Om oppriktighet

Kopi av Issakars ord.
Da han hadde kalt sine
sønner til seg,
sa han til dem:

 

"Hør, barn på Issakar deres far; lån øre til ord fra den av Herrens elskede.
Jeg ble født som Jakobs femte sønn, som belønning for kjærlighetseplene.
Ruben hadde nemlig tatt med kjærlighetsepler hjem fra marken; men da Rakel
traff han først så tok hun dem.
Og Ruben gråt, og ved lyden av hans stemme kom min mor Lea ut.
(Det var forøvrig velluktende epler, som vokser i Kanans land, på nedsiden av
en vannslukt.)
Men Rakel sa: "Du får dem ikke, jeg skal ha disse istedenfor barn, for Herren
har oversett meg sånn at jeg ikke har født Jakob noen barn."

Det var to epler, og Lea sa: "Er det da ikke nok at du tar min mann; skal du nå
også ta disse her fra meg?"
Men Rakel svarte henne: "Hør her, Jakob skal tilhøre deg denne natt til gjen-
gjeld for din sønns kjærlighetsepler."
Da sa Lea til henne: "Hold opp med å skryte og innbilde deg noe som helst!
Jakob tilhører jo meg, jeg er jo hans ungdoms hustru.
Men så svarte Rakel: "Hva har det å bety?, det var da meg han først var for-
lovet med, og det var for min skyld han var slave i 14 år for vår far.
Hva skal jeg da stille opp med imot deg.

List og sluhet brer seg blandt menneskene, og listighet begynner på jorden,
hvis det ikke var sant, så skulle du nok ikke få se Jakobs ansikt mere.
Du er jo slett ikke hans hustru, kun ved list ble du ført inn til ham i stedet for
meg.
Det var min far, som førte meg bak lyset, fjernet meg av veien den natten, og
lot derfor ikke Jakob få se meg.
For hvis jeg hadde vært der, så hadde ikke dette her skjedd.
Men altså som betaling for kjærlighetseplene, vil jeg gi deg en natt med Jakob.
Og Jakob hadde omgang med Lea, og hun unnfanget og fødte meg.
Og pga betalingen ble jeg kalt Issakar.

Deretter viste det seg en Herrens engel for Jakob og sa at Rakel kun skulle
føde to barn, fordi hun hadde unngått samleie med sin mann, og hadde valgt
avholdenhet.
Og hvis ikke min mor Lea for å kunne ha samleie med Jakob hadde gitt de to
eplene fra seg, ville hun ha født åtte sønner; men pga dette fødte hun kun seks,
og Rakel to, fordi Herren tok seg av henne for kjærlighetseplenes skyld.
Han var jo klar over at det var for å få barn, hun ønsket samleie med Jakob,
og ikke av fornøyelse.

Videre ga hun også den påfølgende dag Jakob fra seg, for at hun også kunne
få det andre kjærlighetseplet.
Derfor for kjærlighetseplenes skyld, bønnhørte Herren Rakel.
For selv om hun hadde lyst på dem, lot hun være å spise dem, men brakte
dem opp til Herrens hus, og bar dem frem til de høyestes prester, som var der
på den tiden.
Da jeg nu vokste opp mine barn, levde jeg med et sannferdig hjerte, og jeg ble
gårdbruker for min far og mine brødre, og jeg brakte avlingene i rett tid hjem
fra dyrkemarken.
Og min far roste meg da han så at jeg levde i oppriktighet.

Jeg var ikke nevenyttig i min gjerning, ei heller misunnelig eller sladrelysten
ovenfor min neste.
Jeg baktalte ikke noen og irettesatte heller ingen mennesker for deres leve-
måte, men levde selv med et oppriktig utseende.

Da jeg var 30 år gammel tok jeg meg en hustru; det tunge arbeidet hadde
brukt opp alle mine krefter, så jeg hadde ikke lagt merke til lysten på kvinner;
utmattet som jeg var, tok søvnen som regel overhånd på meg.
Min far gledet seg alltid over at jeg var så oppriktig.
For når jeg arbeidet, brakte jeg all sommerfrukten og hele førstegrøden til
Herren - gjennom prestene - deretter ga jeg til min far, og så tok jeg til meg
selv.
Og Herren dobblet de godene som han ga meg.
Jakob visste også, at Herren hadde lønnet min oppriktighet; for enhver som
sørget og de trengende ga jeg i mitt hjertes oppriktighet av jordens goder.

Nu skal I høre på meg barn, og leve i hjertets oppriktighet, for jeg har erfart
at i gjennom det oppnås Herrens fulle velbehag.
Den som lever i oppriktighet begjærer ikke gull, forsøker heller ikke å vinne
over sin neste, trakter heller ikke etter alle herligheter, har heller ikke lyst på
å skifte klær, han forestiller seg ikke et langt liv, men avventer kun det som er
Guds vilje.
Og forførelsens ånder har ingen makt over ham.
Han vil ikke vite av kvinnelig skjønnhet, for at han i forvirring ikke skal skitne
til sitt sinn.
Misunnelsen får ingen adgang i hans tanker; sladder får ikke hans sjel til å
vansmekte, og heller ikke retter han med umettelighet sine tanker til vinning.
Men han lever sitt liv i ærlighet, og betrakter alt med oppriktighet; han lar ikke
sine øyne se den ondskap som stammer fra verdens forførelse, for at han ikke
på noe som helst punkt skal få et fordreid syn på Herrens bud.

Vokt vel på Guds lov mine barn, og streb etter oppriktighet, lev ders liv i
uskyld; og benytt eder ikke på unyttig måte med Herrens bud eller med din
nestes saker, men elsk Herren og deres neste, vis barmhjertighet mot fattige
og svake.
Bøy deres rygg under markarbeidets byrde, gi dere med allehånde be-
skjæringer, og bær takkegaver frem for Herren.
For med jordens førstegrøde har Herren velsignet dere, på samme måte som
han har velsignet alle de hellige fra Abel og inntil nu.
Og ingen annen arv er deg blitt gitt enn jordens fruktbarhet; og dens avling
oppnås kun ved slit.
Og vår far Jakob velsignet meg med jordens rikdom og førstegrøde.
Og blandt Jakobs sønner mottok Levi og Juda æresbevisninger fra Herren,
for Herren ga dem arv, den ene presteskapet, og den andre kongedømmet.
Dem skal dere da adlyde, og dere skal leve deres liv i samme hjertets opp-
riktighet som deres far.
Men Gad ble det overført til å tilintetgjøre de sjørøvere som angrep Israel.

Nå vet jeg mine barn, at i de siste tider vil deres sønner forlate sin oppriktig-
het, og overgi seg til havesyke; de vil forlate uskylden og nærme seg ond-
skapen; de vil svikte Herrens bud og holde seg til Beliar.
Og de vil la dyrket mark i stikken, og følge sine onde tilbøyeligheter, og de
skal bli spredt blandt folkeslagene og være slaver for sine fiender.
Og nå skal dere fortelle om disse ting for deres barn, sånn at når de synder,
så at de desto mer hurtig kan vende tilbake til Herren; for han er barmhjertig
og vil frelse dem, sånn at de kan vende tilbake til sitt land.

122 år gammel er jeg, og jeg kjenner ikke til at jeg har begått noen dødssynd.
Ingen annen kvinne enn min hustru har jeg hatt omgang med; og jeg har ikke
bedrevet hor med mitt blikk.
Jeg har ikke drukket (så mye) vin at det har ført til utskeielser.
Det som min neste har begjært, har jeg ikke traktet etter.
Svik har ikke oppstått i mitt hjerte, og løgn har ikke kommet ut av min munn.
Jeg led sammen med ethvert menneske som var plaget, og delte mitt brød
med den fattige.
Jeg spiste aldri alene, og flyttet ikke grenser, men alle mine dager øvde jeg
på fromhet og sannhetens gjerninger.

Herren elsket jeg av all min kraft, og likeledes elsket jeg alle mennesker som
mine barn.
Dette skal dere også gjøre mine barn, så skal enhver Beliar-ånd flykte fra
dere, og ingen onde menneskers handlinger skal få makt over dere.
Alle ville dyr skal dere få bukt med, fordi dere har himmelens og jordens
Gud med dere, han som ferdes mellom mennesker som eier hjertets
oppriktighet.

Og han ga dem beskjed om hvordan de skulle føre ham til Hebron og
begrave ham der i hulen sammen med hans fedre.
Og han strakte sine ben ut og døde som den femte (av Jakobs sønner)
i en god alderdom, mens alle hans lemmer ennå var friske.
Og han var fortsatt i sin fulle stryke, da han sov inn i den evige søvn.