Det er så veldig fint at Ordet får makt, så det går rett inn i hjertene, og jeg liker å
demonstrere Ordet sånn som det er, og det står i den engelske Bibel: -At de gikk ut
og demonstrerte Ordet.
-Og de gamle troesheltene de var en demonstrasjon på hvilken veldig makt Guds ord
har.
-Det nytter ikke for noen i verden å tilbakevise det der, de kan forsøke så godt de kan,
men det nytter ikke, det er akkurat som maueren som har forvillet seg opp på jern-
baneskinna, begynne å reise seg mot toget å frese mot det, det er bare et fres det, så
er det ikke mere.

-Alltid så har jeg Abraham for meg, han er noe av det mest fantastiske menneske,
et bevis på troen, så da han var femogsytti år, og hadde gått av med pensjon for fem
år siden, he he he, så kom Gud da, han er jo helt bort i veggene, og så sier han: nå
får du se å komme deg ut i fra det stedet du er, fra slekta di og alt sammen, ta med
deg kona di og gå til det land som jeg vil vise deg!

-Hver gang jeg leser den beretningen så er det stadig noe nytt, du kan lese det hver
dag, hele dagen lang så er det alltid noe nytt, du må grunne på Guds Ord skjønner du,
du må ikke studere, du ser å lite de har som har studert bibelskole, ja de har gått
fakultet også, de har studert i; -ja hvor mange år er de studerer for å bli prest? -7 år,
har du hørt på makan?
-Skulle jeg studere i syv år for å bli predikant, så hadde jeg aldri blitt det, for jeg har
ikke noe å studere med, men I er alle prester står det, og der er jeg med! Amen!

-Når Gud taler til meg så stemmer det, det er ingen som kan si at jeg har tatt feil der
i allefall. -Og jeg har aldri spilt på sentimentale følelser til folk, og griner for å bevege
folk, hvis ikke Ordet beveger folk så, er det ingen andre som kan det, du kan gli inn
i kjøttslige følelser og sentimentale drømmerier, men når du har fått noe av Gud, så
holder det, når du tror på Gud så holder det.
-Når du stoler på Gud så holder det!

-Fra jeg var unggutt så har jeg i grunnen hatt en rett linje på livet mitt, selv om det
kanskje virker på mange som; -nei det er det ingen mening i? -Å, jo da det skal jeg
si deg!
Når jeg hadde samtale med ledende brødre nå, så sa jeg at det kan virke som om
det er -halloy - og -show - og, de syns det var for mye show, det har vel aldri vært
så mye show i historien som da Jesus kom ned her og ble født, og når hans virksom-
het tiltok i styrke mer og mer for hver gang, så var det et eneste stort show!
-Det var sensasjon på sensasjon, og Gud han står bakom, det står: -Han som Gud
salvet med den Hellige Ånd, for at han skulle gå omkring og gjøre vel, og helbrede
alle dem som var overveldet av djevelen, fordi Gud var med Han.

-Og vi kan ikke lage noe utenom det som er skrevet her!
Les igjennom 1.Mos. 1.Kap, les utover, men stans ved forskjellige episoder, og
grunn på det, den første som forbrøt seg imot Guds bud det var Eva, fordi Eva var et
veldig lett bytte for satan.
-Og der hvor det er noe, der er djevelen, der hvor ikke det er noe å ta, der er han
heller ikke interessert, der er han med å dytter på; -så etterligninger av de ekte
saker, det er det en mengde av, men når de ekte sakene kommer frem; for det var
ingen som på Abrahams tid som hadde tro for at det skulle bli noe mer enn Abraham
og Sara, for de var kommet høyt opp i alderen, men Gud hadde, før han skapte
himmel og jord, bestemt at Abraham skulle få en sønn på sine eldre dager, det
er veldig fint.

-Og det var ingen som kunne rokke ved det, og når Gud har sagt noe så er det ikke
noe som kan tilintetgjøre det og puffe det til siden som om det ikke betyr noe.
-Det holder det!!!!
-Og når Gud sa til Abraham: -Neste år denne tid, skal Sara ha en sønn, det hørtes jo
så langt bort i veggene. . . -Hvilken teolog, biskop eller prest eller hvem det er av de
religiøse ledere hadde hvis Abraham hadde levd i dag trodd på det som Abraham og
Sara fikk i budskap?
-Hvem hadde trodd på det? -Ikke noen, ingen av de! -Det er teologisk umulig!
-Hva teller teologi i Guds rike da? -Det er ikke verdt en pose peanøtter en gang!
-Når Gud kommer så kommer han med overraskelser, som er helt bort i veggene, og
du kan tro de hadde hatt konferanse hvis det hadde skjedd i dag!

-Har du hørt på han derre gamle Abraham hva han har funnet på nå? -Nei!
-Tenk nå går han og sier at Sara skal ha en sønn neste år i 1984! -Ja det har bestan-
dig vært noe rart med gamle Abraham, jada, vi kan ikke stole på noe sånt noe vet du!
-Det er helt bort i veggene!!!
-Men takk og lov! -Det Gud har sagt, det holder! -Det er ikke en djevel i helvete som
kan rokke ved det! -Amen!!!!
-Jeg kjenner jeg tenner med en gang!
-Jeg har snakket med Abraham jeg skjønner du, både Abraham og Sara har jeg møtt!
-Ja, det er helt sant!
-Å, da våknet jeg, og det står om de gamle: -Herren lot sin søvn falle på dem, og så
førte ham dem inn i åndelige åpenbaringer.
-Og så kom Abraham, kom bort til meg og strøk meg på kinnet: -Fordi du velsigner
mitt folk Israel, så skal Herren velsigne deg!
-Og den som velsigner deg, skal jeg Herren velsigne! -Og den som forbanner deg,
skal jeg Herren forbanne!

-Da våknet jeg tårene strømte nedover, talte i tunger i senga, at det var sånn at senga
hoppet, å, hvilken opplevelse!
-Dere bør ikke mase og be til Gud, hærje og bære dere, Gud hører ikke dårlig, han
sitter ikke der oppe med høreapparat han, som han har fått ut av legeforeningen,
langt i fra.
-Så når jeg roper til han, så sitter ikke han: -Hæææ! -Hvem er det?
-Ja det er Aage! -Uffameg, kan du ikke la meg få sove litt da!
-Han sover ikke, han slumrer ikke Israels vokter, han holder øye med alt sammen.
-Amen!!!

-Jeg kommer ikke forbi det jeg preket om her i ettermiddag.
-Vi har en suveren Gud som behersker alle ting, kontrollerer alle ting, og lar seg
ikke affisere av noe av det som skjer her nede på jorden, uten det å ta vare på dem
som tror, enten det er frelste, nå mener jeg de som er født på ny.
Jeg mener ikke de som kaller seg frelste, for det er mange som kaller seg frelste i dag,
men de er ikke født på ny, det er ikke de jeg mener, men de som er født på ny til et
levende håp, ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde, det er de jeg mener, og de har
han i sin hånd.

-For det står: -Se i begge mine hender, har jeg tegnet deg, og i begynnelsen så var
Ordet: -I begynnelsen var Ordet!
-Og når Gud sa. -Det bli lys, så ble det lys, det var lagt inn ledninger, alt var i orden
der oppe, og han bare søkte etter noe han kunne legge ledninger inn i!
Og så fant han dem som han fikk kontakt med, og la lyset inn i våre hjerter
-Han har latt lyset skinne inn i våre hjerter! -Takk og lov!
-Og der blir det aldri kortslutning ovenfra, -det er bare deg som kan gjøre det, og det
er at du blander andre ting inn, som kan forårsake kortslutning.
-Men skulle det oppstå det, så har vi den Hellige Ånd som kjenner til alt sammen, for
det er Han som har lagt opp, så Han er jo spesialist på dette, Han vet åssen det skal
legges inn, Han finner snart ut at det må en sikring til.
-Og når Han får lagt inn den, så er det i orden igjen.
-Jeg har jo selv sett det hjemme hos meg, så har jeg fått brudd på lyset da, da må
jeg opp og kikke etter om det er gått en sikring, men hovedsikringen er ikke gått.
-Da er det enten en 10 eller 15 amper, men det finnes ikke i Guds rike, der er det
bare 100 amper.

-Det som er så fantastisk med Gud, det er at alt det Han har sagt er gått i oppfyllelse.
-Det er ingen som til dags dato har kunnet rokke ved det Gud har sagt.
Han visste endog om fallet, før det skjedde, og det er mange som har spurt meg,
kunne ikke Gud ha hindret det? -Nei! -Han kunne ikke det!
-For Han har skapt både mennesker og engler med fri vilje, og til og med sin egen
sønn, skapte Han med egen fri vilje, så Han av seg selv ga avkall på all herligheten,
for at vi skulle få den.
-Og da han i sin fornedrelse, ble funnet som et menneske, -altså Han ga avkall på alt
sammen, og i sin fornedrelse, ble funnet som et menneske, så tok Han alt sammen på
seg både skyld og dom, og derfor har Gud gitt Ham det navn som er over alle andre
navn, så at i Jesu navn skal hvert kne bøye seg, både det som er i himmelen, det som
er på jorden og det som er under jorden.
-Og enten de vil eller ei, så skal hver tunge bekjenne, at Jesus Kristus er Herre til
Guds ære. Amen!

-Så om de ikke vil bekjenne det nå, så skal de før eller siden bekjenne det, at Han er
Messias, den levende Guds Sønn.
-Vi har ikke en sånn dott av en Jesus, som skal bæres frem hver jul.
-Og når jeg tenker på; -det er forferdelig, jeg blir helt syk innvendig, når jeg ser
katolikerne herjer, den satans besatte kirka der, som er skyld i millioner på millioner
av menneskers død, som har vært en forfølger av de kristne og jødene.
-Under krigen sa paven: -Jo, bare passere, som Italia og Tyskland og andre land
gjorde, lot det bare passere.
-De er skyld i millioner på millioner av menneskers liv.
-Men folk reagerer ikke en gang.
-Julebukken, den paven, står der med de svære hattene sine og korser seg.
-Men Herren skal holde oppgjør med de, det kommer en dag da den katolske kirke
skal svare for all djevelskapen sin.

-Protestanter, som de kalte for kjettere, tok dem inn i kirken, og drepte dem der inne
til orgelmusikk, for at ikke folk utenfor skulle høre skriket fra de som var blitt frelst og
født på ny.
-Og statskirken har samme skylden, det er ikke noe å pakke inn det, det har aldri
vært sånn i fra begynnelsen, for Gud skapte mennesket med fri vilje, så hver den som
vil han komme, og drikke livets vann uforskylt.
-Jeg kan ikke akseptere statskirken her i landet, det er umulig, den er ikke fra Gud.
-Og det røret de holder på med i tv og radio, de står der og mekrer. -Åhhå!!!
-Og folk de; -Ja da ja, skal vi tro det da?
-Kjøp knoll og tott, så kan du tro på dem!

-Hvordan var det i begynnelsen?
-Alt var fullkomment!
-Det fantes ikke lyte på hverken Adam eller Eva, Gud skapte dem i sitt bilde og ga
dem sin herlighet, og ga dem hele haven, for at de skulle nyte godt av det, men satan
var ute for å ødelegge Guds verk.
-Hvordan skapte Gud Israel? -Han skapte det ingen hadde trodd var mulig, og han
skapte det til sitt eiendomsfolk, ingen kan ta fra dem den retten, den har de i himmelen.
-Er det sant? -Amen!
-Men Gud hadde advart dem, igjennom sine vitner, og de falt i fra Gud, og Gud sa
til dem hvordan de ville bli.
-Men som jeg sa her i ettermiddag, etter over fire hundre år i Egyptens trelldom, da de
slet, og sykdommer og alt mulig herjert i blandt dem, da kom Gud med budskap om
befrielse, og så sa Han: -Ta et Lam og slakt det ved de to aftensstunder, stek det ved
ild, og et det med hode, føtter og innvoller! Amen.
-Ta blodet og stryk det på dørstolpene, og når morderen går forbi og ser blodet
så skal han gå forbi.

-Og når Jesus eller den Hellige Ånd, ser blodet så går Han forbi, det nytter ikke med
barnedåp der nei, -det går ikke!
-De kan komme med så mange vaskvannsfat så mye de vil, de kommer aldri inn i
Guds rike med et vaskvannsfat.
-Du må bli født på ny til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde.
-Halleluja! Glory!
-Det nytter ikke å korse seg ved himmelporten.

-Hva skjedde når de åt lammet stekt ved ild? -Hode, føtter og innvoller!
-Det nyttet ikke å sitte der inne da og si: -Nei, jeg liker ikke de innvollene, jeg vil heller
ha det som er utenpå.
-Gudfryktighetens skinn, men fornekter kraften!
-Men de åt det med begjær, for de visste at der lå Guds budskap om befrielse.
Halleluja!
-Og var det noen som var så svake at de ikke greide og løfte fingeren, så var bror
eller søster der, se her åpne munnen din, og hvis de ikke greide det, så tok de å åpnet
den selv på de, og puttet det inn; -og straks så var kraften der! Glory!!!
-Og er du av den typen her i kveld, som ikke greier å åpne kjeften din, vi skal greie
å åpne den for deg, og så skal vi putte i deg, så du skal kjenne den Hellige Ånds kraft.
-Halleluja!!!
-Glory, Halleluja!! -Amen.

-Og så reiste Israel på marsj mot det røde hav!
-Og da sa kong Farao: -Nei!, -vi skal ikke la de slippe løs, vi reiser etter dem!
-Og de kjørte med vogner å hester.
-Men Moses gikk foran! -Og så sa Gud: -Bare rør ved havet!
-Han rørte ved havet, og så delte det seg! -Det delte seg!!! -Det delte seg!!!
Og vannet sto som en mur, så det nyttet ikke for hverken hvaler eller tosker å komme
igjennom der nei! -Amen.

-Og jeg husker jeg som nyfrelst, hadde ikke vært frelst mer enn fjorten dager, og så
var det i arbeidslaget der, en da: -Ja du tror vel på det som står om jødene
du sa han? -Ja det tror jeg sa jeg!
-Tror du virkelig det at havet sto der, sa han -og de gikk over? -Jeg skal si deg en
ting, -det er et sted der nede som er så grundt at de kan gå over!
-Å sier du det sa jeg, -det var da merkelig, sa jeg, -at hele Egypte-hæren druknet i
de pyttene der, ha ha ha ha : -både vogner og hester, skulle ikke mer til enn en liten
vannpytt så druknet de! -Ja vognene forsvant i vannpytten, krigerene og alt sammen,
-å, du og du.
-Du sa han til meg, -du er så tjukk i hue!
-Ja, men det vet jeg om sa jeg, -det er ikke der jeg har det! he he he
-Tror du f.eks. det der med de fem brød og to fisker? -Ja!
-Skjønner du ikke det sa han, -på den tiden så stekte de brød på sånne svære panner.
-Å ja vel ja sa jeg!
-Og så var det sånne svære fisker sa han!
-Ja vel ja sa jeg, -jo det står jo også det sa jeg: -Det kom en liten svær gutt, med fem
små svære fisker, også noen svæææææære, små brød, i en liten svææær korg.
-Jeg vil ikke snakke med deg sa han, -jeg har ikke bedt deg heller jeg sa jeg.
he he he he
-Men så tette kan de bli!

-Men når budskapet kom, så måtte til og med vannet adlyde hva Gud hadde sagt!
Og hele Israel med meget gull og med meget sølv, det var ingen fattige der, tror du
Moses levde på trygd du da?
-Tror du de gamle der gikk og: -Moses ikke gå så fort da, jeg har gikta mi enda.
-Så begynte Moses å bli sinna, så sa han; -Har du ikke fått salvet ryggen din da?
-Du fikk jo salve ut av meg en svær eske, har ikke kjerringa smurt deg på ryggen?
-De hadde etet påskelammet, og det greide seg i massevis: Halleluja!!!

-Jesus er her, Jesus fra Nasaret er her!
-Og da egypterne prøvde på det står det, det er mange som prøver skjønner du, det
er mange som prøver å være frelst, har ikke prøvet en dag jeg, jeg greier det ikke,
i all verden skulle jeg prøve å være frelst!
-Når en avis ringte og spurte om jeg ba morgenbønn? -Nei sa jeg, jeg gjør ikke det!
-Ber du bordbønn da sa han? -Nei, da er jeg så sulten så jeg glemmer det!
-Ja ber du ikke Fader vår, da sa han, -Nei, jeg gjør ikke det!
-Ber du aftenbønn før du legger deg da? -Nei da er jeg så trett at jeg orker ikke, bare
legger meg og sier: -Go`natt da Gud, ser deg igjen i morgen! -Ja, go`natt da gutten
min, åpner vinduet og sier; -Hei Aage! he he he

-Han står i sitt vindu i dag!!!!
-Glory!!!
-Han rekker ut sin hånd den hele dag, for å hjelpe sine barn, enten det er på den ene
siden eller på den andre siden.
-Bare dem som er født på ny!!!
-Dem som er hans eiendomsfolk!!!
-Halleluja!!!
-Det er seier i Jesu navn!!!

-Sånn var det i begynnelsen, men etterhvert så orket ikke Israel mere, og de begynte
å tjene fremmede Guder, og så falt de i fra!
-Så kom elendigheten.
-Men Gud hadde gitt dem løftet, at de atter skulle innta landet.
-Som nyfrelst fikk jeg oppleve Guds vidunderlige nåde gang på gang, og barnslig og
enfoldig tok imot dette, så var det akkurat på samme måte med Israel, i begynnelsen
var de åpne og ærlige for Gud, men etterhver så forsvant tilliten til Gud.

-Og da husker jeg på et møte i Skien, da jeg sto der på festiviteten, og det var da
presient Nasser slynget ut hatske ord i mot Israel og sa: -Vi skal knuse dem og tilintet-
gjøre Israel.
-Så sa jeg: -Nå har Nasser gapt så høyt at han har svelgt seg selv, og like så sikkert
som jeg står her sa jeg, -så vil Israel om ganske kort tid marsjere rett inn i sitt lovede
land.
-Og det skjedde!
-Og når jeg var i FN og snakket med Golda Meir, og under matpausen så var jeg der,
og satt bak Golda Meir og Israel, så hadde vi en dråpe kaffe, så sa jeg til Golda Meir:
-Dont `t be worry! -Min Gud har sagt at dere skal innta hele Jerusalem! -Do you think
so? sa hun, -I `m sure, I now! -Oh, God bless you, sa hun. -Thank you very much!
-Hvem er du? -Jeg er Aage fra Skien. he he he
-Are you from Norway? -Yes I am from Norway! -Oh God bless you!
-Og ikke lenge etter så inntok Israel hele Jerusalem! Amen!!!

-Og det er mange som vil stoppe oss på veien mot Jerusalem, og de sier vi skal aldri
komme til himmelen, eller det himmelske Jerusalem.
-Det er nå ikke dem som bestemmer det da, det er nå Han som har sagt: -Aage, jeg
har plass ferdig for deg i himmelen, ja, skal sitte med Han på trona, jada, det er ikke
noe sånt helt bak i rekka skjønner du, så Gud skal: -Hvor er Aage hen? -Jaaa, han
står bak der med lua i handa.
-Å, langt ifra, jeg skal helt fram jeg, åååå, og så skal jeg se opp i Hans åsyn, og stråle
av glede, og jeg skal være der i evigheters evighet.

-Når Gud har møtt mennesker, så er det fordi de i dypet av sitt hjerte har bedt Gud
møt meg igjen, -gjør noe nytt, -la meg kjenne din kraft igjen, jeg kjente den en gang
før, jeg har feilet Gud, men møt meg igjen.
-Da er Gud der! -Og så får du oppleve det du hadde i begynnelsen, ja enda mere!
-Glory!
-Han skal gi deg et godt, stoppet, rystet, overfylt mål, står det, ikke bare noe sånn
dytta på bånn. -Neida langt i fra, det er stoppet og rystet og overfylt mål, så det
renner over! -Mitt beger flyter over!
-Er det Guds vilje at vi skal være syke og elendige?
-Det var ikke sånn i begynnelsen!
-Gud sa ikke til Adam: -Nå må du regne med det, at i Edens have så kan du komme
bort i mye rart, så du kan bli syk, men da får du rope til meg!
-Å, neida, Gud skapte mennesket så som det skulle være, men de søker mange
kunster!

-Så hvis at djevelen kommer med et angrep, så vet jeg hvor det kommer fra, og så vet
jeg hvem jeg kan henvende meg til: -Ved Hans sår er jeg helbredet!
-Glory, Halleluja!
-Moses ble 120 år, tenk på det, han gikk ikke av med pensjon, å neida, han kreket seg
ikke oppover Piskas topp, det var ikke noen som bar han på en båre, og sa til Moses:
-Vi skal bære deg opp så kan du få se, vi har en fin kikkert her, så du kan få se klart
inn i landet! -Å ja det var snilt av dere det, men bær meg forsiktig da, for du vet jeg er
så gæern av gikta, hatt det nå i 40 år vel! -Å langt i fra, hans øyne var like klare, det
var ikke noe sykdom ved ham, nei da langt i fra!
-Hvordan var det med disiplene, det var ikke noe egoistisk der, men de ga sitt liv, for
at verden skulle få tak i budskapet om Han som var i begynnelsen som er i fra begynn-
elsen, og som for evig kommer til å være i fra begynnelsen! -Halleluja!
-Han har vi tatt i mot! -Jesus fra Nasaret! -Jesus fra Nasaret! -Halleluja!

-Det er veldige krefter i dag som hater Guds folk, de hater ikke de som holder på med
det derre råtne juleevangeliet som de holder på å servere, det finnes ikke noe som
heter juleevangeliet, det er noe som katolikerene har funnet på, og folk er så dumme
ligger på kne og, og de derre papagøyene som står der og tenner lys og skal lyse
inn i ,,,, -Jeg var i den romerske kirke, og så på hele humbugen, jeg var så sinna at jeg
-jeg sa til han jeg var med: -Jeg orker ikke å være her sa jeg, jeg må ut, det der
gjøglet der, -gamleerik sitter i høysetet og ler seg nesten ihjel.
-Legg merke til over alt, der det er katolikere, der er det jævelskap, der er det krig
og elendighet.
-Dere må kjempe for Guds sak, ikke sitte som noen andre mehe`er!
-Ja men vi vet ikke hva som er rett og hva som er galt? -Jo, det vet vi!
-Det står her (bibelen) -I har salvelse av den Hellige, og vet alt! -Jaha!!

-Tror du virkelig det at det kommer katolikere inni himmelen, og så skal paven komme
først da? -Hæ? -Og så skulle liksom jeg komme å trenge meg forbi, og så kommer
Gud da: -hold deg litt tilbake Aage, det er paven, -hva heter han, er det Paulus, eller
Johannes, nei det er han andre som daua det, er det Paul han heter? -Hvor han har
fått det navnet fra, det er gamleerik!
-Så står paven foran: -uhsedhcoogd jdposhdæf djifhnkdp kjlkjjhsdjhbd k jkhdjfh
jhfiyeew osdfh dkfjdhf sidj sjdfoiiøod df! -he he he he he he he.
Og så kommer Jesus og sier til meg: -Aage, fold hendene, paven messer før han går
inn! -Uhhhuumppp, og så kommer jeg etterpå: -tirrilittirillir! he he he he!
-Når jeg ser de derre apekattene da tror jeg at Gud skapte mennesket som apekatt.
-Ja jeg tror det! -Men jeg kan ikke tro det når jeg ser at han skape mennesket i sitt
bilde da, at vi stammer fra apekattene, for det er ikke en apekatt som sitter oppå der!
-Det er Gud! -Amen!

-Når Jesus kom ned her, så visste han nøyaktig hvilken oppgave han fikk, han visste
nøyaktig hvilken vei han måtte gå.
-Når fariseerne og de hyklerne og de skriftlærde og all denne humbugen holdt på, og
nektet folk, de skulle bare gjøre det som de sa, men selv ville de ikke gå inn i Guds
rike.
-Men Jesus gikk sin egen vei, den som var staket ut fra før verdens grunnvoll ble
lagt, og han visste at han måtte opp på Golgata, han visste at han måtte dø, for meg
og for hele verden, men han ga sitt liv, forat vi skulle bli fri, og det er den friheten vi
har nå, og den tar vi vare på.
-Hold fast på det du har, forat ingen skal røve fra deg kronen.
-Hold fast på det! -Slipp det ikke!

-Når jeg har lest det hysteriet som har vært om Lech Walesa, er ikke noe for det jeg
altså, får virkelig unnskylde, vel han kan få prisen her, men han får den ikke i himmelen.
-Det kan jeg si, men det er kommunismen og katolisismen som sloss der nede, og det
er de som holder på å bryte i verden i dag, det er den katolske kirke og kommunis-
men, men selv der kan mennesker bli frelst.
-Og når Lech Walesa kjemper for fagorganisasjonen og friheten der nede, så kjemper
vi for frihetens evangelium, og vi firer ikke en tomme! -Aldri!
-Jeg kan ikke hykle med farissere og skriftlærde, om de kommer til meg å sier; -nei
og nei, Broder Aage, som du har forandret deg! -De har sagt det! -Du er blitt så for-
andret, du er mere mild nå! -Å ja bare vent du! he he he

-David tok filistrerne i luggen og svisj, he he he
-Så kom det et veldig kjøttfjell, -hva er det for noe her? -Ja det er en liten spjæling
som står der og håner oss, det er David, den derre drittungen der!
-Hvor er han hen?
-Jeg er her!
-Hva er det du kommer med, du kommer imot meg med slynger og kjepper, hva er
det for noe? -Håner du meg?
-Herren skal ta deg!
-Han var over fire meter høy!
-Så gikk David ned i bekken, og der tok han ut fem stener, som pekte hen på de fem
sår som Jesus har, og de var helt glatte og fine og slipa etter å ha ligget der i mange
mange år, så tok han en av de, la den til rette, og så kikket han opp på det svære
kjøttfjellet, der sto han og breiet seg!
-Det derre vesle krypet der!
-I Jesu navn: -Shusjjjh!
-Øynene ble så svære som tinntallerkner, og så ramlet kjøttfjellet! Amen!
-Og det er det samme å svære kjøttfjell som kommer imot oss, så har vi de fem sår
fra Jesus: -Se i begge mine hender har jeg tegnet deg, og dine murer står alltid for meg.
-Halleluja!
-Og det finnes ikke en som kan rive oss ut av hans hånd, vi er naglet fast der på
korset! -Glory!
-Vi er døde med Kristus og vi er oppstanden med Han, vi er ikke døde men vi lever,
for se Han lever, den gamle av dage: -Jesus fra Nasaret! -Halleluja, Halleluja!
-Og vi venter at han skal komme igjen, og hente sine hellige, og når vi har hatt bryllup
i himmelen i tre og et halvt år, så skal vi ned igjen, og så skal vi sette våre føtter på
oljeberget, da skal det kløves i to, og så skal Herren fortære antikrist med et eneste
åndepust. Amen!
-Så skal vi regjere med Han i evigheters evighet!!!!!
-Er du glad du er frelst? Amen.

-Jeg var i Jerusalem i Haifa, Telaviv, men jeg var også på Karmel, og uvilkårlig så
tenkte jeg på Elias, jeg satt der oppe på en kafe og tok meg en dråpe kaffe, så
tenkte jeg: -her var det Elias hadde oppgjør med Baals falske profeter, det var her
ilden falt! Glory! -På en ganske kort og enkel bønn, det var ikke bønn og faste i uke-
vis, eller månedsvis, men det var en enkel bønn, fordi han hadde de falske profeter
rundt seg! -Halleluja.
-Og da sa jeg: -Kjære Gud i himmelen, du som var på Elias tid, du er i dag, du ser
Aage på Karmel!!!!! -Jaaaaaaa! -Glory Halleluja!

-Og det var pinsevennenes verdenskonferanse, jeg sto i døråpningen inn til den svære
salen som var full av pinsevenner fra hele verden, så kom det en Israelitt bort til meg,
-Hello! -Hallo sa jeg, what is that? -Ja det er pinsevenner fortalte jeg!
-Er disse pinsevenner? -Ja sa jeg! -Ånei! -Jo sa jeg.
-Så stille? -Ja det er bare utenpå sa jeg, -Åh!
-På pinsefestens dag her i Jerusalem, så kom hele Jerusalem i opprør, sa han!
-Og så var det en broder ute i hallen der som, (en enkel broder) han fikk se de kom
bærenes med en kar som satt i rullestol, krykkene hadde han der også, så gikk han
bort og spurte: -Vil du bli helbredet? -Ja sa han, så la han hendene på ham ute i
hallen der, mens de hadde konferanse på innsiden, vet du, og øyeblikkelig så var Gud
der, han spratt opp, og danset omkring, det ble ei hel røre alt sammen, så hele pinse-
konferansen ble ødelagt!
-Hva var det for noe da? -Har det skjedd på utsida? -Ja da, det skjer bestandig på
utsiden, det har aldri skjedd noe på innsiden ennå, men det er det som er på utsiden
som er på innsiden, mens det som er på innsiden er på utsiden! -Halleluja!
-Og Herren er her! -Han løser deg i et nu!
-Det er seier i Jesu navn!
-Rop: -SEIER!
-Amen!

Budskap nr 32, kom rett etter prekenen

Fra møte 18.12.83