Vi skal ta for oss noen ord fra Ords. 4 kap. fra vers 10, som begynner med:
''Min sønn...'' et annet sted sier Gud: ''Min sønn og min datter, gi meg ditt hjerte''.
-Når Han taler så taler han til barna sine, det er sånn at Gud etterjager oss alle
våre livs dager, -det gjør han, han kaller på mennesker fra solens oppgang til dens
nedgang, og det er på mange, mange, mange måter som Gud taler til den enkelte.
Men her, her taler han til sine barn.

-Nå er det mange som tviler på at de er Guds barn, men det er jo helt unormalt, og
tvile på at du er en ektefødt sønn og datter.
Jeg vet hvem som er barna mine, og barna mine vet hvem som er far, og sånn er det
også med dere, og når Gud taler så vil han noe, han vil oss vel! -og vi er Guds barn!
-Det står: ''Nu er vi Guds barn'', men det er enda ikke åpenbart hva vi skal bli, men
når han åpenbares, da skal vi bli Ham lik.
-Vi vet at vi har gått over fra døden og til livet, og så vet vi at vi er født på ny, altså
en nyfødsel, så Gud akter ikke på det gamle, og når Gud vil at vi skal glemme det
gamle, så må jo også han glemme, -Han har glemt hva vi var, hva vi er og hva vi blir,
som et stenk i det bølgende hav....

Når du leser f.eks. Guds ord, så må du lese det som et budskap og et brev til deg
personlig.
Jeg er veldig glad for at jeg har fått slik innpass her i landet at alle vet hvem jeg er,
alle vet hvem Aage er, så får jeg brev, det hender jeg får kravbrev, de vil jeg helst ikke
åpne, men er nødt til å gjøre det for å se hva det er for noe de krever, men så står det
da også Aage Samuelsen privat, og det er jeg veldig spent på å se hva inneholder, og
det hender at jeg får gaver osv.....
-Og når jeg leser Guds ord, så vet jeg, -det er til meg privat!
-Det taler Gud til meg, for at jeg skal undersøke nøye hva det er han skriver.
''Min sønn... så står det: .....akt på mine ord''.
-Det er det første han begynner med: -Akt på mine ord!
-Og ordet, -altså Ordet, ikke ordene men Ordet, enstavelse.
-Ordet, det er noe som er bestemt, et bestemt ord, og Bibelen er ikke til hvem som
helst, det er til hans menighet, og til hans barn, og akt på mine ord!

Altså, hvis jeg leser Guds ord, så leser jeg det for å finne noe som er til meg personlig,
men så leser jeg for å finne ut hva det er han mener, og så grunner jeg på hans lov dag
og natt, og disse er som rinnende vann, som et tre som er plantet med rinnende vann.
Og dersom vi grunner på hans ord, dag og natt (-ja, men jeg kan da ikke ligge våken
dag og natt)....... -Neida, det er ingen som har sagt det, enten du sover eller du våker
så er du Guds barn, og jeg har sagt det så mange ganger, jeg er som drøvtyggerne, de
har en drøvpose og de kan ligge natt og dag og gomle og drøve på gress som de eter.
Plutselig så svelger de det, og når de har lyst på noe igjen så kommer det opp igjen,
-Og sånn er det med Guds ord.

Mange ganger som jeg har lest Guds ord, jeg ikke har forstått i øyeblikket, men jeg
går og grunner på det, plutselig så kommer det opp igjen, -og der ja!!!!!
Og det står om Maria, hun lå ved Jesu føtter, og tok imot hans ord.
I 5.Mos, 33 står det om Israel: ''de ligger for hans fot, og tar imot hans ord''.
Og vi grunner på hans lov dag og natt.
Det står også om Ordet, det er som bud, ta og bind dem om din hals, og halsen det er
bilde på troen, som er forbindelse mellom legeme og hode, det er halsen.
-Og troen, den skal du smykke med Guds ord!
-Det er fint skjønner du!
-Det er akkurat som et stadig perlekjede, du drar ut og -nei og nei.... er det mer igjen
da tro? -Å, ja da...... det er mer og få , det er mer å få......
-Når du pynter deg med Guds ord, det er nettopp det som er smykken på bruden.

-Det er mange som tar Guds ord for å være historie, og noen sier: -Jo jeg vet det er
sant, men jeg kan ikke få oppleve noe med det jeg?
-Jo visst!!!!
-En av predikantene i Pinsebevegelsen, kom opp til en gammel søster i Lårdal, jeg har
vært der også, nå er hun forresten død, hun har reist hjem til Herren i en alder av
nesten nitti år, og hun hadde en gammel Bibel, velbrukt gammel Bibel, og han hadde
moro av å se dette her, hva hun hadde skrevet og understreket, for han visste det at
de gamle hadde noe, og så åpnet han bibelen hennes sånn i smug og så etter, mens
hun sto på kjøkkenet og stellet i stand.
Og der fikk han se stadig -P E-, og lenger ut i -P E - P E.......
Og når hun kom inn så sa han: -Du søster kom hit litt! -Ja?
-Du har stadig skrevet -P E-? -Ja?
-Hva er det det betyr da? sa han.
-Prøvet og Erfart!
-Er ikke det fint?

-Så jeg håper du har en sånn Bibel som du kan understreke med -P E-.
Og jeg har jo brukt mange bibler i de 40 åra, og jeg har fått prøvet og erfare en
mengde av disse løftene Gud har, så jeg kan underskrive -P E-.
Og det er det, skjønner du, at Ordet det hjelper deg i alle situasjoner, det er dumt å
gå til mennesker å søke hjelp, det er det!
De har undervurdert meg mangfoldige ganger, -de tror at han Aage, han har ikke
greie på noen ting, forretninger og sånn, puhh, han har ikke greie på noe, -nei det må
han overlate til finansfolk og veldig kunnskapsrike folk, -ja?
-Men Guds Ord opplyser og gjør den enfoldige vis! -Enfoldig altså, ikke mangfoldig?
-Er du mangfoldig så får du ikke noe, men er du enfoldig, så opplyser Guds Ord!
-Og Guds Ord, det er som en hammer som knuser fjell, så hvis det reiser seg slike
fjellmotstandere så tar jeg Guds ord, så smeller jeg til....Ja!!!!
-Eller jeg bruker troen og sier: -Flytt deg derfra og dit!!!
-Så flytter de seg!
-Jeg har møtt mange sånne fjell jeg! -Har du? -Å,ja! Det har reist seg fjell av mot-
stand, så høye og så svære, at det er umulig menneskelig sett å komme forbi de!
-Da har jeg sagt i tro: -Flytt deg derfra og dit! -Ja vel sier fjellet!
-Jeg har tusener av tilfeller på dette, så jeg står ikke å preker om det jeg ikke har
erfart, jeg står ikke å preker Guds ord som om det skulle være noen fabler, men
det er virkeligheter, som jeg har møtt i mitt førtiårige liv som kristen, og jeg kan
understrreke -P E-.

Og så står det videre: -Bøy ditt ord til min tale, altså, -Herren taler fremdeles, og
når han taler, så skal du lytte.
-Du skal ikke vende øret ditt til hva som helst, og tilfellet er også at mange ikke har
ører å høre med, de har ører men hører ikke, men det står så betegnende: -Lån øre
til mine ord!
-Det er ikke noe moro å gå bort å låne ører, så må du levere dem tilbake over
middagen!!!!!
-Men den som har øre, han høre hva Ånden sier til menigheten!
-Og den Hellige Ånd, når den kommer og tar i fra Ordet, så skal den veilede eder til
hele sannheten, du behøver ikke å ha andre til å fortelle deg hvilken vei du skal gå,
men den Hellige Ånd.
-Og de har spurt meg mange ganger: -Er du sikker på det at du er i Guds ledelse?
-Men det som forundrer meg er at det de som mener de er i Guds ledelse, ikke får
utrettet noe, har du tenkt på det noen gang?
-Men, når Ånden veileder så veileder den til hele sannheten, så du behøver ikke være
i tvil, du går den veien som ikke noen andre våger å gå, du går motsatt vei, mengden
går den veien, troen går den veien.

-Så sier de: -Du er ikke inne på feil vei da? Synes du er alene på den veien jeg, Aage?
-For se alle de gode troende som går den veien!
Og det er så mange gode kristne i dag, å ja se der, der kommer pastoren der, og så
kommer presten der, og så kommer den dyktige evangelisten der, og så kommer
sangeren der, det er så mange nydelige koselige kristne der, -og så går du alene der?
-Ja, vi skal ikke gå den veien men vi skal gå den veien, og han skal veilede til hele
sannheten, -til hele sannheten!
-Altså: -Bøy øret til min tale, så når Herren vil tale til deg, så er det noe spesielt han
vil deg, men du er så travel opptatt med alt det andre, du får ikke tid til å høre på
Guds røst en gang, og derfor går det gæernt.
-Ja men, kjære deg Aage, jeg er så fortvilet, det var så deilig her for en måned siden
og jeg synes alt ting gikk så fint, allting gikk med, -ja det samme har jeg synes, -ja
den ene uka så er det langt oppe under skyene, væh, come on: -her er en som tror
på Gud, og neste uke så........ -Åssen går det Aage? væhæa, hva i all verden, hvor
er det du er henne, væææhæ.... men var det ikke deg som ropte Halleluja i forrige
uke? -Jaaahah, det var i forrige uke det ushhhuf.

-Men det er et ustabilt kristenliv, for Gud frelser ikke oss på våre følelser, men ved
Guds ord.
Himmel og jord skal brenne opp, men Guds ord står til evig tid, og det er det som
frelser oss på den ytterste dag.
Og når Jesus kom ned, som Guds Ord, så hørte vi om den blodsottige kvinne: -Får
jeg bare røre ved Ham, da vet jeg at jeg skal bli helbredet, om jeg bare får røre med
sømmen av hans kledebon.
Og så er det, som jeg har sagt før mange ganger at mange studerer på: -Åssen skal
jeg greie å bli helbredet?
-Det var ikke farlig for de som hadde Jesus like i nærheten av seg, kunne bare røre
ved Ham så ble de helbredet, men han er jo der oppe!
-Å, er han det????
-Vi har sømmen av hans kledebon her (Bibelen), om du bare rører ved sømmen av
hans kledebon, så blir du helbredet!!!!!

-På Filadelfia en gang så var det en dame som satt der med sin datter, hun kunne
være omkring 25 år den datteren, hun var meget syk, og hadde store rygglidelser
og hadde hatt det i lange, lange tider, men så hadde hun sagt det til sin mor, vi går
til Filadelfia og hører på Aage Samuelsen.
Mens jeg sto der og preket, så sa jeg at jeg har Jesu kledebon her, her! og det står
om bruden i Johannes åpenbaring: hun var kledd med Guds Ord.
Så sier jeg:- Dersom du bare setter fingeren din på det Ordet der, så skal du som
har vondt i ryggen bli fullstendig helbredet, jeg kjente ikke henne, jeg visste ikke
hvem det var.
-Så sier hun til mor: -jeg gjør det jeg!
-Og så sa hun: -I Jesu navn, rører jeg ved Guds Ord, og øyeblikkelig så gikk det en
kraft igjennom henne, hun ble fullstendig helbredet, og sto opp, hun hadde aldri talt
i tunger i sin tid, og fikk budskap i tunger som jeg tydet inne på Filadelfia.
-Fullstendig løst!
-Og så sto hun frem og fortalte om dette her, og mor satt ved siden av, meget fine
damer, og avla vitnesbyrd om dette mirakelet, og derfor er det veldig nødvendig og
spesielt dere som er unge, hvorledes skal vi bevare vår sti ren?
-Jo, ved å holde oss etter Guds Ord!!!!!!!!

-Og det er nødvendig at du har tillit til dette budskapet her, at det er ikke slengt ut i
hytt og vær, men det er slengt ned på jorden, gitt til jorden for våre overtredelser, for
våre synder, for våre sykdommer!!!!!!!
-Er det sant????? -Amen!!!
-Og når du har tillit til det Ordet her, det er det samme hvilken stilling du kommer i,
så kan du røre ved dette Ordet her, så blir du helbredet.
-Og videre står det: -Og dette gir deg liv!!!!!!
-Har du hørt?
-Altså: -Ordet gir deg liv! -Liv!

-Du er ikke sånn en kunstig dukke, du har sett de elektriske dukkene som du skrur
opp? så de skal bevege armer og ben, nå får du noen dukker til å snakke også.
Men det var som Fredrik Evensen, han var i Tyskland like etter krigen, og så kom
han inn på et sånt vokskabinet, og han gikk fra den ene etter den andre og så på
kjente personer, og så fikk han se Napoleon som lå i en svær glasskiste, og han gikk
bort og kikket på Napoleon, det var så naturlig sa han, men så plutselig fikk jeg se at
han pustet, og jeg kikket meg rundt og.... Napoleon pustet!
-Men i all verden tenkte han, hva er dette her for noe?
-Så fikk han se at pusten gikk mer og mer bort, til slutt så ble det helt stille.
-Så sto det en uniformert vakt, så fortet han seg opp og åpnet lokket, fant fram en
nøkkel og begynte å skru Napoleon opp igjen.
-Men fakta! -Sånn er det i blandt mange av de troende, de er sånne dukker som
ligger, som de må skru opp, og hvis du ikke får skrudd dem opp i tide da, så ligger
de der helt stille.
-Men så kommer det er møte da, og så hender det at de blir skrudd opp igjen, og
da går pusten så fort......halllllluja, pris skje Gud......takk og lov..... halllelujjja!!
(og så dør det ut igjen.........) Hvor er vakta henne???????

-Men dette Ord holder deg i livet!!!! -Er ikke det fint?
-Det er det som holder meg i livet, det er ikke møter og samværet, det er veldig fint,
ganske naturlig at vi kommer sammen, og da har en hver av eder........, men nå er
det ganske alminnelig at når vi kommer sammen, så er det en av eder som har noe,
noen veldige utlegninger, som går over hode så.........
-Men, da har en hver av eder noe, skrøne og en vits og lite granne om han der borte
vet du,,,, og hu derre stygge søstra, og hu har vært stygg denne uka,,,,,ååhåå, en hver
av eder har noe!!!!!!!
-Er det sånn det skal være?
-Nei, langt i fra!
-Da har en hver av eder, enten en salme, en hymne, lovsang, en tunge, en tyd-
ning, og alt dette skjer til menighetens oppbyggelse.

-Og, når vi konsentrerer oss om dette, så er det det som holder liv i meg, -det som
holder liv i meg er den Hellige Ånd og ild, ved Guds ord.
-Og det står: -Ånden falt på alle de som hørte Ordet.
-Så enten du sier Halleluja, kan ta meg, enten jeg sier Halleluja, pris skje Gud, takk
og lov, så lever jeg for det, jeg behøver ikke si et ord jeg, jeg lever allikevel jeg,
kan bare se på ganga mi.
-Folk er forundret over at jeg er så sprek, de spurte meg fra radioen i Trondhjem:
-Hvor lenge har du tenkt å holde på? -Ja, he he, snakk med meg om 70 år!
-Jeg har begynt på nye 70 jeg skjønner du!

-Så lenge det behager Herren så er jeg her nede!!!!! Amen!!
-Og de skal høre fra meg, og selv om de ikke hører fra meg, så er jeg her allikevel.
-Og er jeg ikke her, så er jeg der! -Og da kommer folk til å si: -Har du hørt noe fra
Aage? -Jeg har kikket i Aftenposten, han har jo ikke møter, han har ikke hatt møte
på en måned? Hvor er han henne????
-Da er jeg der!!!!!!!! -Hvor Jesus er!!!!!! -Amen.
-Og så står det: -Og det gir legedom, til hele ditt legeme!!! -Hæ, står det det?????
-Ja, har du ikke sett det da???
-Nei, det har jeg aldri sett! -Hvor står det hen da?
-Det står i Ords. 4, -ja men kan en ta det bokstavelig da Aage?
-Ja, åssen er det vi skal ta det da? -Hvis du får en telefon, fra en nær venn av deg,
at jeg kommer i dag kl.4, -jaaaaa, kan jeg ta det bokstavelig da? -Er det ikke bare
symbolsk? -Da vil vedkommende i andre enden si: -er du tørna???
-Akkurat sånn er det her, nå kjenner jeg Herren er her, han liker det skjønner du,
så dette her er ikke noe sånn symbolsk.
-Det er realiteter!!!!!!!!

Sønn datter gi meg ditt hjerte! -Hva skal han med det da?
-Han skal holde opprydning av alt det derre skrotet du har der inne, så renser han
deg fullstendig, for å flytte møblene sine inn, og det første han gjør det er å flytte
speil inn i leiligheten, da ser vi alt dette som i et speil, og så ser du seg selv i speilet,
men så får du også se hva Gud har gjort for deg, for det gamle er forganget, og alt
er blitt nytt, så ser du det nye vesenet som Gud har skapt i deg, alt er nytt!
-Alt er nytt!
-Jeg er veldig glad i gamle møbler, antikvariske det er jeg, men når det gjelder anti-
kvariske religioner inne her, nei det vil jeg ikke ha, gamle avdanka opplevelser det
teller ingenting.
-Det er jo veldig godt å ha de gamle opplevelsene, jeg husker for førti år siden jeg
Samuelsen, å du verden, jeg var sånn som deg jeg, var like gæern jeg som deg
skjønner du, ja da,,, jeg gikk på møte og var så ivrig, og jeg sa Halleluja og pris skje
Gud, men med åra Aage så så så, kommer vi liksom mere til ro, en blir sindig og så
blir en sunn i sine bedømmelser, ja godtar ikke alt for god fisk skjønner du, å nei da,
en blir så sunn at det, oho, et lite øyeblikk...........he he he, kan ikke sitte lenger jeg
Aage for jeg har så vondt i hue!
-Ja, du har fått på deg feil lue du: ha ha ha. -Han er vårt hode!!!!!!

Det var en misjonssøster som kom fram til meg som hadde hatt migrene i tredve år,
Og så spurte jeg henne: -På misjonsmarken også? -Å, ja da.
-I all verden, hva er det du skal ut å gjøre da, sa jeg, en reiser vel ikke på misjon med
migrene? -Ja nei, men, kan du be for meg Samuelsen?
Dette var i Tønsberg på den svære kinoen der, og hun var pinsemisjonær, hun er også
mor til en pinseforstander, så sa jeg kom frem her, så hun kom fram, det var fullsatt sal,
så la jeg handa på henne og så sa jeg: -Du migreneånd i fra helvete far ut i Jesu navn,
ved den Hellige Ånds kraft. Amen!
-Så kom hun bort til meg på et møte senere, tror det var et par år senere, -kjenner du
meg igjen Samuelsen, sa hun? -Nei jeg gjør ikke det!
-Jeg var på det og det møtet i kinoen i Tønsberg, -Å,ja.
-Det var jeg som hadde migrene, -Å, ja det husker jeg godt sa jeg.
-Siden den dagen sa hun, så har jeg vært fullstendig helbredet, jeg kastet medisiner og
alt sammen.
-Det var herlig gjort sa jeg.

-Altså: -Det er det samme hva som feiler deg, Hans Ord er helbredelse for hele ditt
legeme.
-Kan jeg tro det?
-Du skal ikke forsøke å tro det, men du skal tro det!!!!
-Åssen gjør en det da Samuelsen?
-Åssen gjør du for eksempel når du får skattepengene tilbake, åssen gjør du da?
Eller trygden, eller du får lønning, åssen gjør du da?
Sier du til vedkommende da: -kan jeg ta imot dette her da?
Jeg har ikke fortjent det!
-Nei i denne boka her, så er det ikke av fortjeneste, det er bare nåde!
-Du kan ikke arbeide opp til helbredelse, det tar du imot, og når du tar imot Guds
Ord sånn som det er, og sier: -Takk Jesus, dette her: -Ved dine sår er jeg hel-
bredet, når du tar det til inntekt for deg, og du går ut med det og det ligger der,
ved hans sår er jeg helbredet, så begynner sykdomsmaktene og dem andre og
strides, så kommer: -Ved hans sår er jeg helbredet og tar sykdommen i nakken: -ut
med`n, men du må la de bli der, du må ikke neste dag si: -det er ikke noe forbi-
gående da?
-Neste dag: -Ved hans sår er jeg helbredet.
-Akt på mine ord, bøy ditt øre til min tale, la dem ikke vike fra dine øyne.
-Altså når du ser inn her, så står det: -la dem ikke vike fra dine øyne.
-Det gir liv, til både Ånd, sjel og legeme, helbredelse til hele legeme, så enten du er
sytten år eller du er sytti, så er du like frisk.
-Jaaaaa, åssen går det med deg når du er åtti da Aage? Hvor gammel er du da?
Ja da blir vel jeg femti, hvis jeg lever!
-Å hvæhæ!!!
-Nå må du slutte å diskutere med deg selv da! og med gamleerik!

-Tro, er full visshet!!!!
-Visshet om ting som enda ikke eksisterer, og tale om det som om det eksisterte.
-Amen!!!!
-Så om jeg ikke ser dette her, med disse naturlige øyne, og heller ikke føler noe, så
hviler jeg ikke på følelser, -Men på tro!!!!
-Og tro, er full visshet!!!!
-Og dersom du tror, skal du se se Guds herlighet!

-Takk himmelske far, at du lar dette budskapet senke seg ned i hjertene, ved den
Hellige Ånds kraft, takk for den visdommen du har gitt i Jesu navn.
Amen.Preken av Aage Samuelsen
Turnhallen 27.01.85