Hvis ikke evangeliet er en kraft til frelse, for ånd, sjel og legeme, da vil vi ikke ha noe
med evangeliet å gjøre, men vi vet at Han frelser Ånd, sjel og kropp!
-Halleluja! Glory!
-Så dette er ikke noe søndagsskole vi har! -Å langt i fra!
-I himmelen er det ikke noe Søndag, så vi skal ha det der oppe også, for det er mange
som drar Gud ned på sitt nivå, men vi får ta Gud for det Han er, og som Han er!!!
-Jeg tenker på et ord som står i Ordspråket: -Og nu, menneskene ser ikke lyset, enda
det skinner klart på himmelen.
-Se, der Guds lam!!!
-Så han ba dem om å se, noe som ikke de hadde sett før.

-Og verden er totalt blinde, for det som Gud har åpenbart, så hva konger og lærde
mennesker akter å se inn i, men ikke har fått se, -det ser vi!
-Og Kristus Han ser vi!
-Så det er bevis på at de er totalt blinde, når ikke de ser lyset, enda det skinner klart
på troens himmel.
-Og troens himmel er pyntet med løftes-stjerner som blinker, og om du ikke ser
stjernene om dagen, så er de der allikevel! Amen!
-Og det vi har fått se i Guds Ord, det har betydning for oss alle sammen, det har be-
tydning for meg og for deg.
-De kan gi deg fremtidsperspektiver og fremtidsutsikter, og en evig fremtid, om du
bare vil, men du må ville.

I dag når vi kjørte innover tenkte jeg på Rebekka, da Abrahams tjener Eleaser dro
for å hente en hustru til Isak, så hadde han kun en oppgave,
og det var å få en hustru til Isak.
-Abraham ble overmåte rik, Han ble meget, meget rik, alt dette arvet sønnen Isak.
-Og han ville gjerne dele det som han hadde arvet med en hustru.
-Og så reiste Eleaser med ti kameler, og vi vet jo det, at det finnes ingen skapning
som kan greie seg så godt i ørkenen som kamelen, de kan gå i dagevis, ukevis uten
vann, for de har nemlig vann med seg.
-Gud han er veldig fin!
-Og de ti kamelene de taler om både de ti bud i det gamle testamentet, og så taler de
om de ti nådegaver i det nye.
-Det er ni mener du vel?? -Nei det er ti!!! -Nei, det er ni nådegaver Aage!
-Nei, det er ti! -Den første nådegaven er frelsen, så kommer alle de andre ni nåde-
gavene etter: -For av nåde er I frelst, det er ikke av dere selv men det er Guds gave.
-Ser du det: -Det er den første gaven! -Så får du alle de andre ni etterpå! -De følger
med de!

-Og når Eleaser hadde den lange veien ned til Rebekka, så kom han til Laban`s hus,
og når han kom dit, og frembar sitt ærend, at han aktet å få Rebekka med seg til Isak,
så sier Laban: -Da kan du overnatte her hos oss, -Ja det er helt allright det sa Eleaser.
Men jeg må ha med meg kamelene inn.
-Hæ? -Skal du ha alle disse svære kamelene inn? -Ja, kan ikke la disse stå utenfor,
det er umulig.
-Men i all verden!!!!

-Det er mange skjønner du som er fornøyd med å ha den formening -at nå er jeg frelst,
nå har jeg Jesus.
-Men så vil de ikke ha kamelene inn, de som skal bære oss hele veien tilbake, nei
det er for mye det, blir så mye bråk og rart og alt dette der, de får stå utenfor, nei vi
skal ha de inn, -vi skal ha de inn! Amen!
-Når han frembar sitt ærend, så sa han det: -Jeg har liten tid, så bare gjør unna det
verste og så reiser vi.
-Og dagen kom da han satte Rebekka opp på en av kamelene, og sa at nå skal vi
reise tilbake igjen, og nå har du vannet kamelene så de har vann i puklene.

-Ja ofte har jeg sett de for meg, da de kjører tilbake igjen, og Rebekka begynner å
spørre: -Åssen ser han ut, han jeg skal gifte meg med?
-Så begynner Eleaser å fortelle åssen han ser ut, nøyaktig forteller hvordan han er, han
er veldig snill, han er offervillig, og han har sendt med meg en hel del ting som du skal
se på, ikke bare se på men, du skal ha dem på deg, så tok han fram det ene smykket
etter det andre, det er bare forskudd, værsågod!
-Er det ekte det her da?
-Har du ikke hørt de som har sagt det: -Er det ekte det her da?
-Tror du virkelig det at Rebekka satt og snuste på smykkene? -Gransket det? -Er det
ekte det her da? -Er han så rik?
-Ja da sa Eleaser, så rik er han!
-Å så nydelige smykker! -Skal jeg ha det? -Ja det skal du ha, det er forskudd!!!

-Og når vi er i denne verden, så er vi på reise, vi sitter på løfteskamelene, det er en
pukkel der, og en pukkel der, og midt i mellom de sitter vi.
-Så vi har gamletestamentet bak, det har Han oppfylt, og så har vi nye testamentet
foran, det har Han også oppfylt.
-Alt sammen er gått i oppfyllelse, og alt det Han har gjort både i det gamle og det nye
testamentet, det støtter oss både foran og bak.
-Og Han omgir oss på alle kanter.
-Så der sitter vi, og er det noe du skal ha, så er det bare å si i fra, -sa Eleaser til Reb-
ekka, bare et lite nikk er nok, behøver ikke skrike og rope, og ligge flat på kamelene
og grine og bære deg, bare sitt der du og er det noe du trenger vann eller litt mat eller
frukt eller noe sånt noe, så bare nikk, det greier seg det.

-Tror du Han hører oss da?
-Tror du virkelig Han hører deg da, som roper: -KJÆÆÆÆÆRE GUUUUD!
-Han hører deg ikke engang!
-Hva er det du sier? -Så høyt som jeg roper! -Ja det er det som er feilen det!
-Næ? -Det står jo vi skal rope av strupen!
-Ja men det er av glede det! -Da har du hatt bønnesvar da!
-Skjønner du ikke det da?
-Folket er jo fullstendig blinde!
-Menneskene ser ikke lyset enda det skinner klart på himmelen, det lyser klart! -Ja!

-Og mens de kjørte på veien, så er jeg ganske sikker på det at, hun duppet litt, tok
seg en liten lur, men hun satt like støtt for det, hadde støtte bak og støtte foran.
-Og da satt Eleaser og så på henne, skal tro Isak skal bli glad når han får se henne.
-Og så våknet hun da, -i all verden er jeg midt ute i ørkenen? -ja da, sa Eleaser.
-Hæ det var rart!
-Hvem er hun som kommer opp i fra ørkenen? -Ørkenen?
-Denne verden er en ørken, den har ingenting å gi.
-Vi hørte Skogen i ettermiddag vitnet om kilden, og nå er det store deler av Afrika
som tørker inn like hurtig som så, og tusener, hundretusener kommer til å dø, men det
er noe som Jesus har sagt forut.
-Det skal bli hungersnød, tørke både her og der, jordskjelv, og katastrofer, det er
noe som vi må regne med, men midt i denne verdens ørken så sitter vi! -Trygt!

-For Eleaser som er bildet på den Hellige Ånd han plasserte oss der, og han har i opp-
drag å passe på oss på alle mulige måter.
-Og jeg skal fortelle deg noe, som du kanskje trenger å høre: -Det minste ynk i fra
deg, så er den Hellige Ånd der med en gang, og så sier den: -Er det noe i veien?
-Jeg føler meg så trett? -Ta deg en liten hvil! -Tenk på Han du skal komme i kontakt
med.
-Kom inn i den hvilen: -At den som har kommet inn til Hans hvile, har fått hvile fra
alle sine gjerninger! -Slapp av! -Ikke vær så spendt, det er så mange som er så
veldig spendte kristne.
Hvis ikke de ber Fader vår om morgenen, ja da kommer Gud til å slå dem i hjel
ut på dagen! -Ja han er streng han skjønner du! -Og nåde deg hvis du ikke ber aftens-
bønnen, for ikke å snakke om å be for maten da! -Ja da!

Å, jeg kunne avsløre humbug og fanteri, tull og tøys, så skal jeg være like hellig når
jeg ber: -Kjære Gud i himmelen, må du velsigne hver eneste loffestykke, saltpølse
og osten og alt dette her, melka og, kaffe skal jeg ikke ta så mye av Gud, skal bare
ha en halv kopp.
-Som en predikant sa til meg fra telemarken, en pinsepredikant: -Aage du trenger å
bli løst du, sa han! -Fra hva da sa jeg! -Fra kaffen, sa han, han satt og drakk melk,
og jeg satt og drakk kaffe.
-Så sa jeg: -Jeg er fullstendig løst i fra kaffe jeg. -Nei det er du ikke sa han, -nå har
jeg sittet og telt alle de koppene du har kjørt i deg sa han!
-Ja det er bevis på at jeg er løst det, sa jeg! -Er det bevis sa han!
-Ja, sa jeg -det er det vel, hvis ikke jeg vil ha kaffe, så tar jeg det ikke, og vil jeg ha
fem kopper, seks, eller ti kopper så tar jeg det! -Så løst er jeg sa jeg!!!!
-Men du sitter og er misunnelig for at jeg kan ta så mange kaffekopper, mens du
sitter der med det melkeglasset! he he he
-Nytter ikke å snakke til deg sa han.
-Jeg håper det sa jeg. He he he
-Du skjønner det, at de har sånne vrangforestillinger!

-Tror dere virkelig at Rebakka satt og gjorde seg til på kamelene? -Der hun satt og
laga ansiktet til og umhummmh, -da ville Eleaser kikket, men i allverden, hva er det
for et menneske jeg har fått med meg, hun må jo være klin gæern, jeg kan ikke
komme til Isak med henne!
-Da ville han si til Rebekka: -Vi må nok kjøre tilbake igjen, jeg har fått med feil hus-
tru.
-Hvis Rebekka skulle sitte der og: -Uhuuuuuh, jeg lengter så etter Isak!
-Nei da hun var helt avslappet, tok det med ro, enten det gikk ned i en dal eller opp,
eller bortover eller nedover, svinger og alt mulig, så satt hun der hun.
Ristet det litte granne, om det gikk i sakte trav eller i fort trav, vel så fulgte hun med,
hun satt der mellom det gamle og det nye testamentet.
-Og fikk mat og underhold på veien.

-Og plutselig en dag, så var Isak ute på marken for å se seg om, og plutselig fikk han
se langt borte et reisefølge: -Der er hun!!! Der er hun!!!
-Jeg lurer på åssen hun ser ut!
-Og så kom hun helt fram, og hun så spent på ham!
-Eleaser? -Han er vakrere enn noen gang du kan fortelle meg, du har ikke fortalt meg
halvdelen en gang, -For et menneske, -for en mann, -han er større, han er finere enn
jeg kunne forestillle meg.

-Sånn er det også med Kristus!
-Han er langt skjønnere enn du og jeg kunne forestille oss!
-Og når Han kommer, så står det: -Da skal vi se Ham som han er, da skal vi gå av
kamelene, da har vi ikke bruk for de mere, -Da har vi Ham, som kjøpte oss i fra
jorden til Gud, med sitt eget blod.
-Se der Guds Lam som bærer all verdens synd!!!!!
-Glory!!!
-Kongenes Konge, Herrenes Herre!!!
-Halleluja!!!

-Det er Ham jeg skal møte, jeg skal ikke møte noen annen, jeg vil se Ham som
kjøpe meg i fra slaveriet i verden! -Glory!!!
-La eder derfor ikke legge under trelldoms åk, sier Paulus, bli ikke menneskenes
trell!
-I er dyrt kjøpt!
-All verdens gull og glimmer kunne aldri betale for meg, men da kom betalingen fra
himmelen, og så ordnet han det på korset, og så ropte han inn i fremtiden for to tusen
år siden, og jeg hørte det ropet: -Aage! -Jaaaaa!!! -Det er fullbrakt!!!!
-I kan gå ut i friheten! -Gå ut!!! -Porten er åpen!!! -Fangevokterne er vekk!!!
-Jeg har løst deg, jeg har satt deg fri!!!
-Min død på Golgata er din frelse!
-Piskeslagene på min rygg, er din helbredelse!
-Jeg sender deg Talsmannen den Hellige Ånd, den himmelske Eleaser, som skal sette
deg på løftene, og bære deg hjem!
-Og midt på natten lød der et rop: -Se brudgommen kommer, -gå Ham i møte!!!!
-Glory, Halleluja!

-Dette her får du ikke høre noen plass, de står bare å fisler med dere, falske forespeil-
inger, men det er realiteter.
-Det er ikke noe du kan vente på, -Det er noe du har nå, det er her!
-Og det som Han har gjort det er ditt.
-Englene hører meg, de vet om meg, de kjenner meg!
-Og det jeg sier er sannhet, i den Hellige Ånd!!! Glory!!!
-De tar meg for å være en sånn:- Du har hørt han, han er ikke riktig han!
-Jeg vet mer enn deg, og jeg vet mer enn mange andre, jeg har sett inn i ting som Gud
har åpenbart, tatt dekket til side, og vist meg.
-Og det skal vises at din frukt kommer fra meg sier Herren!!!!
-Glory!!! Halleluja!!!

-Derfor er jeg ikke noe nikkedokke for noen, jeg vet på hvem jeg tror, det er ikke noe
jeg innbiller meg, -jeg vet det!
-Jeg vet at jeg har gått over fra døden og til livet, fra satans makt og til Gud!
-Demonene hører meg også, og de skjelver, for de vet at det jeg har er sant, det er
realiteter.
-Ofte ser jeg ting, som kanskje ikke andre ser, og det jeg ser er realiteter.
-Og derfor har Han sagt: -Aage, jeg har gitt deg makt til å trede på slanger og skorp-
ioner, og over all helvetes velde.
-Legg hendene på de syke og de skal bli helbredet, løs de bundne og sette de plagede
i frihet.
-Jeg trang et møte med Gud og jeg trenger det igjen og igjen, og igjen.
Men jeg går aldri og kravler rundt på gulvene og skriker, jamrer og bærer meg, men
jeg bare nikker til Herren, så sier Han: -Det er i orden Aage, værsågod!
-Han gir deg hva ditt hjerte attrår, Han anklager deg aldri for Han vet hvem du er,
men Han vil gjerne løse deg, Han vil ikke at du skal gå omkring bunnet, men Han
løser de bundne og setter de plagede i frihet.

-Er du med?
-Er det godt å være frelst?
-Løser Jesus noen i dag, gjør Han det her i kveld?
-Glory, Halleluja!!!
-Jeg kjenner Guds kraft er over meg. Glory!! Halleluja!!!
-Bare slipp deg løs, pris Herren alt det du kan, for intet har du fått det og for intet
skal du gi det.
-Ikke vær gjerring med noe, har du fått noe slipp det ut. Glory!
-Har du fått Halleluja i hjertet så slipp det ut, sitt ikke å hold på det, for da går det
mugg i det.

-Når vi har sett her kveld etter kveld i dette året, Gud har grepet inn til frelse, til
helbredelse, fortvilte mennesker har blitt løst, så er det etter det Jesus har sagt:
-Alt mitt, det er ditt, det er fullbrakt, kom for nu er det ferdig, det er ferdig, det skal
ikke gjøres mere, det er ferdig, det er i orden.
Amen.

Budskap nr. 18 kom etter prekenen

Preken etter ettermøtet: -Det er her mange gjør feil, når satan plager dem, og du blir
bedt for, så kan det godt hende du kjenner symtomene dagen etterpå, -nei, nå har jeg
fått det igjen, -har du det? -har du tatt det igjen? -Nei, men jeg har fått det!
-Ja men da må du jo ha tatt i mot da!
-Det er bevis på at du tar imot noe som ikke er av Gud, men hvis du tar imot disse
ordene; -Ved hans sår er jeg helbredet! så gjelder det i morgen og det!
-Så når satan kommer til deg i morgen og sier nå har du fått det igjen!
-Da skal du bare svare dette: -Ved hans sår er jeg helbredet!
-Det kan bli en mani, og til slutt så er du hypokonder, du elsker å snakke om syk-
dommer, og hvis ikke du kjenner at det er noe som feiler deg, da er du ikke frisk!

-Og djevelen kommer bestandig til deg, det kan du være klar over, han gir seg ikke!
-Så når han sier til deg: -Se det, det hjalp ikke noenting det du fikk i går, nei men
det gjelder i dag! og i morgen tidlig, samme når tid jeg våkner, så gjelder den da!
-Djevelen har kommet til meg med symptomer, og han kommer med f.eks an-
klager, og gamle regninger som allerede er betalt.
-Og det må du undersøke hvis du får en gammel regning i posten som du vet du har
betalt og har kvittering på det, så går du vel ikke ned på postkontoret, ja nå har jeg
kvittering på den regninga, og nå kommer den samme regning, så jeg får vel betale
den og!
-Gjør du det?
-Å, nei da skal jeg si deg -du blir nokså morsk: -Det er da måte på sende regninger
til meg som jeg har betalt, og har kvittering på den, det er det frekkeste jeg har hørt!
-Og hvis ikke du passer deg så skal jeg ta advokat på deg!

Har du vært sånn i mot djevelen? -Neeeii!
-Når han kommer med gamle regninger som er betalt for to tusen år siden, og sier
se her! -Å javel ja.
-Ja her har jeg en lumbago som ikke er betalt for, og så har jeg en migrene og den
har du heller ikke betalt for? -Nei jeg har vel ikke betalt noe da!
-Det er sant det! -Vi har ikke betalt noenting vi, Vi var i bunnløs gjeld!
-Og så kommer Jesus og sier: -La meg få alle regningene dine! -Ja værsågod da!
-Nei de andre der også! -Jeg må jo ha noe! -Langt i fra!!!!
-La Han få alle sammen! -Og så betalte Han: -Det er betalt!!! Glory!!!
-Ja men jeg må jo ha kvittering!
-Du har det her (bibelen), skjønner du ikke det da, -det er betalt for lenge siden,
det er i orden!
-Det er fullbrakt!
-Og der går du med gamle regninger på deg, og satan sitter på trappa utenfor, og
ler seg nesten i hjel, kikker inn nøkkelhullet, og der går du: -hååhhååh, og så sier
han til demonene: -kom hit og se, så på a nå! -og så kikker demonene inn og hi hi hi.
-Du må ikke tro de pekkar på døra, å langt ifra de går rett inn, og så setter de seg
ved siden av deg der du sitter og ynker deg og, -ja det er dårlig med deg nå!
-Ja uhhhuuu, så sitter det en demon der og en der, og en hel drøss inni. he he he

-Men bare si: -Jesus kom hit litt, kom hit! -Ja? -Jeg greier ikke de karene som
har kommet, det er en hel drøss med regninger, kan ikke du få dem ut?
-Jo, Og med det samme Jesus kommer inn døra, og får se Ham så fyker de ut
med en gang!
-Det er i orden! Det er i orden! -DET ER I ORDEN!
-Jeg kunne stå å preke i døgnvis jeg, jeg elsker å preke evangeliet, ikke om evangeliet
men preke evangeliet i praksis.
-Brønnen er dyp, sa kvinnen, men jeg har ingen til å dra opp vann, og der kom hun
med krukka på hodet, og det er det de gjør på møtene i dag å, de kommer med svære
krukker på hodet, og går like tom ut igjen.
-Men når hun fikk et møte med Jesus, så står det: -Hun satte krukka igjen på den
gamle brønnen, så hadde hun fått en kilde inni seg, som vellet fram til evig liv.
Og så fløy hun inn i byen og ropte over alt, inn i gater på torvet og: -Kom og se den
mann, som har sagt meg alt, kom og se! -Han skulle vel ikke være Messias!

-Da kjente folk at hun der hadde fått noe, det er ikke lenger den krukka hun hadde
på hodet, og så løp de etter henne, og jammen satt han der: -Og så begynte Han å
fortelle dem, la ut! Så sa de: - Nå tror vi ikke lenger for vitnesbyrdets skyld, nå har
vi sett selv, nå har vi selv sett!!!
-Nå har vi selv fått oppleve det, vi har selv fått oppleve det, å komme i kontakt med
kilden av det levende vann! Halleluja!!!
-Den som tror på meg sa Jesus, -Skal som skriften har sagt, renne strømmer av
levende vann.
-Dette sa Han om den Ånd som de skulle få, som trodde på Ham, for Ånden var
enda ikke kommet, men når Ånden kom på pinsefestens dag, så var det 120
fontener, som vellet over av levende vann, det sprutet ut, så tre tusen sjeler begynte
å drikke av det levende vann.
-Etter at de hadde spurt: -Hva skal vi gjøre for å bli frelst?
-Da sa Peter: -Omvend eder og enhver av eder la seg døpe på Jesu Kristi navn
til syndenes forlatelse, så skal de få den Hellige Ånds fontene, kilden det levende
vann! Glory, Halleluja! -Jeg kjenner Guds kraft er her! Glory halleluja!

-Jeg elsker Jesus av hele mitt hjerte, men jeg føler meg mange ganger; så jeg kommer
til kort, men jeg sier til Jesus du vet åssen jeg er! -Ja da Aage!
-Nå må du fylle all min trang i din herlighet, du vet jeg ser ikke så mye jeg med mine
naturlige øyne, jeg hører ikke noe med det naturlig øre, og min munn kan ikke si det
som jeg gjerne ville, men du åpner troens øyne, og troens øre, og troens munn, og
troens hjerte! Halleluja, Glory!!
-Da sier Han bare åpne din munn vid opp, så skal jeg fylle den!
-Og Han fyller vår munn med latter og vår tunge med jubel, og så går vi ut i dansen
med de glade, og spør ikke om unnskyldning! Halleluja!!!
-Kjenner du noe?
-Det er ikke noe alminnelig møte dette her, det er mirakelmøter, Guds kraft er over
deg, du som var syk der nede du er ikke syk, du er helbredet, Gud fjerner det i
dette øyeblikk, den Hellige Ånds kraft er over oss her! Halleluja!!!
Glory, Halleluja!!
-Ja jeg kjenner Guds kraft! Glory! Halleluja!
-Jeg har kjent Guds kraft til frelse, jeg har sett hva Han formår!!!!
-Er det sant? AMEN!!!!!Møte Oslo 27.11.83