Det er så nære Jesu gjenkomst, at du aner ikke, du aner ikke, det er bare et tids-
spørsmål.
Og i går hørte jeg Strai sa det på Høyres landsmøte, noe som jeg har sagt her så
mange ganger, jeg vet ikke om dere la merke til det, men jeg tror ganske sikkert at
han ikke sa det av seg selv, -men det var en annen som drev han til å si det, da han
sa: -Det blir ingen krig!
-Og det har jeg sagt mange ganger her, det kan ikke bli noen atomkrig nå, det er
umulig.
-For først skal de Hellige bort.
-Det er dem som forkynner at vi skal gå igjennom trengselen!
-Langt i fra! -Vi skal ikke gjennom trengselen!!!
-Den stor trengsel skal vi ikke gå igjennom!!!

-Jeg hørt en predikant som sa: -Vi skal gå igjennom trengselens lue, og veldig alvorlig,
og det skulle bli noe grusomme greier, og bruden skal gå igjennom noen veldige
trengsler, og det var voldsomt!
-Og da tok jeg han til side og sa: -Du sa jeg, -Da du giftet deg, du hadde tatt deg ut
en brud, for å få den bruden, tente du på det huset som hun satt i for å prøve henne?
-Nei!
-Ja men det sier jo du!
-Nei det har jeg vel ikke sagt sa han, -jo du har sagt at Jesus skal gjøre det, at vi skal
gå igjennom trengselens luer.
-Jeg har hatt trengsler hele tiden siden jeg ble frelst jeg, og det at Gud har latt meg hatt
fremgang nå, det er ikke pga. min person, men det er Gud som har snudd det.
Og det er for at jeg skal komme inn med budskapet over alt, der hvor ikke de andre
kommer, så kan de sitte der med de derre flokkene sine og, ule og skrike og bære
seg, jeg vil heller være med å fortelle om Jesus jeg, -At han kommer snart!

-Vi satt og samtale om det i bilen på vei hitover, at det er kommet nå et spesielt merke
det står på alle slags varer, det er et merke, du kan ikke se det for det er bare noen
streker svarte streker, og noen tall under, dette betyr sekshundre og seksogseksti,
og det har allerede stått i et blad at den tiden skal snart komme da de som skal kjøpe
må ha et merke inne i hånden, som de ikke behøver å vise til offentligheten, men når
de kommer fram til disken og skal handle, så bare viser de det: -666.
-Men før det skjer, før antikrist kommer og tar hele roret, da er vi hjemme.

Dette var innledning av Aage før selve møtet
les også budskap nr 22, som kom på dette møtet.


-Vi som har gått over fra døden til livet, vi vet at det er et klart skille i verden, det har
jeg sagt før, det er de troende, og så er det mange som dekker seg bak det navnet
troende, og så tror de at de kan lure seg unna hva som helst og si: -jeg er troende jeg!!
som en sa til meg! -Ja til litt av hvert sa jeg! he he he
-Men det er et klart skille, mellom troende og vantro.
Og i grunnteksten står det om troen -det betyr lydig- og vantro -det betyr ulydig-.
Altså mellom de lydige og de ulydige.
Og når det står om Abraham, at han var lydig da han ble kalt, så står det også: -Han
trodde Gud, og det ble regnet han til rettferdighet.

-Og den troen som jeg har sagt så utallige ganger i min predikant-gjerning, at troen er
så enkel, at de støter an, de kan liksom ikke få seg til å tro at det er så enkelt, men
det er det.
Og det er mange som også har sagt: -Dere er vel ikke noe bedre dere enn vårs?
-Her er det ikke snakk om å være bedre, her er det snakk om å være født på ny!
-Og det er utallige som har sagt til meg: -Hva er det som er forskjellen på dere og oss?
-Hadde de vært av oss, så hadde de vært her! -Men fordi de ikke er av oss, så er de
ikke her, -da hadde de vært hos oss, sier Johannes.

-Og det er mange ganger jeg har undret meg over at, de som gjerne vil feire påske,
det er en sånn nydelig høytid, ja, og alle feirer påske, alle!
-Aldri har det vært så mange beinbrudd og armbrudd som det har vært i påsken.
Og det koster staten mange mange millioner, -det er påske det!!!
-Og paven har jo holdt sitt foredrag da, på flere språk, og det er visst helgardert, for
de har visst alt i orden, og så har vi alle de troesretningene da, -vi tror, -vi tror, -vi tror.
-Men har du tenkt på det som står i Markus 15, om da Jesus ble korsfestet, så står
det: -Og de som gikk forbi korset, de ristet på hodet, og de spottet, og så sa de:
-Du som er Messias, Guds Sønn, -Stig ned av korset, frels deg selv, så skal vi tro på
deg, hvis vi får se det, for når vi får se det, da skal vi tro.
-Men det står: -Den som tror, skal få se!
-Den som er lydig, han skal få se!

Og det er så typisk i dag, de går forbi anstøtet, det er ikke korset, det er det nok av,
det er det som henger der.
-For det står i en oversettelse: -Ordet om det som hendte på korset, det er det som er
Guds kraft til frelse.
-Og når vi tar i mot det som hang der på korset, så sier Johannes: -Og alle dem som
tok imot Ham, dem ga ham rett til å være Guds barn.
-Altså: -alle dem som tok i mot Ham! -Ja!
-Det er ikke hjelp i å synge: -Golgata-korset og det Guds Lam, og alt dette her, det er
ikke hjelp i det, det er ikke noe lydighet, hvem som helst kan synge om det.
-Vi har sangstjerner som synger om -det eldgamle kors - men de er ikke frelst!

-Og opp igjennom alle tider, så har det vært dem som har tatt imot korset, ja da!
- De kan ta det imot som en historie, men å ha det levende evangelium, og Han i det
evangeliet, ta imot det, det er det som er frelse!
-Og når det står: -Den som tror og blir døpt, skal bli frelst!
-Ja men de andre da?
-Vi vil ikke ha noe med det å gjøre, -det er den som tror og blir døpt!!!

-Når Enok var i himmelen, så sier engelen som fører ham hjem til himmelen: -Nå skal
jeg lede deg fram til den levende Gud, -og når Enok står der foran Gud, så sier Gud
til ham: -Du er det første vesen som har sett meg åsyn til åsyn!
-Til og med englene, har ikke sett Gud, Guds åsyn!
Men Enok, han sto for Guds åsyn, og Gud talte til ham, så sa han: -Nå skal jeg for-
telle deg Enok, -hvordan alt sammen ble til!
-Så begynte Gud å fortelle om hvordan alt ble til, det som vi ser!
-Så sier Gud: -Jeg skapte havet, og så befalte jeg, det usynlige i havet til å komme
fram og bli synlig, og så kom det usynlige opp av havet, og ble synelig, så komman-
derte jeg havet til å føde sine fisker av alle slag, og så fødte havet fisker og alle slags
kryp og til og med fugler.
-Og derfor kan jeg forstå det som står: -Alt er blitt til ut av vann!

-Og derfor er satan veldig redd for at du skal døpe deg skjønner du, for i det du
døper deg så skjer det noe under vannet! Amen!
-Og når du stiger opp igjen, så er det skjedd noe der nede, som blir synelig, og der-
for holder satan på med tre never med vann.
Jeg hadde en veldig konflikt med en prest nå, det skal jeg si deg, her er det ikke noe
kjære mor, skjønner du, det får du aldri tro, jeg kan ikke vike en tomme tilbake for
det jeg har sett og det jeg har hørt, og det våre hender har følt på.
Og så sa han: -Seksog-nitti % av den norske befolkningen tilhører kirken, -ja nett-
opp sa jeg.
-Ta deg en tur ned i fengselet, der er menigheten din!
-Ta deg en tur på sykehusene og anstaltene og over alt, sa jeg -der er menigheten din!
-Gå ned på gata sa jeg og se på ti, tolv, fjortenåringer raver fulle av narkotika, og
alkohol, det er menigheten din, sa jeg, -som du har frelst med tre never med vann.

-Så lett er det ikke nei!
-Ja men du skjønner at i Jerusalem var det så lite vann at de måtte bare ta sånne
risler over dem. -Er vi i Jerusalem nå da?
-Her er det jo nok av vann, sa hoffmannen, hva er til hinder at jeg kan bli døpt.
-Ja sa Filip, det er bare så vidt at du kan få tre never med vann, ånei da, han tok
hoffmannen og døpte han, og så steg det noe opp som ikke hadde vært der før,
Amen!
-Glory!
-Det er det som er tro!!!
-Og det er det, troen nemlig, -som er lydighet!!!!!!
-Og Abraham ble lydig, da han ble kalt!
Og det er derfor, at mange ikke vil gå den veien, det er for hardt for kjøttet, det er
kolosalt hardt for kjøttet!
-Hva vil folk si? -Hva vil de si da, hvis jeg gjør det, -ja da blir familien min sinna, og
så kommer vel presten på besøk, o.s.v.
-Ja men når du ligger med alle fire hjula i været, -hva vil folk si da? -Hva?
-Da andre må vaske deg og legge deg ned i kista, du greier ikke å vaske deg selv en
gang, men det er det som er det fine, at når du dør, så kommer Gud og ordner med
deg! -Jaa da.
-Og andre skal ordne og døpe deg: -Begravet med Kristus ved dåpen til døden, så
står vi opp derifra igjen, og lever et helt nytt liv! -Glory, Halleluja!
-Det er frelse det!

-Jeg kan ikke la være å forkynne noe annet enn det Gud har vist meg, jeg, jeg for-
kynner ikke meg selv, for det er ikke noe å stole på, hverken du eller jeg.
-Ja, visst er det sant! -Har sluttet å juge jeg!
-Og det er det som teller, både for deg selv og for andre, at når Gud kommer og
viser deg en vei som er stikk imot alle andre, vel, så gå!
-Ja men jeg har ikke noe kart, sa Abraham, -jeg skal vise deg!
-Ja åssen skal du vise det? -Jeg skal vise deg! -Jeg skal gi deg åpenbaring!
-Det er det som er det fine, så for hvert skritt du går, så er Gud pliktig til å gi en åpen-
baring.
-Halleluja!

-Bare gå du sa Gud til Abraham så skal jeg vise deg veien, og for hvert skritt han gikk
så åpenbarte Kristus Guds løfter.
-For når Enok var i himmelen så fikk han se Kristus, og så spurte han: -Hvem er det?
For han skilte seg ut!
-Det er Kristus, sa engelen, det er Han som skal komme ned på jorden, og ete og
drikke sammen med syndere, som de skriftlærde skal forkaste, og som skal bli kors-
festet på et tre, men han skal stå opp igjen.
-Det var den Kristus som Enok fikk se, i himmelen.
-For Han skilte seg ut fra alle andre og han gjør det skjønner du, ja han skiller seg ut
fra alle andre møter også, der hvor Kristus er, der er det noe spesielt, kan ikke gjøre
for det, de som er mismodige, og krumbøyde og elendige som har gått i mange år, så
sier vi: -Du er løst! -Å er jeg det? he he he
-Og så sier Han til alle disse lasarusane, så ligger de der, surret inn i gamle former og
skikker og tradisjoner, daue som sild!

-Så kommer Kristus og så sier Han: -Du, Aage! -Ja! -Kom ut!
-Jeg kan ikke, jeg er bundet! -Kom ut! -Allright! -Amen!!!!!
-I all verden , hvordan kom han ut da, og han som var så surra fast, åssen har han
greid det?
-Det er ikke han som har greid det, -Det er Han!!!! Ja ha!
-Det er ikke den personen her, for av nåde er I frelst, og det er ikke av eder selv, men
det er Guds gave.
-Og jeg hadde ikke før kommet ut av gravhullet, før de forsøkte å drepe meg å få meg
inn igjen, ja da inn med deg, den svinepelsen der, det er bare spetakkel med han, han
har ikke respekt for andre troende!
-Det er ikke noen andre troende, det er bare en troende, og det er menigheten, det er
alle dem som er lydige!!! Halleluja!!!
-Og den som er lydig, får komme inn i landet som flyter med melk og honning1
Halleluja!!!

-Og Han er her i dag, og han sier til deg: -Du er løst! -Du er fri! -Du er mitt barn!
-Jeg har født deg på ny til et levende håp, er du ikke døpt så gå i dåpens grav, stå
opp igjen til et nytt liv i Jesu navn.
Amen.Utdrag fra møte
10.04.83