Jeg regner hvert møte som vi kan være i sammen om Guds Ord, som en både veiviser
og rettleder til vår kurs, det er det som kan hjelpe oss at vi kommer sammen, og da
mener jeg -i sammen-.
-Dessverre så har vi så mange forsamlinger, med så mye splittelser, fordi de tar seg
ut sin egen lære, og danner seg sin egen mening om Gud, men det kan ofte føre oss
på avveier.
Jeg har grunnet over Salme 78 i flere dager, og det er i grunnen et veldig klart bilde
av menigheten, eller Guds barns innstilling ovenfor Gud.

-Og når Paulus sier i 1.Kor. 1.kap: -At jøder krever tegn, og grekere søker visdom!
-Så skal de to ting alldeles ikke forekomme inne i forsamlingen eller i menigheten,
eller i den enkelte.
-Vi behøver ikke å kreve tegn, for Jesus sier: -At noe annet tegn skal ikke gis oss
enn Profeten Jonas tegn, og det tegnet det er Jesu Kristi død, begravelse og opp-
standelse, og vår død, vår begravelse og oppstandelse med Ham!
-Og Jesus sier om Kong Salomo og dronningen av Saba hun kom fra jordens
ytterste ende, for å se og høre Salomo`s visdom, men så sier`n: -Men se her: -Her
er mer enn Salomo.

-Og i Salme 78 som jeg sa innledningsvis så tegner det et veldig klart bilde av menn-
eskenes forhold inntil Gud.
-Det er veldig skiftene hvordan innstillingen vår kan være innenfor Gud, når du kom-
mer hjem så skal du lese den Salmen grundig, og så får du se om du ligner en av dem.

-Jeg satt å så på en film om de ti bud, jeg hadde moro av å se det, for det var skrydt
så veldig av den, og når vi så den filmen så så jeg i grunnen den tilstanden vi lever
under i dag i forhold til Gud.
-De trellet i Egypten i firehundre år, og plutselig en dag så åpenbarte Gud seg for et
rent Lam, som nektet å være i Faraos hus, han vedkjente seg ikke en gang å være i
slekt med dem, fordi han var en ekte Hebreer.
-Og når jeg så filmen, og jeg ser Salme 78, så er det akkurat slik som det var, og som
det fremdeles er.
-Og da de sto ved det røde hav, hele Israel, en mengde på omkring tre millioner, med
fienden i ryggen, og da ble det et voldsomt skrik i menigheten: -Du har ført oss hit for
at vi skal bli drept av Farao selv!
-Men Moses sto fram, og så ba han dem tie stille, så rakte han sin stav ut over havet
og så skjedde det at Gud kløvde hele havet, og de gikk alle sammen over på det
tørre.

-Jeg har ofte sett at Gud har kløvd havet for meg, det har jeg gjort, jeg har ikke noen
annen stav enn denne (Bibelen), men Gud har gitt meg den, til å gå imot alle hindringer
og vanskeligheter, uansett hvordan satan legger opp råd for å prøve å ødelegge oss,
så har vi en vi kan stole på, som har sagt: -Se jeg er med eder alle dager inntil verdens
ende.
-Men vi har så lett for å bli grepet av panikk, og så kommer dette: -Nå er det slutt!
-Åssen går det nå? -Se nå? -Se på vanskelighetene!
-Da har du rotet deg opp i noe, det har djevelen sagt til meg mange ganger: -Åssen
skal du greie det? -Jeg har jo aldri sagt at jeg skal greie det! -Så det er den første
løgnen som kommer!
-Så hadde jeg skulle klart det, så hadde jeg ikke stått her, -men Han som har sagt:
-Se, jeg er med eder alle dager inntil verdens ende.
-Det er Han som lager vei, der hvor ingen vei er, og som sier: -Du skal høre en
stemme bak deg si: -Se, dette er veien, vandre på den!

-Og det som i grunn kan fjerne disse tanker bort i fra oss det er å holde oss etter
Guds Ord!
-Og så stole på Ham som har sagt det!
-Vi har jo så veldig lett for å si -når f.eks det begynner å skje tegn og under og mira-
kler, -ja nå er Gud med!
-Men det er det som gjør meg iallefall så sikker i min overbevisning, i alle de ting jeg
i disse år har vært med på, så har jeg kun stolt på en, og det er Han som har sagt:
-Se, jeg er med eder alle dager! -Alle dager!!!
-Ikke en gang i blandt, men alle dager, og når det går med, ja da er det herlig da,
ja, nå er det herlig, dette er vekkelse det!!!
-Det var vekkelse på veien fra Samaria også, der satt det en mann oppe i vogna,
han hadde vært på høytiden oppe i Jerusalem, og satt og leste Profeten Esaias, han
lurte på hva i all verden er det han skriver om her, så sier Gud til Filip på den øde vei
til Gasa, i fra Samaria og til Gasa! -Nei nå må du gi deg, det er ikke vekkelse det, hva
skal jeg der oppe å gjøre?
-Og der satt det en mann i vogna og leste høyt, så sier Filip: -Skjønner du det du
leser? -Nei åssen skal jeg skjønne det da, jeg har jo ingen til å veilede meg, og under-
vise, men kom opp her, og sett deg ved siden av meg, så kan du begynne å lese du!
kanskje jeg skjønner det!
-Så begynte Filip å lese for hoffmannen, og etterhvert som de gikk frem på veien,
så begynte Filip å preke om dåp.
-Og du skal legge merke til at det tilsynelatende står ingenting om dåp i det
kapitelet som hoffmannen leste fra, (Esaias 53) men det gjør det!
-Og det spurte jeg predikant Gilbrandt meg om en gang: -Har du sett dåpen der i
53. kap.? -Nei det har jeg aldri sett!
-Men hvordan kunne Filip forkynne dåp da?
-Ja det har jeg lurt på!
-Og du er lærer i Israel sa jeg, og vet ikke dette!

-Og så forkynte jeg dåp i fra Esaias 53.
-Og fra Salme 22, der står det om dåp, troendes dåp!
-Og da sier Hoffmannen plutselig: -Se her er det mye vann, hva er til hinder for at jeg
kan bli døpt?
-Nei dersom du tror sa hoffmannen så er det helt i orden det!
-Ja jeg tror jeg sa han, og så steg de begge ned i vannet, og så steg de opp igjen!
-Da kom han til troen, og til begravelsen og oppstandelsen.
-Og så står det i en russisk bibeloversettelse: -at hoffmannen dro sin vei med glede
full av den Hellige Ånd!
-Det har de utelatt i den norske!

-Så vekkelse, tegn og under, det er noe som skal følge, det er ikke noe vi krever,
det er ikke noe vi strever etter å få en gang: -Disse tegn skal følge den som tror!
-Men selv om ikke det skjer, så er allikevel Gud med, og det er jo så veldig lett å
være med, når alt går med.
-Ja da, å, ja da, da smiler du, nei å nei, var det ikke herlig i dag, du snakker om ja,
Gud er fantastisk! -Har`n ikke vært det før da? -Joo da!
-Var du med når han skapte stjernene? -Neei!
-Sola, månen og jorda? -Neei!
-Fuglene i luften, fiskene i havet, blomstene på marken, var du med da? -Neei!
-Ja var det ikke herlig den gangen da, fordi om ikke du var med? -jooa!
-Ja selv om ikke du er med nå, så er det like herlig for det!
-For du må se det i lys av Guds Ord, og når du ser Gud i Ordet, uansett åssen dagene
er enten de er lyse eller mørke, og enten det er solskinn eller det er regn, uvær og
storm eller stille, så er det like herlig for det, men du vet vi liker oss best i solskinn vi,
vet du! -Værmeldinga i dag, -Huff a meg! -var visst meldt enda større storm! -Ja, jeg
skal i allefall holde meg inne! -Orker ikke å gå i sånn storm jeg, men om litt så løyer
det av mer og mer, og så splitter skyene! -Næ, nå var det herlig, nå skal jeg ut å sole
meg litt!
-Nå er det herlig nå!
-Ja men sola skinte for det om det var storm!!!!

-Så når de kom over på den andre siden, da samtalte de, de første timene, kan du be-
gripe.... -så du havet skilte seg, så du det sto som en mur på begge sider, så du de
svære toskane som sto på innsiden, så du de, de kunne ikke komme ut med snuta si
engang. -Ja men det er en fantastisk Gud vi har: -Pris skje Gud! -Takk og lov!
-Halleluja! å, Halleluja! -jaaaaaa, å
-Hva skal vi leve av her da?
-Da var de kommet til ørkenen Sin, ørkenen Sin, er du kommet til ørkenen Sin?
-Ja det har vært nokså tørt i det siste! -Det har det! -Jaa!
-Ja, jeg har tvilt på livet jeg, jeg har ikke følt meg så bra i det siste, det er så mye som
kommer inn! -Å, du ser ikke det som kommer ned da?
-Kommer det noe ned au?
-Ja , jeg er det levende brød som kommer ned i fra himmelen for å gi mennesker liv!
-Og det er det livet du må ernære! -Det er ikke det livet du har i ørkenen Din!!!!!

-Jeg skal fortelle deg at: -Den dagen du begynner å feste lit til det Gud har sagt, og
stoler på Han, i alle ting, så er det det samme hvilken ørken du er i, så faller manna!
-Og det står i Salme 78, at de krevde å få kjøtt, de krevde å få kjøtt!
-Vi kommer til å omkomme her, det var mye bedre der i Egypten da, for der fikk vi i
allefall litte granne, men her får vi jo ingenting, det er bare ørken på alle kanter, åssen
skal dette her gå da?
-Åssen tror du det går? -Tror du det går dette her? -Å, mener du om vekkelsen?
-Hvilken vekkelse?
-Ja er det ikke vekkelse da?
-Hvor hen da?
-Ja, er det ikke det du holder på med da?
-Jo, nettopp!!!!!

-Du er ikke opptatt med Han, men du er opptatt med vekkelse!
-Og når ikke du ser noe merkelig skjer, så er det ikke vekkelse!
-Og så krever du kjøtt, så må du lage noe selv!
-Og så kommer kjøttvekkelsen!
-Skjønner du?
-Vi må jo lage noe, jeg greier ikke dette her jeg, sitte sånn uvirksom og.... åhåhhh
-jeg har bedt hele uka jeg Aage, ja du har vel det! -Har du fått noe da?
-Ææææ, nei jeg kan ikke si akkurat sånn synbart da, -Nei du har vel ikke det!

-Men hver dag så faller manna fra himmelen!
-Så kom de til et vann, og det vannet var jo ikke drikkenes en gang, de spyttet det ut
igjen.
-Da kom Gud til Moses og så sa han: -Tal til klippen! -Tal til vannet! Tal der! Tal der!
-Men vi behøver ikke Moses for å tale til Klippen, eller for å lage maravannet søtt!
-Men vi har en som er Klippe: -Og Klippen som fulgte dem var Kristus! Amen!

-Jeg er det levende vann, Livsens kilde, dette sa han om den Ånd som vi skulle få
som trodde på Ham, -Hvilken Ånd? -Den Hellige Ånd, som skal sprudle inni oss til
evig tid, står det! -Alle dager, vi behøver ikke stå foran en klippe å tale til klippen, vi
behøver ikke kaste et tre ut i Maravannet, for at det skal bli forandring der, det er
kastet for lenge siden.
-For evangeliet er en Guds kraft til frelse for hver den som tror!
-Tror, Tror, -Ja hva er tro da? -Det er å stole fullt å fast på alt det Han har sagt!

-Jeg hadde en liten preken for Olav Hestnes, for han lurte på hva det mentes med tro,
så sa jeg at, tro er på den siden, tvilen på den siden.
Og så kan du komme midt inn i dette, tro på den siden og tvil på den siden, og for at
du skal være sikker, så tar du litt av troen og litt av tvilen, for det er ikke helt sikkert
at det går sånn jeg tenker ut nå, nei hvis du tenker ut noe, så går det ikke!
-Men hvis du tror, så skal du se Guds herlighet!
-Å tro er full tillit, og dersom du tror, altså dersom du stoler på det Gud har sagt,
uansett hvordan situasjonen er, enten det går opp eller ned, igjennom ild eller igjennom
vann, uansett, så er Herren med!
-Han er med!

-Det er ofte jeg blir grepet av oppgitthet, og jeg tenker: -i all verdens tid, jeg orker
ikke dette her lenger, jeg klarer ikke, det blir for mye, og så kommer Gud da og sier
jeg har ikke bedt deg å klare noen ting, for jeg har klart det jeg!
-Det er derfor mange lider skibbrudd, fordi de vil gjerne ha med seg noe av tvilen over
til troen, for det går an å tvile vel Samuelsen? - ja det går an det! -De fleste tviler!
-Når vanskeligheter møter dem, og når de står der foran Maravannet, og en har
prøvet vannet alt, og sier det nytter ikke å drikke av det vannet, det er forferdelig å
drikke av.
-Da kommer Gud igjen og sier til Moses: -Ta det treet der, ikke et hvilket som helst,
men det treet der og kast det ut i vannet!
-Så tok han det treet og heiv det ut i vannet, så sa han: -nå kan de drikke!
-Hæ????? -Jeg drakk jo av det i stad jo! -Ja men det var i stad det!
-Ja men er det noen forandring da? -Ja visst er det det!
-Legg deg ned da, gjør det du, for du er dum nok til det!
-Han la seg ned og, han ble liggende!
-Men i allverden, skal han ikke opp igjen da. Han lå der!
-Jeg tror jeg prøver jeg, så la han seg, og så la hun seg, og så la han seg, og så la hun
seg, så la ungene seg, og så drakk de i fulle drag!

-For når troens evangelium kommer inn i ditt liv, så blir det total forandring, fullstendig!
Da bli du liggenes å slurpe i deg, du sitter ikke på huk og prøver, du slurper i deg, for
uansett hvor store vanskelighetene er, så har Gud klart det før alt ble til, før det lyste
en eneste stjerne på himmelen, så hadde Han alt sammen ferdig!
-Før verdens grunnvoll ble lagt, så kjente Han deg.
-Nei nå må du gi deg da? -Jeg var jo ikke født enda!
-Nei men Han regnet med deg! -Gjorde Han det?
-Ja da, han ville bare pynte himmelen først skjønner du, med stjerner og så ville han ha
sola til å lyse rett på deg om dagen og månen om natta, så ordna han med skyer så vi
skulle få regn når vi trang det, og alt dette her, og det hadde han ordnet før du slo
gluggane opp i denna verden!
-Ja, han gjorde visst det! -Ja da han gjorde det, og han regnet med meg, og jeg fortalte
også til Hestnes, at for en tre fire år siden, så fikk jeg hjerneblødning, og legen han
skalv på hendene, og var helt hysterisk, jeg måtte på sykehus, ellers så ville jeg dø.
Det er på hekta Samuelsen sa han, ja det har det vært hele tiden.
-Det har ikke vært noe annet enn på hekta med meg!

-Jeg kunne ikke gå før jeg var fem-seks år gammel, sier du det!
-Ja jeg hadde talefeil, men det har jeg ikke nå!
Helt til jeg var tretten år, elve gange lungebetennelse, reaumatisk feber og gikt feber,
osv... helt til jeg var en atten-nitten år, jeg har søstra mi her, så hun kan jo bevitne det!
-Jeg står ikke og skryter av dette her.

-Hva gjorde du da da? -Nei jeg hadde fått det Ordet at de ble helbredet igjen etter
sykdom, så etter alle menneskelige beregninger så skulle jeg altså ligge helt stille!
-Ikke lee på hodet i tre måneder, har du hørt! -De er ikke riktig vet du!
Tror du jeg hadde tid til det du da?
-Å langt i fra! -Jeg skal til Gjøvik jeg, sa jeg på, fredag.
-Du ser meg ut som Gjøvik du, sa legen. -Det går aldri i verden! -Jo det gjør det!
-Og Fredag var jeg på Gjøvik! trillilli
-Vi har en Gud som er fantastisk!
-Så det er uansett hva som møter deg, så er Han med, i alle ting!

Men det står så sørgelig mange plasser, -Enda de så Guds herlighet, så trodde de ikke.
-Og de svek Han i sitt hjerte og med sin munn.
-Joda jeg vet jo det jeg Samuelsen, jeg har sett mye herlige ting jeg!
-Hva er det du venter på da da?
-Nei venter på at det skal komme tilbake! -Det kommer aldri igjen det.
-Det gamle er forganget, alt er blitt nytt! -Ja da!!
-Det er bare din pleie med Kristus, din omgang med Ham, som kan styrke deg hver
dag, uansett hvordan stillingen er.
-Dersom du tror, skal du se Guds herlighet!
-Og det er det som gir oss styrke hver dag, at jeg stoler på det han har sagt!

-Hvis det var sant i går, så er det sant i dag, og det er sant i morgen, for Han er til evig
tid den samme.
-Det har ikke noe med våre følelser, den ene dagen kan jeg føle godt og den andre
dag kan jeg føle vondt, men Gud er den samme Han.
-Frykt ikke! -står det, -I morgen også? ja da.
-Ja men kjenner du til problemene mine Samuelsen? -Hvis du hadde hatt de så hadde
du ikke sagt det der, for det høres så lett ut? -Det er lett!!!
-Det er lettere enn du tror, og det er lettere enn det du hører til og med, av meg!

-Det var en pinsepredikant som kom til meg: -Du nå har jeg stått og hørt på deg, tror
du virkelig at det er så enkelt? -Så sa jeg: -Hva er det du vil for noe, sa jeg, -vil du
ha meg opp i en sirupskrukke, og ligge der og vælve meg og jamre meg og bære meg.
-Og så langt om lenge... uhhhhhuuummmhu, åaaa... Gud i himmelen, duuuu seeeeeer
mine vannnnskeliggggheter uhuuhuuhu, og før du er ferdig med ordet vannnnnssssske-
llllighhhhettter, så har han hørt deg!
-Så du behøver ikke si det ut engang.
-Før du roper står det, så skal jeg Herren svare, så i det du liksom legger deg til
rette og skal be: -Men kjære Gud kan du ikke vente til jeg roper først da!
he he he he he!
-Men det er bare du som gjør det så vanskelig, du har en sånn vanskelig Gud du!

-Når Gud har frelst deg, tenkt på deg før du ble frelst, hvor mye mer skal han da ikke
tenke på deg etter at du er frelst? Hæ?
-Du er utvalgt til å være hans barn, og det er vi står det, vi vet det!
-Gud har gitt oss visshet i vårt hjerte, vi er Guds barn!
-Og så har vi fått barnekårets Ånd, så det er helt i orden, og når da Gud tenkte på deg
før du ble født i denne verden, hvor meget mere skal han da ikke tenke på deg etter
at du er kommet til troen på Ham!
-Om vanskelighetene tårner seg opp foran deg, så skal du benytte troen til å si til
dette fjellet: -Flytt deg derfra og dit! -Og fjellet sier da: -Kan ikke du gå omveier da?
-Går aldri omveier: -Flytt deg i Jesu navn!
-Så skal det flytte seg! Så kan du bare stå å kikke på det fjellet: -Værsågod!
-Thank you!
-For vi går aldri omveier og snikveier, men vi går rett fram.
-Og dette er veien, vandre på den.

-Derfor vil jeg råde deg til for fremtiden: -Ikke se på vanskelighetene, men at du ser på
troens opphavsmann og fullender, og da skal du stråle av glede!
Amen.
Fra møte med Broder Aage
12.02.84