-Jesus spurte en blind mann en gang: -Hva vil du jeg skal gjøre for deg?
Der appelerte Jesus til mannens ønske og til vilje!
Du vet, vi har så lett for å karakterisere folk, og si som så at han har så svak vilje!
Altså svak karakter!
-Jeg husker jeg ble innbudt til å tale på et alkoholikerhjem, og da reiste en av disse
karene seg opp og sa: -jeg ville så gjerne Aage sa han, -men jeg har ikke karakter!
-Så sa jeg: -Jo du har karakter, -Nei, jeg eier ikke karakter!, så sa jeg: -hadde ikke
du hatt karakter eller vilje så hadde du ikke vært alkoholiker.
For hvis du hadde sagt det til flaska: -Jeg har ikke vilje til å ta imot deg!
Men du bevisste din vilje og karakter på en gæern måte!
Og derfor så står det også i det siste kapittel i Jo.Åp, at den som vil, han komme!
Og når det gjelder vår vilje, så viser det seg over hele verden at menneskene har
nedlagt helt i fra skapelsen en fantastisk vilje.

I forbindelse med byggningen av Babels tårn, så sier Gud til englene og til Jesus sin
sønn der opp og den Hellige Ånd: -Heretter vil ingenting være umulig for menneske
hva de enn foretar seg!
-Altså vi har en fantastisk vilje, og dersom vi bruker viljen på en positiv måte, så
får vi også utrette positive ting, og med positive resultater.
-jeg kan ikke unnskylde meg ovenfor Gud å si: -Jeg har ikke noe vilje!
-Jo det har jeg, men det er en fri vilje, en hver har vilje til å gjøre hva de vil, men de
får selv ta konsekvensene av det de gjør!
-Vil jeg overgi mitt liv til Satan, så kan ikke Jesus hindre det!
-Men hvis jeg vil bli frelst, så kan Jesus heller ikke hindre det!
-For Han har selv sagt: -Den som vil, han komme!
-Og når jeg sa Ja til frelsen, så var det ikke en djevel eller et menneske som kunne
hindre meg i å bli frelst!

-Sånn er det i spørsmålet, i et hvert spørsmål som møter oss her nede på jorden.
-Jeg har vilje!
-Og når Jesus kom ned her, så var det ikke av tvang, men det var av egen fri vilje.
Og det var Guds vilje frie råd, og frelse hver den som tror, så hver den som tror,
vil bli frelst.
-Dersom ikke du vil, så er det din egen sak!
-Og så sier mange: -Hvordan kan Gud virkelig la det være sånn i verden med krig
og hungersnød og pest og elendighet, hvis det finnes en rettferdig Gud?
-Gud er rettferdig!!!!
-Men det er menneskene selv som velger sine egne veier!!!
-Vi vendte oss hver til vår vei sier Paulus i Rom. 3.
-Og når jeg vender meg til min vei, så kan ikke Gud hindre meg i det, jeg kan gjøre
akkurat hva jeg vil, men jeg får også ta konsekvensene av det jeg gjør.

-Når Jesus kom ned her, så var det ikke av tvang, og derfor legger han heller ikke
noen i tvang til frelse, det er ingen som kunne få tvinget meg til å bli frelst.
Jeg har hatt prøvelsesår, som ingen predikant i dette landet har hatt maken til.
-Men jeg kan ikke si til Gud: -I all verden er det sånn det er å være frelst?
-Hva gavner det et menneske at han vinner den hele verden, men tar skade på sin
sjel, så hvis jeg hadde beregnet at her skal jeg få fordeler på alle mulige måter, nå
skal jeg bli en holden mann, så skal jeg bli veldig populær, så skal jeg bli høynet opp
av mennesker så skal de si: -Det er en fin kar! -Ja, er det noen som er verdt å
komme til himmelen så er det Aage Samuelsen.
-Men det går ikke den veien skjønner du, for vi er ikke verdt å bli frelst noen av oss,
men det er bare av nåde at jeg er frelst!

-Og sånn er det også når det gjelder helbredelse ved bønn: -Hver den som tror på
Ham, skal ikke bli til skamme!!!!!!
Vel, hvis Jesus av fri vilje gikk opp på korset og tok synd, sykdom og elendighet på
seg, så var det ikke noen tvang, men det var for å komme verden til hjelp, som var
ødelagt fullstendig av Satan.
-Når et menneske er helt fullstendig brakk, så er det ingen som bryr seg om det, da
sier de gjerne det: -Ja ja han får jo selv etter det livet han har levd, så han får ta an-
svar for det selv, og så sier de: -stakkars menneske, ja det er synd på ham, men det
er alt det de gjør.
Men når Jesus kom, så sa han ikke: -du er så dum, han sa ikke det til meg, du må
svare for det du har gjort selv Aage, det er jo stor skam og se åssen du ligger her i
rennesteinen og alt dette her, så nå kan du ligge der en stund!

-Nei da han gikk bort å så sa han: -Jeg skal restaurere deg!
Og derfor så sier David om Israel: -Restaurer oss som i fordums dager! Det er fra
den engelske Bibel.
-Og når Gud har påtatt seg å restaurere menneskene i fra det forferdelige som hendte
menneskeslekten, så spør han: -Vil du? eller: -Hva vil du jeg skal gjøre for deg?
-Og jeg tror på en Gud som er mektig til å restaurere i et nu!
-Og når jeg tror på helbredelse ved bønn, så får den som vil, tro på leger så mye de
vil, jeg kan ikke hindre dem, og heller ikke Gud, men jeg tror at det som står: -Ved
hans sår er jeg helbredet! -Det gjelder for meg!
-Så sier han: -Vil du det Aage? -Ja!
-Værsågod ta imot helbredelse! -Mange takk!
-Og ved hans sår er jeg helbredet!!!!!

-Jeg har ligget for døden mange ganger, og siste gangen så sa legen: -Han har bare
sekunder igjen å leve, det er bare en seks syv år siden, og han lever ikke så lenge.
-Men Herren hadde gitt meg et ord der jeg lå på sengen: -Jeg Herren er din lege,
så når legen kom, så hadde jeg hatt ''lege'' og han har sagt: -Ved mine sår er du
helbredet!
-Så når legen sa at du er nødt til å komme på sykehus, for det er like før du vipper
over, ja, bare la det vippe sa jeg! -Jamen du dør! -Ja enten jeg lever eller jeg dør
så hører jeg Herren til.
-Og da kan du tro det hadde vært mange som hadde gråtet, -er Aage død? -Å,
stakkars Aage han var en god mann, ja, og han var litt underlig, han var det!
-Men takk kjære Gud at han fikk en rik inngang i ditt rike, jaaa, Gud velsigne
broder Aage`s minne både ute og inne,,,,, jaaaahaaaa.

-Men så var det bare noen dager etterpå så var jeg på torvet jeg, og da kom det
en dame bort til meg: -I all verden er ikke du død? -Du ser vel det sa jeg!
-Høøø, og her går rykter over hele byen at du er død! -Nei jeg lever i beste vel-
gående! -Amen!!!!
-Så når legen kom på Torsdag, så sto jeg ved senga, jeg hadde tatt gardinene vekk
fra vinduet, og da han fikk se meg stå der: -Jeg tror du er gal!!!
-Ja, det er ingen tvil om det sa jeg, det er mange som har sagt det, og da er det vel
sant?
-Men da var det en som sa: -Jasså, lever`n ennå? -den derre gærningen, uff a meg, er
vi ikke kvitt`n enda, og jeg som hadde bestilt krans og....ha ha ha ha

-Da Lasarus døde, da gråt hyklerne og fariserne, og stakkars Lasarus, å ja hå hå hå
var en god mann det, men så kom Jesus fire dager senere og fikk han ut av grava,
da la de råd om å drepe han, du snakker om hyklere.
-Men Jesus han sto utenfor grava, og Lasarus lå inni der, han var bundet fra halsen
og helt ned til bena, så han kunne ikke lee så mye som en fingertipp.
Og da sa Jesus: -Lasarus! -har du lyst til å komme ut? -jaaaa, vet ikke jeg, he he he
-Gud er fantastisk!!!
-Han er fenomenal!!!!
-Englene hører meg, Gud hører meg, Jesus hører meg!!!!
-Og jeg er stolt over å være frelst!
-Ja, men det er vel mye rart med deg Aage?????
-Ja, det skal jeg fortelle deg, men det er ingenting rart med deg, og derfor er du så
kjedelig også, aldri gjør du noe gærnt, åneida.
Og så sier du: -Samuelsen jeg hører at du er på messa? -Mener du det er riktig?
-Har du spurt presten når han er på messe?
-Han er på messe med kjole, maxikjole, mens Aage, han er på messe og priser
Herren uten maxikjole, eller minikjole,,,ja.... Takk og lov!!!

-Men du skjønner det: -Gud er en forunderlig Gud, han skaper originaler, ikke noe
etterligninger, men originaler, og når du blir frelst så tro på dette evangeliet, så får
du kjenne noe som du aldri hadde trodd var mulig.
-Og når jeg opp igjennom årene i førti år har vært frelst, så har jeg møtt mennesker
som aldri har trodd på at jeg er frelst, men det bryr ikke jeg meg noe om.
Men den dagen jeg reiser, da skal de spørre: -Å, er han derre Samuelsen henne?
Har han plutselig forsvunnet?
-Da har Aage reist, han har gått inn i den himmelske raketten, som står ferdig på
rampa til å bli skyti opp, og da reiser vi forbi alle de planetene som finnes, og inn i
staden med de faste grunnvoller som Gud er byggmester og skaper til, og da er
Aage der og synger av hele sitt hjerte Lammets nye sang i sammen med den blod-
kjøpte skare som ble født på ny til et levende håp, ved Jesu Kristi oppstandelse fra
de døde.
-Halleluja!!!!

-Jeg etterlater meg ikke noe annet enn et vitnesbyrd, om at det jeg trodde på, det
var sannhet!!! Halleluja!!!!
-Men så lenge vi er her, så vil vi arbeide for den tro vi har.
-Jeg tror ikke vi har så mange år igjen før Jesus kommer, for vi ser hvordan det går
med verden, den er råtten, kav råtten, hele verden.
Samfunnstyrelser og alt dette her, dipolmater og storting eller regjerning eller hva
det er for noe, så er det kav råttent alt sammen.
-Respekten for menneske er borte, og sånn kommer det til å være helt inn til Jesus
kommer, men la de holde på, vi tror at når Jesus kommer, så reiser vi hjem til de
evige boliger.
Amen.Utdrag fra preken av
Aage Samuelsen -85