Jeg har tenkt på i lange lange tider: -Hvorfor?
-Til og med pinsevennene har sviktet Guds Ord, og da når det gjelder det sentrale i
Guds Ord: -Nemlig -Dåpen-.
Og satan har fått lurt dem, til å bli enig med de andre barnedøperne, at de i felles-
møter ikke skal komme inn på stridsspørsmålet!
-Jeg har aldri hørt maken til løgn i mitt liv.
-Om ikke de tåler det jeg preker, det er ikke min sak det, det er Guds ord som er
det avgjørende!
-Og alle de som tok i mot hans Ord, dem ga Han rett til å være Guds barn.
-Og jeg tenkte på det Ordet: -Og nu hva nøler du etter? -Stå opp og la deg døpe.
og så står det mer: -Og få avtvettet dine synder!

-Altså: -Alle de som ikke har latt seg døpe, har ikke avtvettet sine synder, så de er
enda i sine synder, da kan du selv tenke deg, alle disse barnedøperene, som sitter i
kupe etter kupe i hele vårt land, og surrer og vaser.
-De har enda ikke fått avtvettet sine synder.
-Så er det mange som har spurt meg: -Hvorfor er du så radikal på dåpen?
-Og det er her jeg kommer inn på det sentrale: -Nemlig at i dåpen, er det en bekjenn-
else åpent for både makter og myndigheter og for mennesker, at de er enig og tar del
i hans død på korset, og hans begravelse.

-Og det er det satan er så veldig redd for, for nettopp i dåpen, får vi del i Kristi opp-
standelse, og for hver eneste en som døper seg, så avlegger de et vitnesbyrd i mot
satan og åndehæren, og mot mennesker at jeg vedtar og er villig til å dø med Kristus
bli begravet med Ham, for at jeg kan oppstå til et nytt legeme.
-Derfor alle de som enda ikke har latt seg døpe med en bibelsk dåp, har enda ikke
oppstått til noe liv, for du kan ikke oppstå fra noe du aldri er blitt lagt ned i!
-Det er innlysende det!
-Og det er det som satan er veldig redd for, for hver eneste en som døper seg, er det
et vitnesbyrd mot satan, og et nederlag for satan.

-Og den katolske kirke som fant på dette med barnedåp, det er en av de mest frykte-
lige uhyrer vi har på jorden, og det er forløperen for antikrist!
-Den baner veien for antikrist!
-Jeg holder på med en bok nå, den er ikke trykt her i landet, for de tør ikke trykke
den her i landet, for det er for avslørende i mot den katolske kirke.
-Og vi kjenner jo til historien at omkring år 70, så erobret romerne Jerusalem, og øde-
la tempelet, og tok med seg tempelskatten, og deriblandt den syvarmede gullysestake
og paktens ark, som de enda ikke har funnet, men som de ganske sikkert antar er i
Vatikanet, og oppbevart der!
-Hvorfor?
-Fordi at når antikrist kommer, og setter seg i tempelet i Jerusalem, så vil den lyse-
staken og paktens ark bli flyttet fra vatikanet og inn til tempelet i Jerusalem.
Hvor antikrist skal sette seg, og gi seg ut for å være Guds sønn, og forføre hele Israel.

Det er mange av dere som kanskje ikke følger med i saker og ting som vedrører hele
verden.
Og den kampen som foregår nede i Libanon nå, i det Løfteslandet som Gud hadde
lovet Abraham, det er en kamp, som for mange tusen år siden var forutsett av Herren.
-Og slik er det når troen`s barn inntar Løfteslandet, så blir det kamp.
-Da kommer satan med hele sin hær, for å prøve og ødelegge å få oss ut av Løftes-
landet.
-Men Gud har gitt oss ved Jesus Kristus løfter at vi skal innta landet som flyter med
melk og honning.
-Og disse stakkars menneskene der ned i Libanon som blir myrdet for fote, fordi det
er en maktkamp uten like, jeg kan ikke ta tid til å fortelle alt dette som ligger meg på
hjertet, kan hende det kommer seinere.

-Men det som er det sentrale i dette: -Det er dåpen, altså begravelsen med Kristus!
-Jeg erkjenner at Han er død for mine synder, jeg erkjenner at jeg vil dø med
Kristus, jeg erkjenner at jeg vil begraves med Kristus, for å oppstå for å leve et helt
nytt liv.
-Og da åpner himmelen seg, og den Hellige Ånd kommer over oss i en due`s skikk-
else. Halleluja!
-Å, jeg kjenner jeg er i form!

-Å, like som Israel har mange av araberne å kjempe mot, så har vi de religiøse ara-
berne å kjempe mot.
Og de er verre de enn de araberne der nede.
Vi har religiøse arabere i hopetall, som vil forsøke å hindre oss å komme inn i det
vidunderlige livet med Gud, så vi får se Gud i aksjon.
-Så vi får se at Han lever, han er ikke død, men Han lever, og det er det satan er så
redd for, og derfor har han sagt til meg utallige ganger: -Nå må du være forsiktig da
Aage, nå må du preke så folk liker deg, så folk kan si det at: -Nei i dag preka Aage
veldig godt, han var så snill, ja, og han snakket så godt om barnedøperne, ja da.
-Ja du tror vel det å!
-Nei vi har ikke noen vaskvanns-frelse, vi har begravelse med Kristus, oppstå derifra
for å leve et helt nytt liv.

-Og det er en krig, en åndelig krig som vi er satt inn i, og med mindre vi forstår det,
at dette her er ikke for å holde møter, komme i sammen og kose oss og si pris skje
Gud, takk og lov, halleluja! -Nei at du preker sånn nå da Aage, nå som jeg kjente
det var så deilig, det bobla inni her!
-Ja det gjorde vel det!
-Jeg er ikke satt til å tilfredsstille hverken meg selv eller andre, jeg har forsøkt alt for
mye, og jeg angrer bittert på at jeg lot meg lure av disse forkledde kristne, som
oppererte bak ryggen min, la seg ut for å være Maran Ata men de er ikke mere
Maran Ata enn katta ute på gata.
-Velger seg selv ut til eldstebrødre og forstandere, lukter adamitttisk møkk av dem
lang vei.
-Nå ser jeg et par av de har blitt aventert i korsets seier, jeg spurte forresten i filadel-
fia: -Han sa jeg, som står avbildet her, han var en av mine verste motstandere i Maran
Ata sa jeg, han derre knekten der. -Sier du det? -Ja det sier jeg!

-For når jeg tenker på hva de gamle gikk igjennom i kampen for å fremme Guds sak
for at vi kunne være frelst i dag, da skal jeg si deg, -det var ikke å komme på møte å
si: -pris skje Gud, halleluja, takk og lov.....-Det var kamp i mot ondskapens åndehær
i himmelrommet, men de seiret i kraft av Jesu navn, i kraft av hans oppstandelse, for
han var ikke død, men han lever!
-Og når han åpenbarte seg for sine disipler, så var de til og med tvilende, de trodde
ikke på budskapet enda de var disipler, de var ledere, og da Maria kom og fortalte
-Jeg har sett Jesus, jeg har møtt ham, jeg har snakket med han!
-Ja,,, hva sa du, har du møtt Jesus, gå utenfor døra litte grann, vi skal ha eldste-
brodermøte om dette her, det er veldig interessant emne du kommer med Maria, men
du får stå utenfor, for du kan få tilbakefall.
-Men sånn er det, en blir møtt med kritikk og skepsis, og så sier de: -Kan det være
sant det her da?

-Det var det som Jesus visste hva han gikk til, og han visste hva disiplene gikk til, for
han sa: -Jeg sender eder som får, iblandt ulver!
-Og den ene plassen etter den andre hvor de kom til, noen åpnet seg og tusener ble
frelst, andre raste imot dem, forfulgte dem, og tilslutt drepte dem.
-Men frøet var sådd, også inntil hedningene, inntil oss idag!
-Vi har mye å takke Gud for, at vi er frelst i dag, at vi har fred i vårt land, og vi må be
til Gud, både for isralitter og arabere, at ikke det blir krig mellom dem, men at det må
bli fred, at de kan bli frelst, og begynne å søke Kristus den oppstandende, deres
Messias, for han er både Israels far og Arabernes far, og han er vår far!
-Noen sier at vi har startet hedningeforbund, behøver ikke starte det, det har vært fra
Adam opererte i Paradis, for det er bare to slags folk: -Det er isralittere og så er det
hedninger.
-Hele verden som ikke er isralitter, det er hedninger, uansett nasjonalitet, det har ikke
noe å si det, det er to slag:- det er enten isralitt eller hedning.
Noe her er ikke blitt med under opptaket.......

-Den religiøse diskriminering som opererer der og over hele veien her, de tåler
oss ikke for vi har en Ånd, som avslører hele humbugen, vi deltar ikke i salmer og
sanger vi gjerne hører, det putter vi i søppelkassa.
-Ja jeg sier det rett ut, og oppe i den derre kassa på Marienlyst, det er ynglested for
fiender av Kristi evangelium, og de er motstandere av det sanne evangelium, de er det.
-De hater evangeliet som har en brodd i seg!

-Er du glad i Jesus? Amen!!!
-Men jeg vet at den tiden vi nå lever i er så avslørende på mange mange måter, den
avslører Russland, kommunistiske regime, den avslører de religiøse, men den avslører
også hvem som er de sanne kristne.
-Du behøver ikke fortelle at du er frelst, det kan de se på deg det, de vet hvem du er.
-Da de tok tak i Peter så sa de: -Var ikke du også i følge med Ham? -Å nei da, sa`n.
-Men det nytter ikke å nekte skjønner du, så du behøver ikke spørre meg om jeg er
Aage Samuelsen, det vet hele verden, ja de vet det!
-Jeg ønsker å reise her i fra denne verden med det vitnesbyrd at jeg var ikke redd for
å fremheve evangeliet så som det er.
-At evangeliet er en Guds kraft, -men ikke før du kommer inn i de levende sannheter.

-Når de går med på evangeliet og omvender seg og lar seg døpe, og så viktig er dåpen
at det avslører satan og alt sammen, for i det vi deltar i dåpen, så deltar vi i Kristi død
og begravelse, men så deltar vi også i oppstandelsen. Amen!
-Og det er det evangeliet som er fryktet både på jorden og i helvete.
-Og i og med at vi er oppstanden med Ham, så vitner vi at han har tilgitt all synd og
ugudelighet, misgjerninger som jeg har gjort, det er tilgitt, Han tok det med seg på
korset.
-Og nå skal du høre her: -Så er det mange av disse barnedøperne som står og kikker:
-Ja- han tok min synd, og så sto han opp igjen! -Han ble begravet altså! -og så sto
han opp igjen, for min skyld!
-Har du vært oppe på korset? -Neei!!!
-Har du vært i grava? -Å,nei!
-Har du ikke det?
-Da tilhører du synden, når du ikke er villig til å bli korsfestet med Ham, og begravet
med Ham, så kan du heller ikke vente at du bli tilgitt!

-Og når tid er det Jesu Kristi blod renser i fra all synd? -Når tid?
-Blodet flyter ikke i en død Kristus, bare i en som lever, og vi er hans legeme står det,
og det legemet er ikke dødt, men det lever.
Og Jesu blod strømmer igjennom menigheten, og har dere gjort noen synder, så skal vi
gå til han som er mektig til å tilgi oss, og rense oss i fra all synd.
-Men vi må leve i hans oppstandelse!
-Jeg kan ikke bare si det: -Ja jeg er et menneske fullt av feil og mangler, det visste han
lenge før du slo øynene opp i denne verden.
-Han visste utmerket godt hvem du var før du ble født! -Næææ? -Jeg var jo ikke
døpt enda engang! -Hæææ!!!
-Når du ble født så visste han hvem du var, han kjente Aage han, han kjente Aage i
1882 han, he he....-Før verdens grunnvoll ble lagt så kjente han Aage!
-Gjorde han det?
-Kjenner du han da? -Å ja da du, jeg kjenner Kristus, fordi han lever med tro i mitt
hjerte, og jeg vet at jeg har gjort mange tabber, jeg kan ikke ta tid til å fortelle, skal jeg
gjøre det da tru! he he he
-Men det er ingen unnskyldning for at jeg skal leve videre i tabber og elendighet, det
er ingen hensikt i det, Gud vil at jeg skal leve rett for Ham, ja! og leve i hans oppstand-
else, og Jesu Kristi Guds sønns blod, renser i fra all synd.
-Og i oppstandelsen har vi helbredelse!
-Har vi det?
-Ja det har jeg prøvet mangfoldige ganger, jeg har kjent Guds kraft, han har tatt all
synd og all sykdom.

-Og vet du hvorfor de er så ivrige i dag etter å bli legeutdannet i religiøse samfunn?
-For de tror ikke at Jesus tok synd og sykdom på seg!
-Han tok all vår synd! -Er det sant? -Amen! Og Han tok all vår sykdom! -Er det sant?
Amen!!!!
-Hva er det for noe igjen da?
-Nei, du har rett i det Aage.
-Guds ord har rett!
-Jeg Herren er din lege står det i 2.Mos.15 -Jeg Herren er din lege!!!!!

-Når de gikk ut av Egypten, trelldom og elendighet, så må du ikke tro at det var noen
som gikk helt bakerst og: -Ååå ikke gå så fort da, har så vondt i ryggen og så er det
den gærne gikta da!
Ikke var det noen blinde der! -Var det ikke det? -Nei.
Det var ikke noen som hørte dårlig! -sier du det?
-Alle sammen hadde perfekt hørsel, perfekt syn, og det var ingen i stammen som snu-
blet, står det. -Er ikke det fint?
-Må ikke tro det at de bar dem på bårer!
-I det de åt Lammet i Egypten, så åt de helbredelse, og i det du eter dette Ordet så
eter du helbredelse.
-Og ved hans sår er jeg helbredet!
-Glory!

-Er det noe rart i at det er menighet etter menighet rundt omkring, jeg sa til en broder
som skulle inn på Filadelfia nå, du går feil sa jeg til han, du skulle ha vært over på den
andre siden. -Det er ikke deg som går feil da sa han.
-Å, langt i fra, jeg vet hvor jeg skal henne, sa jeg!
-Jeg vil være i sammen med dem som sier: -Alle mine kilder de har jeg i Ham!
-Glory, Halleluja!
-Og derfor når du hører dette budskapet her, det er direkte til deg, så skal du vite at:
-Ved Hans sår er du helbredet!
-Og Jesu Kristi Guds Sønns blod, renser i fra all synd! fra all synd, all synd, all synd!
-All sykdom, all nød, og all elendighet!
-Halleluja!
-Så eter vi Lammet, og eter frigjørelse
-Og får da Sønnen frigjort eder, da blir I virkelig fri!
Amen!


Utdrag fra møte med broder Aage
1984