Jeg leste Dagbladet på fredag, og da fikk jeg se noe som vakte meg, noe inne i meg,
som jeg ble ganske opprørt av, dere har nok ganske sikkert lest det dere også, det
skal være en demonstrasjon her i Oslo mot abortloven, har du lest det?
Og det er de religiøse som skal gå i tog opp til stortinget, med to katolske represen-
tanter, det er mor Theresa og så er det fru Walesa, katolikkere begge to, og så er det
to statskirkeprester som står i spissen for det, pluss Bondevik, Indremisjonen, og så
er det en del andre representanter som har gått i bresjen for dette her.
Og jeg har skrevet to artikkler en til vårt land, og et til Dagbladet, vet ikke om de tør
å ta det inn, det religiøse hykleravisa Vårt land, det oser kjøtt lang vei bare du rører
ved det.

Og da tenkte jeg på det som har skjedd opp igjennom årene.
De synes det er så grusomt med abort, ja, jeg snakket med Gilbrandt om dette.
Jamen, sa han tenk at femten tusen aborter blir foretatt her i landet sa han.
Ja, men det er jo bare blåbær det, sa jeg, mot alle de åndelige abortene som blir
foretatt her i landet.
Nå skal jeg ha dette her opp på lydbånd og sende det til hele det kostebinderiet av
noen hyklere, Satans representanter, de kan kalle seg mor Theresa så mye de vil
eller Walesere eller hva det er for noe.

Det står i klagesangene 4 i forbindelse med dette her, i det 5 vers: ''De som åt fine
retter,
(kongelige retter) ligger elendige på gatene; de som blev båret på skar-
lagen, favner møkkdynger''
.
Her må du ha åndelig innsikt.
Det står jo det, at du skal ikke ta liv, for den som tar liv, han skal miste det, det vet
vi om, det er av det naturlige, ikke sant?
Og det legger alle merke til, og det kan alle preke om, men hvis du begynner å preke
for disse folka der om åndelige ting, så kan du like gjerne preke om en pose pea-
nøtter.
Men jeg kommer i hu, da jeg fikk oppleve disse sjelemorderne på nært hold.

Her i landet er det foretatt aborter, av den minste tendens til vekkelse...!!!.
Og det som skjedde på Israels tid i Egypten, da Farao ga ordre om å drepe alle
guttebarn av Israel, og på Jesu tid, da Herodes ga ordre om å drepe alle guttebarn
under to år, så er det mange som ikke,,,,, de tar det bare sånn ganske kjødelig, men
her ligger det en dybde i det her.
Hvorfor skjedde dette?
Fordi Satan visste hva det var i Israel, det var Guds beviser på at det er en Gud som
står bak, og han som møtte Abraham og Sara i sin alderdom, han gjorde et miraket
med begge to, og lot dem få Isak, der hvor det var helt umulig, kom han med en
mektig kraftgjerning, og lot Sara som var nitti år føde en sønn! Ja,ha!!

Og de var de bevisene på Guds eksistens som Satan ville ha bort igjennom Farao.
Og likeså da Jesus skulle fødes, da sto herodes dem etter livet, Hvorfor?
For det var tidenes største mirakel at Guds sønn kom til jorden, i menneskelig
skikkelse, for å ta all vår synd og sykdom og djevelskap som Satan hadde lagt på
menneskeheten.
Og det er det han er ute etter, det er det Satan er ute etter, les f.eks. i Åpenb. les der
i det 12 kap. så kan du lese der om kvinnen som skulle føde, og som Satan var ute
etter, og sprutet ut vann, så det ble til en voldsom elv, for å rive kvinnen vekk.
Og det er nettopp det Satan gjør i dag, han spruter ut vantro, i fra prekestoler og
over alt, der inne (Filadelfia), like så vel som i domkirka.

Jeg ønsker at jeg kunne hatt tusener av predikanter her i dag, for det er det samme
om det er det siste jeg sier her i denne verden, så skal jeg stå om de hogger hodet
av meg, så får det være det samme, jeg har et hode som er høyere og større i himm-
elen, jeg frykter ikke et menneske, jeg har gått igjennom så mye djevelskap og så
mye humbug, og jeg tenker på Gylver og det tullet der nede, der står de: blæ,blæ
blæblæ...de har ikke greie på hverken det eller det, bare gå rett ned å si det, jeg
håper du gjør det, skal få lov av meg.

Når jeg sto der, og hadde kamp natt og dag, jeg ba til Gud om at Gud måtte frelse
sjeler i vårt land, likesom jeg gjorde i pinsebevegelsen, da var de frampå med abort-
kniven og aborterte bort alt sammen, satte ut de villeste rykter, jeg hadde ikke gjort
noe gæernt, jeg sa det til brødrene der inne: -Hvem av dere kunne overbevise meg om
synd? -Selv ikke du, jeg var ren tvers igjennom, allikevel så sto de meg etter livet for
å fjerne meg, og la opp de verste råd.
-Å, Gud i himmelen!
-Dere kommer på møte, dere setter dere ned, det dere hører sier dere da: -Kan jeg ta
imot det, nå skal jeg snart hjem, skal ha meg en dråpe kaffe og se på nyhetene, og så
skal jeg legge meg.
Så kikker de i avisene, så hører de på radioen, og så har de disse nærradioene.

Bare vent, nå skal jeg opp til kulturministeren, jeg har søkt to ganger, han har ikke
svart meg, nå skal jeg ta han, og så skal jeg si til ham: hvorfor svarer du meg ikke?
Er du høyre, han er katolikk, det er derfor det, og jeg har tatt katolikkerne så det
drøsser etter, for det finnes ikke verre djevelske lære enn den katolske lære, i sammen
med statskirka, og dette allierer pinsevennene seg med, de går gjerne i sammen, for de
skal elske hverandre! -Elsk hverandre i kjøttet! Driv åndelig hor! Og så føde uekte
barn, det kan de gå med på, og der hvor det er ekte der aborterer vi det bort.
-For vi skal ikke ha noen høye skrik og noe jubel her, gå inn på et fødehjem og hør om
det er noen av de barna som blir født som ikke skriker, da må du slå det i bakenden
for da er det noe gæernt.
Og ingen står der og sier til barna: -Nå skriker du ordentlig! For her skal vi ikke ha noe
svermeri, da kikker barnet på deg: -WÆhhhhh....

-Det er derfor jeg er nidkjær, mange av dere skjønner ikke.
Jeg er inne på beitemarker så fantastiske, at om du bare fikk hue inn der, men det får
du aldri, for du må inn med hjertet.
Glory!!!
Jeg skal si deg, jeg kjenner det i bena alt.
Så kommer de da, med svære artikler i avisene, syv biskoper har ordnet med et
skriv som går rundt i alle menigheter og alt sammen, må ta avstand fra svermeri,
suggesjon, og alt dette her, det er farlig, det er falsklære.
Vet du hva det er for noe?
-Det er Satan igjennom kirker og bedehus, prester og predikantersom opererer med
abortkniven sin, vi skal ikke ha noe av dette her.
Og hvis det skjer helbredelse, det må for all del ikke skje, for det er et bevis på at
Jesus er med, -for jeg Herren er med og stadfester ordet med de medfølgende tegn.
-Det skal vi ikke ha noe av.

Og da Maria og Josef kom til herbreget, så var det ikke plass for dem, det var ikke
fordi at det ikke var plass, jo da, men det var ikke plass for dem, men så var det
plass i en stall, og det er plass i en stall i dag og.
Her dekorerer de kirker og bedehus med flotte kors og med døde figurer inne i kirka,
det står der og henger på korset disse fantastiske korsbærerne som er full av råtten-
skap og djevelskap, og så står de der og skal holde påske-preken, -jjaaaa......
-ohhhhhh, det bøljer inni meg, jeg er opprørt i mitt hjerte, det er det samme hvilken
prest eller biskop eller hvem det er, uansett de er full av djevelskap, for de er redd
for å preke at evangeliet er mere enn en død kirke, evangeliet er en Guds kraft til
frelse for hver den som tror.
-Halleluja!!!!!

-Det er ikke noe sentimental sludder i Guds rike, det er ikke å stå der med en kvalt
stemme: -jaaaa, Jesus døde for meg, jaaahaaa, og så venter de noen dager og så
......påskemorgen,,,,slukker sorgen.....
-Har den ikke slukket før enn på påskemorgen, så bare hiv det ut.
-Det er løgn!!! på løgn!!! på løgn!!!!!

-Når Jesus gikk her nede, og gjorde tegn og under og mirakler, så stengte de kirke-
døra, og så hadde de rådsmøte og midt i rådet der satt Satan, og så inspirerte ham
dem til å få ta livet av Jesus.
Stefanus sier i det 7.kap. til fariseerne og de skriftlærde og bibellærerne: I hårde
halser, uomskårne på hjerter og ører, I står alltid den Hellige Ånd i mot.
Og de gjør det samme i dag, og jeg tror det er Guds tillatelse at jeg står alene, for
kvinnen som skulle føde en sønn, måtte flykte ut i ørkenen alene.
Og det er det samme hvem det er som forlater meg, jeg er alene alikevel, og hvor
mange er med meg, er jeg alene alikevel.
Jeg er satt til å forkynne det budskapet: -At denne verden er allerede dømt til helvete,
med hver eneste vantro sjel, om det kommer elver av vantro, så greier de aldri å
rokke med den som står og har plantet sine føtter på klippen.

-Klippen, fullkomment er ditt verk, og her nede er evig armer.
-Glory!!
-Og David sier: -Jeg hater dem, med et oppriktig hat, som hater deg Herre.
-De hater vekkelse, de hater nyfødsel.
Her ligger det frafalne på gata, over hele landet, de hadde en gang liv i Gud, men
pressa og presteskapet, predikanter de sprøyta ut gift i fra helvete, i dag sitter de
eller ligger på gatene, mange av de er døde, gått inn i evigheten.
-Og så synger de: -Påskemorgen...... disse hyklerne.
-Dette har du aldri hørt før, her er det ikke noe å stryke over med kalk.
Johannes måtte miste hodet han, fordi han sa sanninga.

Her skal de nå demonstrere mot abort.
-Men hvorfor kan de ikke demonstrere mot legene som foretar abort da?
-Og si at det Gud han bruker ikke leger, istedenfor å si at Gud bruker leger.
Skal de da gå i mot legene som tar abort? Hva?
Hva slags ressonement er det.
Altså Gud bruker leger, ja da, å ja da Gud har satt legene til å bruke dem.
Og så raser de imot abort.
Jeg skal opp i stortinget, og ta han Bondevik, og så skal jeg si: det hue er ikke
skapt i verden som greier å få de åndelige sannheter inn, selv ikke ditt hue, skal jeg
si til ham.
Jeg bryr meg ikke, Bondevik hvem er det?
Tenk på de sjelene som har blitt drept midt under vekkelsen, jeg vet det.
Svartdahl er en av de typene som, med en gang jeg forlot salen, så sto han der og
sprøytet gift ut.
Alle de predikanter i pinsebevegelsen som står og hykler med hverandre, for de vil
ikke ta seg dårlig ut skjønner du, de vil ikke skjemme seg ut, neida, de skal være pene
og pyntelige predikanter, bibellærere i hykleri.

Den eneste som forsvarte meg iblandt predikantene var Gilbrandt, og han sa det var
forferdelige ting dere gjorde mot Samuelsen, det sa han.
Men det var ikke mot meg, eller min person, men det var mot evangeliet, det var det
de drepte som evangeliet skapte.
-Hvem har forgjort eder...? sa Paulus, han var utsatt for akkurat det samme
...I som fikk Kristus malt korsfestet like for eders øyne? De fikk den Hellige Ånds
kraft.
-Hvem har forgjort eder?
Der kom lovlærerne på lodder inn i menigheten, sjeledreperne, så kom de med abort-
kniven, og så aborterte de hele vekkelsen i Efesus og i Galaten i korinterbrevet, over
alt var de frampå, vi skal ikke ha noe av dette her, svermeri, ekstase, humbug og
fanteri.

Og det var en som sa til meg: -Ja Gud angrer ikke på nådegaven, sa han.
-Så sa jeg: -Innrømmer du det at Gud har gitt meg en nådegave? -Jaa.
-Men hvorfor får ikke du en nådegave som er bedre enn meg? Du som er så selvgod
hvorfor får ikke du noe mere?
-Ja, en må jo vente på Guds time!
-Ja et øyeblikk så skal du få se Guds time fra lufta, sa jeg til ham.
-At det går an å være så full av djevelen, det begriper jeg ikke.
Jeg er villig til å møte brødrene jeg, men på en betingelse, ikke noe avslag på
evangeliet, her er det ikke noe billigsalg her, å langt ifra, det er ikke avslag med femti
% eller tyve %, å langt i fra, her er det det fulle evangeliet, akkurat som det er, og
her er det ikke noe vaskvannsfat-dåp, den er fra helvete, og gamleerik har sittet på
kirketrappa og ledd seg nesten i hjel, og begravelsen, da sitter han på grava han,
og humrer, alle de som kirka har fått lura til helvete.

En gang skal de få møte sin synd.
Og det er ikke synd, kanskje du har drukket deg full, kanskje du har bedrevet hor,
det er noe som jeg aldri har gjort, aldri har jeg drevet med kjeltringstreker, ikke en
kan si det om meg, at jeg har bedradd folk, hvis jeg bedrar noen så bedrar jeg meg
selv, og jeg har gått til Gud og sagt: -Gud, tilgi meg!
-Her kommer de på loddene, -Hvordan har du det nå da broder Aage?
-Skulle spyttet den rett i trynet!
-Jeg vet at det er løgn, løgn, løgn, bakom hele fasaden, uansett hvor pen de tar seg ut.
For her er det ikke snakk om meg og deg, men det er snakk om det evige liv.

Det er ikke din person, og det er ikke min person, ikke er det andres personer, men
det er det evige liv.
Og hver den som tror på ham, skal aldri komme til skamme.
Jeg har gjort mye gæernt i mitt liv, det har jeg gjort, men aldri har jeg slått av en
tøddel på Guds ord, men har holdt fast på det som Gud har vist meg, forkynn
evangeliet for all skapning, ikke bare for fine og pyntelige mennesker, hva skal de til
himmelen å gjøre, de har jo aldri gjort noe gæernt.
Mens syndere og toldere omvendte seg til Herren, så raste moralistene, og så sa de:
se de som sitter der på plattforma nå, det er fine typer, og han derre Aage Samuelsen
vil jeg ikke snakke om!
-Hvorfor snakker du om han da da?
-Jeg er beinhard, det er jeg, og det er et mirakel at jeg står her, men det er ingen av
dere som ser meg når jeg er alene med Herren, ingen av dere.
Og jeg har sagt til Gud: -Jeg ønsker at jeg aldri var født.

Hadde jeg visst at jeg var en sånn person som ikke kan klare hykleri og løgn, så
hadde jeg sagt: Kjære Gud, ikke send meg inn i denne forferdelige verden, spar
meg, jeg vil heller være ufødt.
Men Gud sendte meg inn i denne verden, og jeg har sett mere enn noen predikant
i dette landet har gjort, det har jeg gjort.
Ikke fordi at jeg somme tider har tatt meg i sammen og blitt en pen mann, jeg blir
aldri noe pen jeg, pen på utsiden ja, da er jeg vakker, -hva er det du ler av???
-Er det ikke sant det eller da? he he he

Det jeg ønsker det er å si: Gud, det er det samme hva du gjør med meg, jeg slipper
aldri tak i deg, uansett hva jeg må gå igjennom, uansett hva jeg må lide, jeg vil være
her inntil du tar meg hjem.
Og når satan mer enn nogen gang før i denne verden, jeg har aldri sett noe så gru-
somt, du ser det i tv, det er så grusomt at det ligner ingenting, forferdelig, en ser i
avisene, mord på løpende bånd, og ingen tenker på at dette er sjeler som går rett
til helvete, neida, nei nå har det skjedd et mord til, det er forferdelige greier, ja det
er så fælt at det, men hvis det blir vekkelse, å er det vekkelse hos Aage, ja de sier
det, det går rykter nå, å ja nei han derre Aage, nei, han kjenner vi så godt att det,.

Jeg skal si deg, jeg har hatt lyst til å reise av gårde fra hele landet jeg, for det
finnes ikke verre jævel enn den som er plassert her i landet, og det er i ferd med å
bli kommunistisk alt sammen, det er det, den atteistånd som er i sovjet den eter seg
mer og mer inn i landet vårt, og det blir til slutt forbudt å preke, det blir forfølgelse
og de kommer til å: -var ikke du sammen med han Aage Samuelsen, å neida, jeg
var bare på møtene jeg, for å høre han derre gærningen, du var ikke med da? å
nei da, kan ikke bli med sånt noe kan du skjønne, ja men var det ikke deg som
rakk opp handa og talte i tunger og... nei, he he, det var bare et innfall det.
-Det var ikke anfall da? he he he

Det kommer den tiden, den er så nær at du aner det ikke, da de skal si: -er ikke du
frelst, satt ikke du på plattforma til Aage, jo men jeg trodde det var det rette jeg.
Å, du trodde det, det er altså ikke det? -neida, det oppdaget jeg heldigvis i tide.
Men så er det dem som sier: -Jeg var med Herren!
-Jeg var ikke med Aage, men jeg var med Herren! Og det er jeg fremdeles!
Ikke kom og si du er med meg, det hjelper deg aldri på trengselens dag, du må si
at jeg tror på Herren Jesus, som var død men se han lever. Amen
For du tar helt feil hvis du er tilsluttet en menighet, ja jeg tilhører der, jeg tilhører der,
hvis ikke du tilhører Herren av hele ditt hjerte så går du i avgrunnen i sammen med
alle de andre.
-Hold deg nær til meg sa Herren, så skal jeg holde meg nær til eder.
Halluluja!!!

Tenk på alle de frafalne som ligger på gatene, tenk på alle de som ble båret på troens
skarlagen, men som nå favner i møkka, tenk på det!
-Er du døpt i den Hellige Ånd og ild så tal i tunger, pris Gud, for når du taler i tunger
så taler du hemmeligheter med Gud i Ånden, ikke skam deg ved det.
Og bland deg ikke med alle disse horemenighetene rundt omkring, som ligger og horer
med hverandre i forskjellige lærer.
Han sa det Gilbrandt også til meg: -du må jo tro de er frelst!
Så sa jeg: hva i allverden er du ikke helt normal?
Da er det jo det samme da, kan bruke vaskvannsfatet så mye jeg vil, så er jeg frelst
allikevel.
-Den som ikke tror er allerede fordømt, ferdig med det, Ja men vi kan vel ikke ta det
så bokstavelig.
Nei skal vi ha den samme møkka som er her nede i himmelen, så vil jeg ikke være
der 1 sekund, nei, da vil jeg være utenfor, for det er bare frelste sjeler som har fått
oppleve den Hellige Ånds kraft i nyfødsel, og det er den nyfødsel de er ute etter, de
ønsker å ta livet ditt, og når du hører på sladder så er det disse abortknivene.
De vil drepe alt åndelig liv i deg, de vil ikke at du skal prise Gud, de vil ikke at du skal
tro på helbredelse ved bønn, neida, Gud bruker doktorer, å ja da......
Og nå er de religiøse i mot legene fordi de bruker abort, hva, ja jeg skjønner ingenting
jeg, forstå det den som vil.
-Og når jeg sier at: -Gud bruker ikke leger! -Åja da.
Ja men kjære hva sier dere da, kan de ikke holde tåtå deres, når legen foretar abort?
Det er jo Gud som bruker legene til abort, hæ, hæ???

-Ja da Gud han er god han, han sender oss leger, for at de skal ta abort, ja da, og så
sender han predikanter for å abortere all vekkelse, ja.

-Himmelske far! Ennu en gang skal vi gå ut i dansen med de glade, atter en gang skal
du la din hellige Ånd falle på alteret, du skal la ilden brenne over alt i vårt land, ved
tegn og under og mirakler, skal du ryste hele dette religiøse landet i Jesu Navn.
Amen.Preken av Aage Samuelsen
23.3.86