har du med
det å gjøre sa Jesus, -Kom du å følg meg!
-Og det er merkelig at de kristne er så opptatt med hverandre, åssen det skal gå dem
og alt sånt noe, jeg kjenner til det, har vært med i to-tre og tredve år nå, så jeg
kjenner nøyaktig til hva som foregår innen alle menigheter, så de behøver ikke å
spille ovenfor meg.
Og om de har lukket hver eneste kirkedør i landet for meg, så åpner Herren andre
veier han, det ser du!
I grunnen så har jeg ikke noe særlig lyst til å preke der heller, men det skal skje at pre-
dikanter og prester skal komme til meg og spørre hva de skal gjøre, du skal få se det
selv med dine egne øyne.
-Prestene skal komme: -Hva skal vi gjøre for å bli frelst?

-Det siste Jesus sier i Johannes åpenbaring det 22.kap: -La den som gjør urett frem-
deles gjøre urett, og den urene fremdeles bli uren, og den rettferdige fremdeles
gjøre rettferdighet, og den hellige fremdeles bli helliggjort!

Det forteller meg at hver enkelt må være opptatt med seg og Gud, og ikke med andre,
du har ingenting med andre å gjøre, når de kommer og forteller meg det ene og det
andre, så sier jeg: -Hvorfor kommer du ikke til vedkommende, med vedkommende til
meg, hvorfor går du bakveier og sladrer?
Det er den verste giften som sprøytes i blandt de kristne, det er sladder!
For den tunga, -det er fordi de ikke har fått en ny tunge-.......(pga. gamle kassetter
er noe av prekenen ikke blitt med)


.....Gud skjærer av den gamle tunga og så setter han på en ny en, og det er det som er
så fint med Gud, -at han spør aldri vedkommenede om de har mulighet til å ta seg
sammen, men han sier: -Se jeg gjør noe nytt, og nu skal det spire frem!
-For det er i hjertet vekkelsen begynner, og når hjertet er i orden for Gud, så blir også
tunga i orden.
Dessverre er det så mange religiøse mennesker som har en dobbeltunge, de har det!
Akkurat som slangen, så har de en dobbeltunge, med den ene priser de Gud og med
den andre baktaler de folk, men Gud han foretar en operasjon, kutter av hele slange-
tunga, og så står det: -De skal tale med nye tunger!
-Det er fint!
Og da taler vi ikke om hverandre, men det står, -Da taler vi til hverandre, med salmer,
med hymder, med lovsanger og lover og priser Herren, så taler vi i tunger!
Er ikke det fint?
-Når verden får høre dette her, så behøver vi ikke spørre hvordan skal vi få verden
hit? -Verden kommer de! Ja da, de kommer de!

-Det er akkurat som jeg skal opp å fiske ørret det.
Oppe i Rauland f.eks. jeg var der og fisket ørret, da fikk jeg en passe en, var fullt på
brua der, jeg sto på nedsiden av brua, var fullt av folk, så fikk jeg den der fine
ørreten.
Se her sa jeg, -så holdt jeg den opp, og så glapp den ut av handa på meg, og så rett
ned i bekken, og jeg på hodet rett uti, -og fikk tak i den igjen! he he he
Så du skjønner bare vi får tak i fiskene, og det første jeg gjør da når jeg får tak i en
fisk, det er å knekke nakken på den, så den slipper å ligge der å gispe lenger.

-Og det er det første vi gjør her på møte, -det er å knekke nakken din, av med hele
det der gamle torskehodet og så på med et nytt et!
-Han er hode for menigheten står det!
-De kristne de er så dumme, å de er så tjukke i hue så!
Jeg sa det også til sekretæren i kristelig folkepartiet: -Dere er så tjukke i hue, så det
ligner ikke noe, så stupide!

Nå ble det vist i tv nye prestedrakter, dere tror vel ikke gamleerik bryr seg om hva
slags drakt de har, han ler seg nesten ihjel han, han bryr seg ikke hverken om kappa
eller kragen eller hva det er for noe, han bryr seg ikke det døyt om det.
Men han er livende redd for en levende forsamling full av den Hellige Ånds kraft, og
det som er om å gjøre, -og det vil jeg si til deg som er frelst, er du ikke frelst så kan
du bli det her i dag!
-Ja men jeg er frelst jeg! -Ja men det er bare i navnet det! -Det er ikke det Gud regn-
er med.
Gud vil gjøre noe nytt for deg!
-Og når Peter var så opptatt med hvordan det skulle gå med Johannes, så sier Jesus:
-Hva har du med det å gjøre?

-Hva har du med meg, og hva har jeg med deg, uten det å minne hverandre om at vi
er syndere frelst av bare nåde, og at vi er på vei til den Hellige stad: Jerusalem!
-Hvor ikke det skal være plass for noe hykleri, ikke noe falskhet, ikke noe av hva
som var her nede, -Men alt er nytt!
-Det gamle er veket bort, og se alt er blitt nytt!
-Her går det mennesker som er så fortvilet, full av problemer, full av sykdommer, og
vet ikke sin arme råd, de ser fremtiden i møte med gru, og så har vi et så gedigent
budskap som dette:
-Omvend eder og enhver av eder la seg døpe, så skal I få den Hellige Ånds kraft som
gave, og den som er full av den Hellige Ånds kraft, det er dem som dominerer verden,
vi skal være med å regjere verden vi, ikke som kristelig folkeparti men som et parti
full av den Hellige Ånds kraft.

-Og jeg vet at det er tusener på tusener og atter tusener som lengter etter å bli frelst,
men de tør ikke, for de tror at kristendommen er en byrde!
Det har aldri vært noen byrde for meg, tvert imot!
Jeg skammer meg mange ganger at jeg skuffer Jesus, det har jeg gjort, men jeg har
sagt: -du kjenner meg Jesus, du vet at jeg vil hjem, jeg vil hjem når du kommer i din
herlighet, så hjelp meg hver dag, og Han styrker meg, Han fyller meg med sin visdom
og med sin Hellige Ånds kraft.
-Det finnes tusener på tusener og atter tusener syke som lengter etter å bli hjulpet ut
av sykdommen, hvem andre er det som kan gjøre det en han som sa: -Ved mine sår
er du helbredet!
-Jesus fra Nasaret!

-Han som ikke sparte seg selv, men ga seg til en løsepenge for oss alle, Han som da
han var i Guds skikkelse ikke aktet det for et røverbytte å være Gud i, men av seg
selv ga avkall på det og tok en tjeners skikkelse på seg.
-Derfor har Gud høyt opphøyet Ham, og gitt Han det navn som er over alle andre
navn, sånn at i Jesu navn skal hvert kne bøye seg, både de som er i himmelen de som
er på jorden, og de som er under jorden, og hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus
er Herre til Guds faders ære!
Halleluja!!!
-En sånn Jesus har vi, og Han er midt i blandt oss!!! -Halleluja!!
-Setter hjertene i brann!!! -Halleluja!!
-Han frelser fortapte ungdommer, han frelser de fortvilede, han helbreder syke i meng-
der, -Han er ikke død men se Han lever, den gamle av dage!!!!
-Halleluja!
-Vi har noe å tilby ungdommen, vi har noe å vise fram for ungdommen i dag, så de
slipper å gå til grunne ute i elendigheta.

-Jeg syntes det var veldig moro å være med på ekspressen, og ungdommen her hadde
godt av å se hva Gud har gitt dem som er bedre enn det verden har, vi fordømmer
dem ikke, for de har jo ikke noe annet stakkars mennesker.
De morer seg på sin måte, akkurat sånn som jeg gjorde når jeg spilte til dans, jeg var
en riktig sånn,,, -jeg hoppet og danset, tok gitaren med meg og hoppet rett ned i salen
og danset og sang og spilte, og holdt på til klokka to tre og fire om morgenen, men
jeg så ingen religiøse der, neida de var på lokalet de og ba om: -Gud i himmelen, Å,
se Aage uhhhu, og så kom de til meg da, kom i fra møtet, jeg var passe beisa!
-Nei Aage, nå må du ta deg i sammen, eller så går du til grunne, -Ja hvis dere tror
det så gå hjem og be til Gud for meg da, sa jeg, og ikke stå å kritiser meg, eller
så lapper jeg til dere.

-Å, han er fæl han der Aage, å han er grusom, han har sloss nå!
-Ja jeg gjorde det, jeg drakk og sloss og festa og dansa, jeg hadde ikke noe annet,
og da jeg våknet fyllesyk om søndags morgenen og så ut av vinduet, de der religiøse
gikk til møte, og du verdens tid og dager, jeg så de kom, -Da tenkte jeg stakkars
mennesker, hva er det for noe gæernt de der har gjort, og når de kom hjem igjen, ja
du har vel sett det selv.
-Men når jeg ble frelst, Gud kalte på meg når jeg var på dans og sånn, og jeg sa det
til kompisene mine, jeg har lyst til å forlate hele dansesalen, og gå opp og bli frelst.
-Er de gæern? -Du må ikke finne på det! -Jo sa jeg, for jeg er trøtt av hele møkka
her.

-Så når jeg ble frelst så sa jeg til Gud: -Hvis ikke jeg får det noe bedre enn det jeg
hadde det før, så hopper jeg rett ut igjen.
Gud kjente meg, så antagelig sa han til Jesus: -Det er best at han får det med en gang.
-Så jeg ble jo åndsdøpt før jeg ble døpt i vann jeg, jeg fikk så det vælvet over, og
jeg sprellet med armer og ben, og huja og skreik og ropte Halleluja på gata, og jeg
skulle ta telefonen, inne i butikken, kjøpmann sa til meg: -Det er telefon til deg,
-Halleluja sa jeg, -Hæ sa kjøpmannen, -nei jeg skulle si hallo.... he he he
Og når jeg skulle kjøpe noe, og skulle si tusen takk så sa jeg: -Takk og lov. he he he

-Men da ble det gæernt med en gang det, det er mange sånne religiøse -sånne klump-
ete, så kom de da: -Jo det er godt at du er blitt frelst Aage, men du må ta det med ro,
ta det med ro, og noen sa: -du kommer snart ned på jorden igjen, har ikke jeg vært
lenge på jorda sa jeg!
-Så står det i bibelen at Han har satt oss i himmelen med seg, så jeg er rett som det er
oppe i himmelen, jeg vet hvordan det er der oppe, finnes ikke en eneste religiøs der
oppe. -Å nei da, det er ikke noen som kan kommer til Gud å si: -Du Gud? -Ja!
-Har du en bønnekjeller her? -Hva er det du skal med det da? -Ja, skal be om at det
må bli orden på Aage her oppe, han er jo ikke riktig han! he he he
-Å nei, takk og lov, å jeg skal boltre meg opp i der, jeg skal kose vettet av meg, hvis
jeg har noe igjen da! ha ha ha

-Det var en predikant som sto på et pinsemøte som jeg var, og så sa han: -Det skal bli
salig å komme til himmelen og gå på gullgater.
-Så tok jeg han til side etterpå, og så sa jeg: -Du broder, det er ikke gater der oppe!
-Jo! -Nei sa jeg, -det er bare en gate, det er gullgaten, det er ikke gater, så de skal
f.eks si: -Hvor bor du henne Aage, -Jo jeg bor i Hallelujagaten!!
-Men det er ikke vanskelig å se hvor du bor hen, -Hvor bor jeg da? -Du bor i grine-
gata.
-Så det skal liksom stå: -veien til kritikkgata, veien til grinegata, klagegata bort på der.

-Å nei det er bare en gate der, og det er de rettferdige som går der, og vet du hvem
den gata er? -Det er Han som sa: -Jeg er veien sannheten og livet! -Halleluja!!
Det er så fantastisk oppe i himmelen, så du aner ikke, der er det porter, tre porter
imot øst, tre porter imot vest og tre porter imot syd og tre porter imot nord.
Så det er en firekantet stad med tre porter i hvert hjørne, og de portene jeg vet hva de
heter, det er: -Faderen, Sønn og den Hellige Ånd, -Fader Sønn og den Hellige Ånd,
-Fader Sønn og den Hellige Ånd, -Fader sønn og den Hellige Ånd!
-Så de som skal inn de portene de kommer fra alle kanter av verden, og de må
igjennom: -Faderen, Sønnen og den Hellige Ånd, og så må de ha den Hellige Ånds
kraft for å komme inn der, det nytter ikke å lure seg inn der skjønner du!
-Er det ikke en annen port her da? -Hva er det for en port Aage kommer inn a?
-Å, jeg kommer inn alle portene med en gang jeg! he he he.
Glory! -Halleluja!!

-Og så skal sangen være som mange mange vanners brusen!
-Da skal du ikke få lov til å ta deg ut; -av dissa sangpedagogene og de sangfuglene
som: -ja... -nå livnar det i lundar, nå lauas det i li! ha ha ha
-Hvis det skulle komme en sånn opp til himmelen og stå ved siden av meg, så hadde
jeg lappa til han!!! he he he
-Å nei da, der skal sangen lyde som mange vanners brusen, og der er det ikke noen
av de sangene som er her nede: -Det er Lammets nye sang, Han som ga sitt eget liv,
til en løsepenge for oss alle.

-Hvilke muligheter vi har som er kristne, fantastisk, vi har fått tildelt et evangelium
som gjør det mulig å bli løst og fri, uansett hva som feiler deg, det finnes ikke en makt
hverken i helvete eller noe som kan hindre deg i å bli løst.
-Hvis du vil bli løst, så sier Jesus: -Vil du? -Da har du bare en ting å svare: -Ja, Herre
-Jeg vil bli løst!
-Og da sier Han som han sa til kvinnen: -Kvinne du er løst!!!!
-Det er evangeliet om min Jesus, Han som lever i all evighet, Kongenes Konge,
Herrenes Herre! -Halleluja! -Den klare morgenstjerne!
-Det er Jesus fra Nasaret, min Mester og Herre, som har løst oss og satt oss fri!
Amen!

Budskap nr. 38 kom etter prekenen

Møte fra 22.02.81