Denne sangen passer til det jeg skal si her i ettermiddag: -Fri! -Fri! -Fri!
-Når Jesus sier: -Får da sønnen frigjort eder, da......!
-Altså får, ikke har fått, eller skal få, men, får, det er en stadig prosess -...Da blir I
virkelig fri!
-Jeg har ofte tenkt på Israel, den gangen de var i fangenskap, og når Jeremias taler
til Israel i det 29. kap. Herren taler til dem, igjennom profeten Jeremias, så sier han:
-Jeg vil gjøre ende på eders fangenskap. vers 14. -Dersom I søker meg, så skal jeg
la meg finne, sier Herren, -og jeg vil føre eder ut i fra trelldommen, og ut i fra fangen-
skapet.
Etterat Israel hadde vært fanger i Egypten i 430 år, så er det ganske sikkert mange
som, -ja, de var født i fangenskap, visste ikke hva frihet var, men de hadde hørt be-
retninger om de vidunderlige løftene som var gitt til Abraham og Israel, og alt det
Gud hadde lovet dem: -at de skulle få innta et land som fløt med melk og honning.

Og hvordan Gud på en forunderlig måte hadde tatt vare på Abraham og hans ætt,
ikke ætter, men -tt-. -Altså troens ætt!
-Så måtte det være forferdelig forsmedelig å være i fangenskap, og bli herjet med så
som Israel ble i Egypten.
-De visste at de ikke var fri, de visste at dette er ikke vårt sted vi skal være på!
-Men hva skal vi gjøre, fangevokterne holdt kontroll over dem, de fikk et minimum
av føde, og de måtte slite sent og tidlig.
Sykdommer florerte, men de fant seg i det, fordi de var født i fangenskapen, og de
trodde at det skulle være sånn!
-Men så gikk det da enkelte ganger fra munn til munn: -Det er ikke sånn vi skal ha
det!
-Det er ikke meningen at vi skal være i fangenskap! -Det er ikke meningen at vi skal
ete den kosten her!
-For jeg har hørt beretningen fra de gamle at vi skal være i et land som flyter med
melk og honning, og her må vi slite og trelle, og hvis vi begynner å snakke om fri-
heten, et par brødre eller søstre, så kommer fangevokterne med en gang, vi skal
ikke ha noe av dette her!
-Ti stille med det der! -De får være fornøyd med den plassen dere har, og er dere
ikke fornøyd så får dere gå ut av menigheten!
-Ja, dere skjønner hva jeg mener!!!!

-Og så var fangevokterne der hvis de da f.eks. begynte å nynne på Israels gamle
sanger, sånn for seg selv, og så: -Gud nå må du gi meg dette her som jeg har hørt så
mye om, kan ikke vi få oppleve dette her?
Da var en av fangevokterne der med en gang: -Hva er det du snakker om? -Er du
ikke fornøyd? -Hva? -Så var det piskeslag og se her: -Trell, og så begynte de å trelle
igjen.
-Og jeg har sett Israel for meg mangfoldige ganger.
Men så var det en som het Moses, som på en mirakuløs måte var reddet i fra døden.
Han vokste opp i kongens slott, og hadde muligheten til å arve hele rikdommen der!
Men han kjente: -det er ikke min plass, det er ikke her jeg skal være, det er ikke i
overdådighet, det er ikke i luksus, det er ikke sammen med fyrster og konger o.s.v.
Min plass er hos mitt folk!

-Og så gikk han ned der og så på folket åssen de slet, syke var de, elendige, ut-
magra, nesten ikke mat, det var så vidt at det hang og slang!
Da ropte han til Gud: -Gud i himmelen! -Jeg gir avkall på alle Egyptens rikdommer
og skatter, jeg vil heller være en tjener for deg Herre -Åpenbar deg!
Så en dag, jeg skal ikke ta de 40 åra som han var i sin svigerfars hus og måtte gjete
sauene der, det var bare en skole, som Gud hadde satt han til, at han skulle gjete
andre sauer! -Skjønner du?
-Du vet åssen sauene er, du kan se dem på veiene nå, legger seg midt i veien, bryr
seg ikke om trafikken eller noen ting.
Gang på gang har vi vært nær å kjøre over de.
Og har du sett de der små nusselige lamma som står å kikker på deg, hopper rundt
deg, og så står de og kikker på deg og sier: -Bææææær meg!!! he he he

-En dag som Moses satt og kikket på saueflokken, fikk han se noe annet, han fikk
se en tornebuske som sto i brann, og hver gang Gud åpenbarer seg, så gjør han det
på en spesiell måte og alltid i ild! Legg merke til det!
Når ilden faller så er det noe spesielt Gud vil!
Og jeg merker at ilden faller i landet i dag, jeg kjenner en brann i mitt hjerte!
-Gud vil ha meg enda lenger ut, det er noe spesielt Gud vil!
Og jeg skal ikke ta tid til å fortelle hvorfor.
Det er i de syv åra som har gått, har foretatt ting som kanskje mange av de moral-
teologene steiler over, det står om fariseerne i den danske Bibel, moralteologer!
Det er det de har!

-Og da ble han helt forskrekket og lurte på hva dette var, så gikk han nærmere og
så kom det en røst: -Moses? -Ja! -Kom ikke nærmere! -Ta skoa av, for det sted
du står på er Hellig!
-Og der hvor Herren er, der er det noe spesielt!
-Jeg har skrevet en sang:- Ilden brenner like herlig nu som før, og det gjør den nu!
Og da vil jeg gjerne referere til boka om alle de samfunnene som vi har bare her i
landet i dag.
Tror dere virkelig med handa på hjertet at Gud er en sånn rørebukk?
Som sier noe til dem og noe helt annet her?
Du kan gå til de forskjellige trosretninger og alle sammen har de forskjellige syn.
Ingen av de er enige, tror dere virkelig at Gud er sånn?
Det er fordi de ikke vil gå veien med Gud, de vil ikke slippe tak på sine tradisjoner,
for de har hatt det i århundreder: -tradisjoner, -tradisjoner!
Men når en ser etter i denne Hellige boka her, hvordan Gud hadde tenkt seg det folk
han har utvalgt, hvordan de skulle ha det, så ser du i dag, hvor langt de er i fra det
opprinnelige.

Gud har ikke bestemt at det skal være en flokk her og en flokk der, og når en re-
porter spurte meg: -er det bare deg som har rett? -Nei! Hverken jeg eller andre har
rett, det er Gud som har rett!!!!
-Det er ikke det at jeg har rett, og hevde meg for at jeg er den eneste, det er ikke
snakk om det en gang, jeg konfronterer alle de religiøse med Bibelen, og hvordan de
er fanger i dag i menighet etter menighet, de sitter der, de lengter etter noe i alle
menigheter, som kaller seg menigheter, men ikke er det!
Og de lengter etter, de skjønner at det er noe annet, det er noe mere, vi kan ikke
bare leve på dette her, komme på møte å sitte der og synge og klappe i
hendene og høre en tørr preken, og noen sangkor og alt det der.
-Det er ikke der! -Langt der i fra!
Gud har enda større ting rede for sitt folk, og det han gjør nå: en revolusjon, for å få
sine utvalgte ut i fra de forskjellige samfunn og samles på et og samme sted, som det
står i Ap.gj. 2, og de var samlet på ett og samme sted!!!
Og i Jeremias i 29, 14 vers, og jeg vil samle eder, og føre eder ut i fra de forskjellige
steder, ut i fra fangenskap!

-Du hører selvfølgelig noen rope Halleluja der og noen der, men så er det alle de
plagene som vi har å, problemer i bøttevis som vi kjemper med, åssen skal vi bli fri
dette her, åssen skal vi bli løst, vi vil så gjerne prise Gud, vi vil så gjerne få oppleve
noe spesielt, men vi kan ikke!
-Og hvis det skjer noe, så er fangevokterne der med en gang:
-Ti nå stille der! -Sett deg ned der! -Vi skal ikke ha noe av dette her, vi skal ikke ha
hysteri, å nei da.
Vi skal ikke ha noe latter her skjønner du, og vi skal ikke ha noe drømmeri og
svermeri her, for her er det en ordentlig menighet her skjønner du!
-Ja, da, vi har sveipa her, så da får du deg bare en under øra! -Ja da!!!
-Og så har du da klasseforskjell i menighetene, så sitter de pengesterke helt opp i høy-
setet, eldstebrødre som ikke har fått oppleve den Hellige Ånds kraft engang, og hvis
de har opplevd det en gang så må det være 40-50 år siden, så det har grodd mose
på hele opplevelsene.
Og der sitter de og dirigerer farta, og så tar forstanderen hensyn til:
-Hvis du ikke passer deg nå forstander, så bare får vi tak i en ny en for det er vårs
som bestemmer her.
-Og dette her kjenner jeg til skjønner du, det er ikke noe som jeg bare sier:
-Jeg vet om det, forstanderne blir truet, hvis de vil ha folket ut i frihet, her er det
vårs som bestemmer.
Og så tilhører vi broderringen!
-Jaaaaa, broderringen!!!
-Ja det skal jeg si deg!
-Dere må da forstå at det er noe gæernt! -Det er helt opplagt det!

-Men så begynte Gud å tale til Moses: -Du skal gå rett til Farao, og så skal du si:
-La folket fare!!!!
-LA MITT FOLK FARE!!!!!!
-De skal ut av fangenskap!
-Men Farao han satte seg imot, og det står at jo mer tegn og under Herren gjorde,
jo mere forherdet ble Farao! -Langt i fra!!!
-Men til slutt, så måtte han la folket fare!
-Og det enkle middelet som Gud brukte det var et Lam, som skulle dø, og stekes ved
ild, der ser du!
-Og så sier Gud noe veldig fint til Moses: -Hvis det er en fremmed som kommer og vil
gjerne ha noe, så skal han aldeles ikke ha noe av det, da må han omskjæres først, da
kan han ete av lammet!
-Men i dag skjønner du så: -Å, ja, lammet skjønner du, -å, ja da!
-Men Gud han nektet dem adgang til lammet, for du må bli født på ny, skjønner du?
Og omskjæres på hjerte og ører, er nødt til det, ikke bare i hjertet men også ører,
så du kan høre hva Ånden taler til menigheten.
-Halleluja!!!!
-Og derfor så sier de gjerne: -Men i all verdens tid, har dere noe mer enn oss da?
-Ja, vi har det! -Takk og lov!
-For vi er født på ny, skjønner du, og grunnen til at de ikke vil gå veien med Jesus,
det er fordi dåpen er en akt i hjertets omskjærelse, begravet med Kristus ved dåpen
til døden, og så kommer neste akt: -bli døpt i den Hellige Ånd og ild!

-Å, Kjære Jesus!!!!
-Glory!!!
-Du kan lese opp igjennom i det gamle testamentet, det er veldig interessant, det
samme står i Sefanias om at han gjorde ende på deres fangenskap!
-Dersom de hører på det som Gud sier, dersom de gjør som Gud sier, så skal han
gjøre ende på fangenskapet!
-Og den dagen eller den natta mellom de to aftenstunder da dette mirakelet skjedde
-da de åt av Påskelammet, da skjedde det noe i hvert eneste hjem, i hvert eneste
hjem skjedde det!
-Hva var det for noe som skjedde?
-Mens de åt Lammet, så ble den som var syk til døden, alle slags sykdommer for-
svant, ja, blinde, døve, som hadde blitt blinde og døve av fangenskapet, som
hadde innvortes sykdommer.
-Uansett hva de led av, bare de tok en bit av Lammet, så ble de helbredet!
-For det var ingen som ble båret på bårer over det røde havet, skjønner du!
-Ingen som gikk på krykker over det røde hav, og ikke noen rullestoler, og ikke
var det noen som var så døve at de: -Å, skal vi hen nå da?
-Herren viste veien!
-Glory!
-Og klippen som fulgte dem var Kristus! -Det var Kristus!!!

-Og det er det som jeg ønsker av hele mitt hjerte, jeg skulle gjerne bøye kne med
både biskoper og prester, og uansett hvem det var, men kun på en eneste plass:
-og de var samlet på et og samme sted!!!!
-Jeg går ikke i allianse med prester eller biskoper på noe annet område, å langt i
fra, jeg vil ikke ha noe felles møte med biskoper, om de spurte meg!
-Men jeg ville si jeg skal ha møte, men jeg vil forkynne det som står her!(Bibelen)
-Glory!!!!
-Jeg vil ikke si: -Kjære elskede broder, jeg kan ikke si det, jeg har snakket med
prester og biskoper, men jeg kan ikke si elskede broder, jeg kan ikke si det!
-Når de er ugjenfødte, de har ikke del i Guds kraft, og ikke vil de ha det heller, for
de mister hele fernissen!

-Hva vil hele massemedia si, hvis at de ser biskop Aarflot og kongenskaren og hele
det derre klabbet der, begynte å prise Gud og talte i tunger, hva ville de si hvis de
fikk se biskoper døpe seg i Osloelva? -Hva ville de si?
-Nei å nei å nei å nei, og avisene ville være fulle, -Åååå, biskop Aarflot er blitt
gæern, Hognestad likeså, åh åh åh åh - å skal vi gjøre med dem? nå kan vi ikke gi
dem underholdning fra staten, de mister lønnen sin. nei å nei å nei...
Men da slo vi opp på neste blad: -Og eders lønn skal være stor! -Amen!

-Tror dere virkelig at Gud bryr seg om kirkeklokker å messer og alt det der røret
der? -Gamleerik lurer folket trill rundt, det er voksne intelligente karer, som skal ha
liksom littegranne oppe i toppen, kommer utstaffert med lange, fotside kjortler og,
bønnekjeder og kors og krimskrams og alt dette her.
Og gamleerik sitter på første stol i møte og ler seg nesten i hjel: -Se på de der tulling-
ene, nå har jeg fått luret dem.
-Hva har massemedia med det å gjøre? Ugudelige personer! -Hva har de med det å
gjøre, om vi priser Herren på Hellig grunn!

-For da Gud lot Israels fanger vende tilbake, da var vi som drømmende! Halleluja!!
-Da så de om oss: -Store ting har Herren gjort i mot dem! -Da sa vi: -Ja, sannelig
store ting har Herren gjort imot oss, og vi ble glade!!!!
-Og når bønnens Ånd kommer i hjertet blandet med lovsang, Åndelig sang, viser,
osv. tungetale der, tydning der, profesi der, så kommer det midt i dette:
-Så sier Herren!!!!!!!!
Halleluja!!!!
-Og ilden brenner like herlig nu som før!!!!

-Nå vil jeg spørre dere ærlig og oppriktig: -Se for dere Israel igjennom det røde hav!
-Tror du noen av disse var plaget av migrene, så de ropte: -Errrr deeet noen legeee
her, jeg greier ikke å komme over?
-Herren hadde sagt i 5.kap 2.Mos: -Jeg Herren er eders lege, det holder det!!!!!
-Det holder!!!!
-Her sender dem legemisjonærer ut til Afrika og India, jeg tror ikke de er riktige!
-De tror mer på leger og medisiner enn de tror på Guds ord!
-Er det ikke sant det som står: -At ved hans sår er vi helbredet?
-Jovisst!
-Kan jeg bli helbredet nå da?
-Javisst!!!
-Ja men jeg feiler det og det og det!
-Ta en bit av lammet, en bit av Jesus! -Det er nok!
-Bare et ord i fra Herren er nok for deg, Han løser deg i et nu, hvis du tar disse ord
til deg: -Ved hans sår, er vi helbredet!
-Det er ikke bare vår Ånd, men også vår sjel og vårt legeme.
Vi er tempel for den Hellige Ånd! -Er det sant? -Amen!
-Allright!!!

-Se hvordan avgudstemplene bli tatt vare på, budda, muhammedanere, hinduisme og
alt dette her som går under navnet å være kristen, katolikkere f.eks. se åssen de tar
vare på tempelet, og det er bare byggd ut av mennesker, men vi er tempel for den
Hellige Ånd, og skal være full og dekorert med Åndelige juveler, åpenbaringer i fra
Herren.
-Å, Glory!!!
-Greier ikke den Hellige Ånd å ta vare på tempelet sitt? -Å joda!
-Får Han bare komme til, så alt det som har plaget deg, det forsvinner.
-Og de tror heller at når jeg bare får den derre der og den derre legen der og, de
medisinene der, så blir jeg bra så kan jeg gå på møte igjen, ja, jaaaa, så kan jeg sitte
og si halleluja med den siden, å væææhhhæ, med den siden.

-Dette her er alvorlig det! -Jeg mener det alvorlig, og en gang for alle må folk forstå
at alt det religiøse skinn som er rundt omkring, har ingenting med Gud å gjøre!
-Jeg ble spurt om jeg skulle danne menighet? -Er det ikke nok av det da sa jeg!
-Det er så det kryr av de, menighet? -Meninghet- heter det!
-Det er EN Menighet!
-Og jeg har full forvissning om at bare frihetens budskap når inn til de forskjellige
menigheter som kaller seg menigheter for folket, som er utvalgt før verdens grunnvoll
ble lagt sier: -Herre, før meg ut av fangenskapet! -Før meg ut!
-Så kommer den Hellige Ånds kraft!!!!
-Det er like før Jesus kommer!
-Jeg er sikker på også en annen ting, at de kristne kommer til å bli forfulgt før Jesus
kommer, jeg regner ikke med at vi skal ha det så veldig flott og aldri noen forfølgel-
ser eller noen ting, jeg regner med forfølgelser, men så regner jeg også med Ham
som har sagt: -Ingen skal rive eder ut av min hånd!
-Halleluja!!!

-Og har de forfulgt meg i verden sa Jesus, så skal de også forfølge eder.
Alle de som la sitt liv ned for Jesu skyld for at vi skulle bli frelst.
Og der er ingen som får rett til åpenbaringens Lam av Gud, uten de som er om-
skjært, født på ny til et levende håp.
Det nytter ikke å komme å kalle deg frelst skjønner du, og si: -Jeg tror på Gud jeg!
-En reporter spurte hva med alle de andre som tror på Gud?
-Så sa jeg: satan tror på Gud han og, sa jeg, men han skjelver, så det er ingen som
tror på Gud og på Kristus mer enn demonene og satan, og det er demonene som
herjer med folk i dag, vi har ikke kamp i mot kjøtt og blod, men mot ondskapens
åndehær i himmelrommet, og det er her vi må stå rede til kamp iført oss Kristus!
-Glory!!!
-Født på ny og full av den Hellige Ånds kraft! -Glory, Halleluja!!!
-Og svinge Åndens skarpe sverd, så vi ser Guds herlighet midt i blandt oss!
-Halleluja!!!
-Gud vil ikke at du skal være mismodig, Han har ikke gitt oss mismotets Ånd, så vi
atter skulle frykte, men Han har gitt oss barnekårets Ånd ved hvilken vi roper:
-Abba Far!
-Glory! Halleluja!

-Jeg er glad i Gud!!!
-Jeg kjenner en glede her inne mange ganger, og jeg har sagt det til Gud: -jeg kan
ikke begripe at du kan ta vare på en sånn mann som meg, at du er så god i mot meg!
Og da sier Han: -Fordi du ikke har noen annen til å hjelpe deg, så må jeg hjelpe deg!
-Og når vi leser om alle de Hellige fra det gamle testamentet og oppover, så var de
avhengige av Guds hjelp, og Han sender hjelp i fra Helligdommen.
-Og jeg vil at hele landet skal bli i fyr og flamme, rive ned alt det der krøkkeverket.
-Og når jeg leser annonsen i avisa: -der har du den ene annonsen etter den andre,
veldige predikanter, Gud bryr seg ikke det døyt om predikanter! -Gjør Han ikke det?
-Nei da neida, men de er så fine til å preke at det, og han får tårene til å trille, Han
bryr seg ikke det døyt om det han.

-Sønn, datter, -Gi meg ditt hjerte!
-Og enten de er norske, svenske eller amerikanske predikanter, han bryr seg ikke
det døyt om det, Han ser all den sjongleringa iblandt de forskjellige samfunn, de
kappes om å få medlemmer, å ja, brødre er de, men jeg tar ikke fem øre for å få med-
lemmer over fra ny kirke til ny kirke, griper tak i folk som har mange penger, ja så gir
du meg en halv million, ja, så skal du få lov til å bli medlem. -Ja, medlem ja!!!
-Det er nok av de, det er så mange medlemmer att det drøsser av de.

-Jeg har blitt spurt av journalister nå: -Ja medlemmene dine da? -Jeg har ikke noe med-
lem, jeg har ikke noe medlem, det er ikke snakk om medlemmer en gang, for da skal
vi straks legge dem under press.
-Du er jo medlem! -Så må du ta vare på menighetens finansielle problemer da, ja da,
og så må du tegne deg på her, og så tegner du deg for så og så mye i året, ja da, og
hver uke så gir du så og så mye, og hvis det blir vanskeligheter i økonomien der så:
-Nå, sluntrer du unna nå?
-Ja det har kommet økonomiske problemer, ja ja så får du betale neste gang da
dobbelt opp.
-Ja vi har de predikantene som flyr sånn, det er sant dette her!
-De slaver under fangevokterne! - Og så får de ikke mat en gang, men Jesus sa til sine
disipler: -Jeg har mat å ete som I ikke vet om!!!
-Glory!!
-Halleluja!!

-Og da kommer en fattig synder inn: -Kom og se den mann, som har fortalt meg alt,
han som har løst meg og satt meg fri! Halleluja!
-Han som har ført meg inn i landet, som jeg aldri trodde var mulig, landet som flyter
med melk og honning, -Å, jeg priser deg Herre, fordi Han har løst meg, og satt meg
fri, og ikke bundet til et eneste menneske.
-For det står: -Bli ikke menneskets træler! -Men vi er Jesu Kristi træler, han har kjøpt
oss med sitt dyre blod og vi lar oss ikke lure av falskt glimmer, av falske profeter som
kommer og truer forsamlingen, og får den vettskremt noen ganger, jeg har sittet å hørt
på de, de har truet, de har kommet med forutsigende og sagt: nå om et par år å blir
det dommedag og alt dette her!

-Jeg bryr meg ikke det granne om dommedag jeg, det er Kristus som er min frelser,
det er ikke dommedag, nei det haster ikke for om to år kommer dommedag, så jeg
kan vente, kose meg riktig en stund enda da, men om to år når det begynner å nærme
seg dommedag, for han profeten har sagt at akkurat den dagen der da kommer
dommedag.
-Ikke hør på sånne julebukker!
-Løgnhalser! -Og innbildningene de kommer med, og så sitter folket der vettskremte
så må de gjøre det og så må de be sånn og be inderlig til Gud sånn og sånn.
-Ja det er allright, vi ber til Gud, og vi må be til Gud, men vi må be til Gud om at vi
må få en ny åpenbaring av Kristus!
-Ikke av mennesker, vi behøver ikke det, men en ny hjertens åpenbaring til kunnskap
om Kristus, det er det vi trenger, det er det verden behøver, det er det Norge be-
høver.
-Det er en ildvekkelse, og at en hver får ete av Lammet, og den som er sterk nok,
han gir til den svake: -Værsågod et av Lammet, -værsågod ta en bit! Og straks du
får noe av Lammet, så kjenner du styrken og kraften!!! Halleluja!!!
-Og nåde fra Ham som bodde i tornebusken, som har satt oss fri, og får da sønnen
frigjort oss, da blir vi virkelig fri.
Amen.


Fra møte med broder Aage
28.07.84