Det er noe som står i Joh.åp. 21, 5: ''Og han som satt på tronen sa: Se, jeg gjør
alle ting nye''.

Og så står det videre: ''Skriv! Det er skjedd. Jeg er Alfa og Omega, begynnelsen
og enden..... og den som seirer....han vil jeg gi av livsens vannkilde.''


Det begynner med han som satt på tronen.
I dag er det veldig troneskifte over hele verden, og det ene kuppet følger etter det
andre, uro, og krig, drap for fote for å komme til makta.
Og det er to ytterligheter som kjemper om makta, det er kapitalisten og kommunisten.
Og begge tror at de har de beste programmene å levere folk.
Det viser seg at begge to har fullstendig ovenfor offentligheten spilt falitt.
Og jeg skal ikke gå nærmere inn på hva Gud kommer til å gjøre med dem som vil for-
søke å hærsette Israel.
Jeg kan bare si ganske kort at Han skal holde oppgjør med dem når den dagen
kommer.

Men det er ganske tydelig å se at kommunismen nå kiler seg vei nedover hele veien.
Og på en smart måte besetter det ene landet via satelitt-stasjoner for å bane seg vei
ned til Rødehavet og inn i Israel.
Og der har vi kapitalen som sitter på tronen på den ene siden, og marksismen på den
andre, men jeg kan i allefall si såpass at de er allerede dømt begge parter.
Og det er et veldig maktbegjær som gjør seg gjeldende også på det religiøse området,
det har jeg fått merke, og jeg har feilvurdert mange ganger mennesker som ser veldig
troverdig ut, og skulle nesten tro det var sant det de sa, men jeg har fått merke at det
finnes judas`er den dag i dag, som har bare en hensikt, det er å komme til makta og få
dominere og gjøre seg gjeldne med sine ideer.

Men her er det en som satt på tronen, som gjør noe helt annet enn hva mennesker gjør.
-''Se jeg gjør alle ting nye''.
Og vi ser i gamle testamentet, så finner vi gang på gang der Gud hadde salvet konger,
til å tjene hans menighet, så var det dem som var ute etter trona og kronen.
Vi kan lese om David og Saul, og der står det om Saul at han var et hode høyere enn
alt folket, og det er så mange i dag som er et hode høyere enn alle andre, men vi kan
lese om Saul at han til slutt mistet det hodet, som stakk over alle andre.
Fordi Gud hadde salvet en bestemt mann til hans gjerning, og den mannen det var
David, en mann etter Guds hjerte.
Han var ikke uten feil, det kan vi finne flere ganger, men det var en ting ved David
-det var at han var salvet av Gud, til å utføre hans tjeneste og gjerning, og være konge
over Israel.

Og vi kan lese gang på gang om konger som kom på tronen, men så var det kupp-
makere som ødela alt sammen. Men så lenge som den som var salvet av Gud fikk
være der på tronen, så skjedde det noe fra Gud.
Og sånn er det med den enkeltes hjerte, dersom du lar Ham få overta tronen, så vil
han gjøre alle ting nye, -Se jeg gjør noget nytt... står det i profeten Esaias -...og nu
skal det spire frem.

Vi kan f.eks ta på boligområdet, der skal alt være nytt, ja da, naboen har fått nytt, og
da skal vi ha det også, selv om vi skal komme i gjeld til langt opp på halsen, det gjør
ikke noe det, og det viser seg at det ene konkursboet etter det andre figurerer i spalt-
ene i avisene, fordi de vurderte ikke omkostningene på rette måte, og så satte de seg
i bunnløs gjeld.

De troende i dag har gravd seg så ned i materalismen, at kristendommen blir bare en
bisak, en sånn hobby som de har ved siden av, en forsikring, at når Jesus kommer,
-javel, så blir jeg vel med jeg også?!
-Men jeg er redd for det, at Jesus vil komme overraskende på de fleste i dag,
det tror jeg.
Og det er mange som kanskje kommer til å si: -Nei men Jesus du kan ikke
komme enda, må vente litt for jeg har en forretning å utføre først, og den må jeg ha
unna, så kan du komme. Og de sparer seg opp av denne verdens rikdom, og graver
seg ned, og derfor så står det også i mosebøkene om de urene dyr, og der var jord-
rotta en av de, og det er de som graver seg ganger under jorden og har sitt tilholds-
sted der, og disse jordrottene, (pga. at de må operere under jorden), har øyelokkene
igjen, de kan ikke operere med åpne øyne.
Men når de dør, så åpner automatisk øyelokkene seg, og sånn var det med den rike
mann, han gravde seg ned i denne verdens materalisme og øyelokkene var helt igjen.
Men når han var på den andre siden, så åpnet han sine øyne i dødsriket.
Og det er veldig alvorlig!!

Derfor har jeg bedt Gud; -La meg aldri bli fattig, og la meg heller aldri bli rik. Jeg har
blitt tilbudt en mengde fordeler som predikant, både i pinsebevegelsen og i Maran Ata
men Gud har bevart meg heldigvis fra å samle meg jordisk gods, bare jeg har det nød-
vendige så er jeg glad for det. Det er noen som sier at han Aage Samuelsen, - og han
du, all verden, han har penger som gress, å ja da, han har caddilac og gode greier.
Det kunne i allefall bondepartiets avis skrive, redaktøren der: -Det er lite vi vet om
Samuelsen, men en ting vet vi, det er at han har en veldig flott caddilac.
Så tok jeg med meg en broder og så gikk vi opp til redaksjonen og så sa jeg: -åssen
vet du jeg har caddilac? - å, jamen det er jo noe alle vet det, sa han.
-Så rart at ikke jeg vet det da, sa jeg. -Vet ikke du det sa han.
Og den gang var akkurat like før valget (stortingsvalg), så sa jeg: -akkurat nå har jeg
kjøpt ny trillebor med gummihjul på, du skal få lov til å låne den og kjøre all møkka ut
av bondepartiet, mot at du leverer den tilbake igjen. Latter!!!!!
Da lo han og ristet på hodet.

Men det jeg ønsker av hele mitt hjerte, det er å bringe det budskapet som jeg selv tror
på, at Gud kan frelse en synder av bare nåde, og han frelser bare syndere, hvis du er
en som aldri har gjort noe gæernt så har du ikke noe i himmelen å gjøre, du vil ikke
holde ut en gang.
Jeg har valgt å få han på trona som sa: -''Se jeg gjør alle ting nye''.
Jeg sa det også til en meget pertentlig mann, han hadde vært i menigheten siden han
var liten gutt, vært med i søndagsskole, ungdomsforening, og har nå begynt å bli
pastor, så sa jeg til ham: -Vet du hva pastor betyr? -Ja, ?....-det betyr gjetergutt sa
jeg, og ja det gjør visst det sa han.
-Ja, kan du ikke sette i annonsen da: -Gjetergutt- istedenfor pastor, men det ville han
ikke skjønner du, he he he.
Så sa jeg: -Hva skal du til himmelen å gjøre, du har aldri gjort noe gæernt?
Når folk kommer på møte, de sitter og følger med, å,,, så grusomt! å så fælt! åh.
Og en pinsevenn som kom på et møte, og han fikk se noen av søstrene da som hadde
lange bukser, -Mener du det Samuelsen at det er rett? -Se på de ungdommene der,
med lange bukser, -mener du det er rett?
-Du så vel helst at de gikk uten bukser du, sa jeg.

Men så forkvaklet kan de bli i sitt sinn, og så vet de ikke det at når de har andre
under sin lupe, så sitter det en der oppe som har dem under lupa si.
For det er en ting som fattes de fleste, det er at Jesus han sitter ikke på trona, ( i
deres hjerte) men når han sitter på trona, så vil han gjøre alle ting nye:
-''Se jeg gjør all ting nytt, nu skal det spire frem''.
Og det som behøves blandt alle de kristne i dag, uansett hva de kaller seg, det er en
himmelsk kraft, som fyller dem så de ser bort i fra seg selv og bort i fra andre og ser
opp til Ham, så deres åsyn stråler av glede, og aldri rødmer av skam.
Hva har jeg med andre å gjøre? En hver står og faller for sin egen Herre, og når jeg
kommer hjem så skal jeg ikke svare for andre, men jeg skal svare for meg selv.
Og derfor når vi har sett hva Gud har gjort i det siste, så forstår jeg at det er en nå
som holder på å ta plassen fremfor -meg selv- fremfor alt det fanteriet som er i mitt
hjerte, som har tatt plassen i fra Ham, men når han kommer på tronen, så får jeg høre:
-''Se jeg gjør alle ting nytt, og nu skal det spire frem''.

De trenger ikke bare å ha møter sammen med de hellige en gang i året eller to ganger
i året, med fellesmøter, men de trenger fellesmøte med faderen, sønnen og den Hellige
Ånd. Og i dag så dyrker de menneske fremfor å dyrke Gud, og derfor blir det strid
og elendighet over alt.
Jeg har blitt spurt flere ganger om å komme tilbake til pinsebevegelsen, og jeg har
mange fine venner i pinsebevegelsen, brødre og søstre, og det var en forstander som
sa til meg: -Vi skulle aldri ha latt deg gå ut av pinsebevegelsen!
-Nei, sa jeg, men jeg hadde ikke noe annet å gjøre, for dere tålte ikke friheten, det
var predikanter som fløy etter meg over alt og ødela den ene vekkelsen etter den
andre, fordi det passet ikke inn i deres mønster, de skulle ha det sånn og de skulle ha
det sånn.
-Så ble det liv og begeistring, det ble barneskrik og det ble jubel, det ble åndsdåp og
dåp i vann, og det ble helbredelser, og dette passet ikke inn i mønsteret deres.
Derfor stemplet de meg som en opprører, -Og det er jeg! -Jeg kan ikke gjøre noe for
det, jeg skulle forsøke en gang å etterligne en pastor, jeg hadde ikke reist mer enn fire
fem år, og jeg syntes han sto så fint på talestolen, sto med henda på ryggen, han talte
så stille, og jeg beundret ham, og tenkte åssen kan han greie det? -Nå skal jeg jam-
men prøve jeg også.
Jeg gikk fram og skulle forsøke, vet du, jeg hadde ikke preket lenge så kjente jeg
det begynte å kile inni her, og da ble det bevegelse i både armer og bein, da tenkte
jeg: la hele pastoren gå, -Jeg vil heller ha Jesus på trona, han som sier: -''Se jeg gjør
alle ting nytt, og nu skal det spire frem''.
Halleluja!! Glory!!

Og så er det mange som sier det, og det har jo kommet i tv også og radioen, at jeg
nekter folk å få til lege. -Det har jeg aldri gjort, de kan fly så mye de vil for meg, det
skulle bare mangle at jeg skulle nekte noen å gå til lege, har de tro for å gå til lege så
værsågod, og det sier jeg til min familie til mine barn om det feiler dem, for jeg vet at
de har ikke tro til å gå til Gud, men jeg har bedt til Gud, en gang så ba jeg til Gud for
gutten min, den yngste gutten, han er nå sykepleier, og han hadde ødelagt beinet
sitt på fotballkamp, og kom hinkende inn, og det hovnet opp hele beinet, og så
sa han: -Pappa be til Gud for meg sa han, jeg tror jeg har brekt beinet, så sa jeg
-legg deg ned så skal jeg be til Gud for deg, så la jeg hendene på ham, og sa kjære
Jesus helbred beinet amen. Så sovnet han med en gang, og når han våknet så tenkte
han ikke på det beinet han hoppet opp og sprang ut på kjøkkenet og skulle ha mat,
og plutselig så kom han: -Pappa se beinet mitt. Amen.

Og jeg ba til Gud for en i Skien som hadde mavesår, og det var midt på Landmans-
torvet, jag la hatten min på rennesteinen, det var lørdag formiddag, vil du komme
meg i hu når du er for deg selv med Gud, sa han, når du kommer innfor Gud, -Jeg er
innfor Gud jeg, sa jeg, -ja ja men vil du huske på meg sa han, så la jeg handa på
hodet på ham, -nei hva er det du gjør da, sa han.
Men så var det noen dager etterpå så hørte jeg en som ropte: -Aage, -Ja, ---Jeg ble
helbredet jeg, sa han, -var ikke det meninga da, sa jeg, -jamen på Landmannstorvet
da. -Gud er på Landmannstorvet og han, ja da.

Forhenværende ordfører i Vinje, da kona hans ble helbredet fra astma (som hun hadde
hatt fra hun var lite barn), og åndsdøpt, så ble han så misunnelig på dette her, og lurte
på hvorfor ikke han kunne få bli åndsdøpt, han var bilreperatør før han ble ord-
fører. Og en dag så lå han under en svær buss og skulle reparere den, og plutselig så
hørte arbeidskameratene et voldsomt leven under bussen, og så skulle de kikke, og
der lå Brålid og sprellet med armer og bein og talte i tunger, så til og med under
bussen er Herren skjønner du. Ja!!! Amen!!
For han er alle steds nærværende, og når han kommer på tronen så sier han: ''-Se jeg
gjør alle ting nye''.

Og når jeg har sett helbredelse på løpende bånd, så er det noe jeg aldri kan forlate og
jeg vet at det er en Gud som holder øye med alle ting.

Og det er mange som undrer seg: -Blir ikke Aage syk??
Og de har sagt til meg: -Tenk om du blir syk da Aage?? -Ja, men tenk om jeg er frisk
da!! -Hvorfor kan de ikke si det!! -Akkurat som de går og venter på: -Nå er`n blitt
syk nå! -Har du sett Aage nå?? -Nei! -Å, det er så fælt å se`n att! latter
Men, han har sagt det til meg i 2.Mos 15: -''Jeg Herren er din lege''.
Og når de har spurt meg: -Tenk om du brakk beinet?? Det sa Tinnå også. -Jeg bre-
kker aldri beinet sa jeg. -Gjør du ikke det sa han, -Nei sa jeg, det gjør jeg ikke, det
står i min Bibel det at: ''Vi vandrer i tro her'', og ikke med brekt bein.
Så ringte de fra Dagbladet, og så spurte de: -Hvis du brakk beinet, hva ville du si da??
-Jeg brekker ikke beinet sa jeg, -gjør du ikke det sa han, -Nei, sa jeg, det er bare noe
du ønsker det, for at du kan skrive i Dabladet med feite typer: Aage Samuelsen ligger
på sykehus med beinet i strekk, henstilling til alle de troende vær med å be for ham
om at han aldri kommer opp igjen. he he he.

Og når det står i Malakias 4, om at vi skal gå ut å hoppe som gjøkalver, så står det
ikke at vi skal hoppe med et bein.
-For han som satt på tronen sa: -''Se jeg gjør alle ting nye''. Halleluja!!!
-For jeg har med en Gud å gjøre som har all makt i himmelen og på jorden, og jeg
tror på ham som kan frelse fra det innerste og til det ytterste. Amen.

Nå blir jeg 64 år den 23. i dennes, fremdeles ung og sprek, opplagt som aldri før.
Når ligningssjefen sa til meg her i sommer: -Du skjønner det Samuelsen, du er nødt
til å inngi selvangivelse, ja sa jeg når dere gjør deres forpliktelser, så skal jeg gjøre
min, ja men du skjønner det Samuelsen at nå er du snart oppe i den alderen at du
skal ha pensjon, jeg har pensjon jeg, sa jeg, -har du det?, -ja sa jeg, det har jeg, det
fikk jeg når jeg ble frelst, og den pensjonen og den trygden har jeg hentet hver dag.
-Ja men jeg mener ikke det, jeg mener når du blir 67 år.
-Ja jeg skal ikke ha fem øre av dere sa jeg, jeg har ikke lagt kommune eller stat til
byrde, og skal ikke gjøre det i fremtiden.
-Ja du er nødt til det, vi sender det til deg.
-Ja jeg sender det tilbake, jeg vil ikke ha fem øre av dere, Herren har sagt at jeg
skal være med deg alle dine livs dager. Halleluja!!!
-Og det står til og med: ''Aldri har jeg sett den rettferdige forlatt, eller hans
avkom søke etter brød''.


Og når jeg var nyfrelst, helt skvær ny, jeg var ikke ny på utsiden men på innsiden,
jeg hadde ikke fått meg klær for jeg hadde solgt alt jeg hadde og drukket opp rubb
og rake, jeg har aldri gått for å være en rabbagast, det har jeg ikke vært når jeg ble
frelst heller, så jeg har aldri lagt an på å bli sånn pen og pyntelig kar, som alle skulle
syns om, -å nei så fin Aage er, ja, og så stille og rolig som han er blitt, ja, og så fin
opptreden som han har på talestolen, og har dere lagt merke til at han blir lengere
og lengere i trynet, ha ha ha.
Men Herren sa til meg jeg var helt nyfrelst, jeg syntes jeg hadde så fæle klær, ikke
hadde jeg fått sko, og ikke hadde jeg fått ordentlig dress eller noen ting, så jeg
tenkte, nei, jeg vil ikke gå på møte i sammen med alle de fine folka der, det luktet
dunder og vin ut av jakka mi.
Så sier Herren til meg, midt i en bakke, jeg skulle til møte, Satan sa gå hjem, sitt
hjemme til du får ordentlige klær, men så sa Gud til meg: -Ta det lille testamentet ditt
og se, ja så tok jeg det, og gjorde sånn som alle nyfrelste gjør vet du, lukker øynene,
og der gikk folk forbi, jeg sto midt i bakken jeg, så gjorde jeg sånn: 'Så sa jeg kjære
Jesus det jeg setter fingeren på nå, det er fra deg, det avgjør om jeg skal gå på møte
eller ikke, så åpnet jeg øynene: -''Se til liljene på marken hvorledes jeg kler dem, enn
ikke Salomo i all sin herlighet er kledd så som dem, hvor meget mere skal jeg ikke
kle deg du lite troende''.
-Og da ropte jeg: AMEN!!!!!
Og folket: -ja, nå har`n blitt gæern nå.
Men jeg skal si deg det var en som trippet på trebunnene på møtet. Halleluja!!!!!

Å, det er ikke noe gikt her skjønner du. latter.
De har så fine navn på de der sykdomsmaktene nå, ja det er legene som har satt
det: Lumbago, og så har de reaumatisme, og så har de Isjas, en broder som ropte
bestandig på møtet at Herren er min lege, Herren er min lege. Og en dag fikk jeg se
ham kom på den måten (skjev) og så hadde han peiling på apoteket, hva i allverden
er det som feiler deg sa jeg, jeg kjente ham ikke igjen engang, -ja, jeg har fått den
Esaiasen sa han, Esaias sa jeg, hva for et kapittel er det du har fått da sa jeg, for i min
Bibel står det i Esaias 53,5: -''Ved hans sår er vi helbredet''. GLORY!!!!
Og her er apoteket (bibelen) skjønner du: -et glad hjerte står det, er god medisin for
legemet, så når jeg er glad i hjertet, så har jeg medisin for legemet. Ja da.
Så har jeg hele tabelettskapet her (Bibelen), så her tar jeg ut tabletter 3 ganger om
dagen, morgen, middag og kveld.
Og så hender det jo det, folk er rare og spesielt de religiøse, de skal ha det stille og
pent og sømmelig, for hva skal den skakinga og ristinga være godt for.
Men når de går til lege, og får medisiner som det står utenpå flaska, ryst flaske før
bruk, og der står de (ryster flaska).
Ja, så når vi skaker og rister så er det Herren som tar oss og rister oss....
Glory!!!!!! Halleluja!!!!! Amen!!!!

Jeg hadde en dame på møte, kveld etter kveld så kom hun bestandig frem, så sur og
grinete, og munnen hang helt ned på her (bringen) jeg vet ikke hva det feilte henne jeg,
stadig så skulle hun ha forbønn, jeg ble jo så lei denna kjerringa (latter) så sa jeg: du
søster vet du hva du trenger? -nei, -du trenger helbredelse i smilebåndet! -Å? -Ja nå
skal jeg be til Gud for deg sa jeg, så du må bli helbredet i smilebåndet for du er lam her,
-Å? -Ja!
-Så ba jeg til Gud: Kjære Gud i himmelen få ordnet på det smilebåndet på henne i
Jesu navn,,,, he he he,,,, Latter
Da ble hun helbredet i ene vika, ha ha ha, du skjønner: -''Han som sitter på tronen
sa:
-Se jeg gjør alle ting nye'', og ''dersom du tror skal du få se Guds herlighet''.
Amen!!Fra møte på Notodden -79