I et intervju med Per Lønning avslørtes hele falsklæren hos presteskapet.
For han ble spurt: -Tror du på dette som står at Gud skapte himmel og jord på seks
dager? -Så svarer Per Lønning: -Nei! -Det er ingen seriøs forkynner i kirkenes
verdensråd som tror på dette!
-Og dette er jo i grunnen det jeg har påstått i alle år, at kirken farer med falsk lære.
Og når kirkenes teologi grunner seg på det som er utenfor Guds ord, så er det alle-
rede dømt.
Og han ble spurt også om darwinisme, men den har jo torpedert seg selv for lenge
siden, og nå er jo vitenskapsmennene skjønt enig i at darwinismen ikke stemmer over-
ens med deres teorier.

Og det som foregår i verden i dag, det er en kamp mellom to makter, det er satan og
hans åndehær på den ene siden, og så er det forkynnelsen om Kristus på den andre.
Jeg har i lang tid gått og grunnet på 1.Kor. og det 1.2.3 kap, men vi kan ta det 20 vers
i fra 1.kap i Korinterbrevet.
-''Hvor er en vismann, hvor er en skriftlærd, hvor er en gransker i denne verden.''
-Har ikke Gud gjort denne verdens visdom til en dårskap?
-For når verden ikke i sin dårskap ikke kjente Gud i Guds visdom, så var det for
troens forkynnelse, at han ville frelse hver den som tror enfoldig på dette, og derfor
sier han i det andre kapittel: -Da jeg kom til eder, så kom jeg ikke med mesterskap i
tale.
For denne verdens visdom den kan aldri, aldri begripe Gud i Guds visdom, det er
umulig, og uansett om det er kirkenes verdensråd eller hvem det er som stiller opp i
mot Guds visdom, så kan de aldri få bortforklare på noen som helst slags måte, at
Gud frelser hver den som tror.

-Og jeg har spurt mange ganger forskjellige både biskoper og prester: -Hvem skapte
alt dette her? -Hvem står bak dette? -Kan noen f.eks. forklare at alt er blitt til ut av
vann, og som jeg sa en plass: -Hele skapningen er vanskapt! he he
Og her holder de kloke hoder på, og skal begripe dette som er skapt og som er
blitt til, og fabler om millioner av år tilbake, finnes ikke et ord i Bibelen om millioner
av år, men seks tusen år!
-Det var seks tusen år siden, at Gud befalte det som var usynlig i havet og bli synlig, og
opp av havet steg jorden, han talte som om det allerede var synlig å så sa han: -Stig
opp, og da steg hele jorden opp av havet, ja! -Det er seks tusen år siden!
-Vi blåser i om ikke Lønning tror på dette, for han har aldri trodd på Gud han!
-Han er en av de farligste menn som finnes innen statskirken, sammen med han andre
tullebukken, Jerwell!
-Han ringte til meg Jerwell og sa: -Ja ja nå har du kommet inn i statskirken du også da,
-Ja det hjelper vel ikke om jeg kommer inn der, så tror de ikke allikevel på det jeg sier.
Men det jeg ønsker det er at alle skal få tro på dette, at det var forkynnelsens dårskap
å frelse hver den som tror.

-For verden er på vei til et evig helvete, og det er bare en ting som kan frelse verden,
det er ikke å få slutt på krig, det er ikke moralteologi, men det er Jesu Kristi blod, som
renser i fra all synd.
-Og dersom ikke mennesker vil gå innom den veien, så går de fortapt.
-Derfor har skriften sagt; -Hver den som tror og blir døpt, må tilbake til vannet, helt
under, ferdig med det gamle, og oppstiger av dåpen noe nytt, en ny skapning i Kristus
Jesus, det gamle er forganget, se alt er blitt nytt!
-Er ikke det fint?

-Gud bare ler av de, Han bryr seg ikke det døyt om kirkens verdensråd, nå tretter de
nedpå der nå.
-Jeg snakket med en i radioen, han var teolog han og, så sier han til meg: (han ville
ikke slippe meg i telefonen, for jeg ringte inn til ham og spurte om det gikk an å få lov
til å forsvare oss mot det tullet som Lønning står med).
For verdens visdom vet du hva det er for noe, det er idioti! Det er dårskap, altså
dårskap betyr idioti!
-Så når du hører verdens visdom står og skal forklare skapelsen, så er det idioter
som står der.
-Har ikke Gud gjort denne verdens idioti! -Det står det!
-Har ikke Gud gjort denne verdens visdom til en dårskap!
-Har han ikke bevisst at det er bare dårskap det som vitenskapsmennene forsøker
å få inni her, og skal forklare menneskene hvordan plantene er blitt til og hvordan
stjernene er blitt til og dyra og alt sammen, vi vet at det er kun en som står bakom,
-Han som sa: -Det bli lys, så ble det lys!
-Kan vitenskapsmenn forklare det, hvordan lyset er blitt til?
-Kan noen forklare av disse verdens vismenn, hvordan sola ble til, som lyser om
dagen med et fantastisk lys, og månen som kommer opp om natten, og forteller
alle nattvandrene at den klompen der, får sitt lys fra den sola vi ikke ser.
-Er ikke det fint?

-Så når alle nattvandrerne får se oss: -Ja de får sitt lys i fra Ham som vi ikke ser!
-Det er gjenskinn av Kristus, for Han er rettferdighetens sol som oppgår med helbred-
else under sine vinger!
-Jeg hadde en undelat hjemme, og nå har vi fått en til, det er han og hun, og de holder
et lurveleven uten like, men jeg har sagt det til dem at jeg syns dere synger så.... det
stemmer ikke overens med min fornuft, kan ikke der gå til en sangpedagog, og lære
å synge.
-Og så har jeg en hel del med spurver ute i hagen, og når jeg kommer ut på for-
middagen, med hendene fulle av brød, så kommer de helt inn til meg, og så står de
borte ved buskene: -nå kommer Aage, og så kommer de fra alle kanter, de nikker
til meg og smiler.
-Jeg lurer på hvem som har lært dem å synge jeg?
-Har det vært en sangpedagog der tro?

-For ettersom verden ikke ved sin visdom kjente Gud i Guds visdom, var det Guds
vilje ved forkynnelsens dårskap å frelse dem som tror.
-For det er et evig liv vi har foran oss, og det kan du selv velge, enten du vil velge for-
tapelsen eller du vil velge himmelen.
-Gud har satt veien åpen for deg, så den som vil han kan komme, og det er innbydelse
til alle mennesker, Gud gjør ikke forskjell på folk, og derfor har Han ikke forkastet
meg.
-Men det er om å gjøre at du kjenner denne boka her (bibelen), så vi kan møte et
hvert angrep i fra satan med: -At så har Gud elsket verden, at han ga sin egen sønn
den enborne, for at hver den som tror på Ham, ikke skal fortapes, men ha et evig liv.
Halleluja!!!
-Det står fast i himmelen, og det står fast på jorden.

-Ikke en djevel i helvete eller et menneske på jorden kan hindre deg i få bli frelst.
-Og her er det ikke sankk om en halv frelse men en full frelse, det er både for Ånd,
sjel og legeme.
-Og dersom jeg vil, så sier Jesus: -Jeg vil, og når han kommer så spør han: -Hva vil
du jeg skal gjøre for deg?
-Å, at jeg må bli løst, både til Ånd sjel og legeme.
-Da rekker han ut sin hånd og så sier Han: -Vær løst! -Vær fri! -Vær frelst! -Vær
helbredet! -Vær frimodig! Jaha!!!
-Dette er evangeliet, som kan løse og sette fri, det er ikke noe vi klekker ut her oppe,
for med hjertet tror man til rettferdighet, og med munnen bekjenner man til frelse!
-Halleluja!!!
-Det er evangeliet i hele sin praktutfoldelse.

Og lenge før Jesus kom ned her, så var Han i himmelen, og det var bestemt før ver-
dens grunnvoll ble lagt at Han skulle komme ned her, og ete og drikke sammen med
toldere og syndere, sitte til bords med dem som Han gjør i dag, som Han gjør her, og
deler ut livets brød.
-Han dekker bord med fete og margfulle retter, og med gammel avklaret vin!
-Halleluja!!! -Glory, Halleluja!!!
-Han spør ingen, om å frelse Aage, men han gjør det, fordi Aage spør: -Vil du frelse
meg? -Så sier han: -Jaaaa Aage!!! -Vær løst! -Vær fri! Halleluja!!!
-Derfor er evangeliet en Guds kraft til frelse for hver den som tror.
-Det var forkynnelsens dårskap å frelse hver den som tror!

-Og når det gjelder helbredelse til legemet, så er det mange som synes at det her er for
mye forlangt.
-Det er ikke noe mere forlangt det enn sjelens frelse, for de sier det: -at det er større å
bli frelst enn å bli helbredet!
-Ja, men da må det være lettere å bli helbredet enn å bli frelst!
-Ja det må jo være det?
-Og når det står at: -Helbredelse er barnas brød, så kan du jo begynne da, med lege-
met ditt, og ete av livets brød, så går det på innsiden og så løser det både innsiden og
utsiden! -Ja!!!!
-Gud har aldri nektet oss å oppdage hvilke veldige krefter og muligheter det er i evan-
geliet, men han åpner de blindes øyne står det, så de kan få se!!! -Hva!!!

-Jeg hadde en samtale med en i Jehovas vitner i går nede på torvet, så spurte han meg:
-du Aage (han sto med det vakttårnet) -Kan du si meg et eneste punkt i fra dette her
at det er gæernt, sa han! -Bare si et eneste punkt som du kan angripe!
-Alt er gæernt sa jeg! -Til og med du!
-Men jeg skal legge hendene på deg så du kan bli frelst, for du er besatt av satan, den
vranglæren.
-Og derfor er det disse demonene får fritt spillerom, ønsk ikke jehovas vitner vel-
kommen inn i ditt hus, gjør som jeg gjorde, det kom to stykker søndag formiddag,
to damer, så kom de, tatt opp bladet fra veska si og, så lukket jeg opp døra:
-Nei og nei så fint at dere kommer, nå har vi herlig bønnemøte her inne, så kom inn
så skal vi be til Gud at dere må bli frelst!
Ned med bladet, og avgårde som en kule!!! Ha ha ha ha!!
Og når de kom langt bort i gata, så snudde de seg og ristet på hodet, og tenkte: -den
mannen er gæern.
-Ja det er ikke noe tvil om det!!!
-Men det kommer an på hva slags gæern du er, hvis du er gæern i verdens øyne, så
gjør ikke det noe, bare du ikke er gæern i Guds øyne.

-Det er det som er så fantastisk med evangeliet, det gjør stikk imot fornuften, ja for-
nuften greier ikke å følge med.
-Jeg tenkte på det sto i bildebladet Nå, det var en filmskuespillerinne, hun er visst fra
Kristiansand, har de lest det? he he he he
-Jeg husker ikke hva hun hette jeg, Müller?? , Lillian Müller var det ja, og jeg var
drømmemannen hennes, hadde lyst til å flytte sammen med meg og åpne en helsekost-
forretning Ha ha ha ha ha!!!!!!!!!!!!!!
-Akkurat som ikke jeg har sett kålhoder nok!!!
-Uffameg!!!

-Her er det helsekost (bibelen), uten gulerøtter og kålhoder!!! he he he he he
-Her er kalvestek og lammestek.
-Og nå leste jeg i en avis at det eneste som ikke er mottakelig for kreft, det er lam og
sau, og honning ja, men jeg mener av dyr, levende vesener: -Lam og sau de er ikke
mottagelige for kreft, så hvis du eter lammet, så kan du bli helbredet for kreft, og da
mener jeg Guds lam!
-Se der Guds lam, som bærer all verdens synd!
-Og hvis satan plager meg med sykdommer, -vel, så sier jeg ikke: -Ja vel får finne meg
i det da, det er vel Guds vilje da, at du skal slå meg nesten ihjel.
Så sitter jeg der, så kommer de på besøk, ringer de og: -Åssen er det med deg Aage!
-Jo uhhhuu, jeg er under uuhhhhuuu Guds vilje: -Gud uhhuuuh er god han uuuuhhhhu!
Han er fantastisk, han slår meg nesten i hjel!!! he he he he

-Ikke la djevelen få lure deg så lett!
-Vi vet hvor vi skal gå, alt er mulig for den som tror, hva som helst I ber om i mitt navn
det skal I få!
-Så ber vi, og så helbreder Jesus.
-Så eter du en bit av lammet, og du sier: -Takk Jesus at dette er for meg, da har du
allerede fått det innabords.
-For i det du sier takk, så er det et bevis på at du har fått det.
-Tro bare at du har fått det, så skal det vederfares deg!
-Så takker du før det skjer, for at det skal skje, som om det har skjedd. Ja ha ha ha
Amen!!!

-Jeg fikk et brev jeg og arvet femti tusen, det er sant dette her, først så trodde jeg det
ikke, men så kom det brev fra sorenskriveren at jeg var tildelt en arv på femti tusen.
-Det er vel seks år siden vel.
Og når det kom med underskrift av myndighetene, så trodde jeg det.
-Jeg hadde ikke fått det enda.
-Så om noen hadde spurt: -er det sant at du har arvet femti tusen? -Ja!
-Har du bevis på det? -Ja, vent litt så skal jeg kikke i skuffen, og drar frem papirene.
-Nei dette er jo bare papirer! -Nei det står her, tror du det ikke? det er myndighet-
enes stempel:
-Be om hva I vil, så skal I få det!!!!
-Tro bare at I har fått det!
-Og uten tro er det umulig å tekkes Gud, for den som treder frem for Gud, han må tro
at han er til, og at han lønner dem som søker ham.
-Og det er underskrevet og stemplet av Fader, Sønnen og den Hellige Ånd!
-Halleluja!!! Glory!!!
-Tro bare at du har fått det, så skal det vederfares!!!!
Amen.Møte fra 21.08.83