Jeg synes det er så rart om dagen, det kommer folk til meg, ja, hvor jeg enn er, og her
på fredag så var det en mann som stanset meg, en mann som aldri har hilst på meg,
bare gått forbi meg, en nokså fin mann her i byen.
Og han har gått rett forbi meg i årevis, han har ikke sett på meg engang.
Han kom bort til meg, og jeg ble helt overrasket, og så sa han: -Du Samuelsen, det
ser ut som at det der med kirken sprekker totalt, -hva mener du om det?
-Så sa jeg: -Jeg har aldri sett på kirken som noe annet enn en religiøs institusjon,
støttet av staten, og det måtte jo før eller siden åpenbares for hele landet hva stats-
kirken er for noe.
-Ja, det har jeg begynt å få se nå, sa han, -alle har sagt til meg nå at det er sant det du
har sagt om kirken, nå ser vi det!

-Jeg har kjempet mot det der systemet i så mange år, og har fått lide hån og spott og
forfølgelser, fordi at jeg har avslørt hva statskirken er for noe.
Så vil jeg si det jeg har lært av dette her, og når nå folk selv får oppdage hva det i
virkeligheten er for noe hele det systemet, så er jeg sikker på at det resulterer i at
mange mange flere kommer til å søke Jesus som sin frelser.
-Statskirken har ingenting for seg.
Jeg har bedt til Gud om at mange, (som det står i Ap.gj.) mange av prestene må
komme til troen, og at de må se og komme seg vekk i fra den katolske læren der.
Og når folk oppdager nå, at jeg har hatt rett i de angrepene jeg har hatt på statskirken,
for å belyse hva det virkelig er for noe, det har ingenting med Gud å gjøre i det hele
tatt, absolutt ingenting.
-Så håper jeg det kan resultere i en lands-vekkelse, hvor jeg kan få se både høy og
lav i flokk og følge kan komme til Jesus, og ta imot Ham som sin frelser.

Og jeg får så mange spørsmål om dagen, og jeg er sikker på også det at de sangene
som begynner å spre seg mer og mer i vårt land, som Gud har gitt meg, for til og med
pastorer som har vært så imot meg at de har rast, de innrømmer nå at det er ingen
som har sånne sanger.
-Men det er merkelig skjønner du, at Gud skulle gi Aage fra Bakken dette her.
Jeg satt hjemme nå her en natt til klokka var fire, og vi reiste bort til Arendal var
forrige Onsdag tror jeg det var, og så satt jeg i bilen til Broder Robert og fikk en
melodi, og kom hjem og satt til klokka var fire om natta og skrev den ferdig.
Og den har jeg allerede sunget inn på plate forrige Torsdag, jeg håper at de kunne få
den ut før jul, men det er meget vanskelig, for det er en voldsom travelhet nå som
gamleerik skal ha høytid.
-Ja han må jo finne på noe han og, og så kommer`n med julenissen da vet du.
Og folk er så dumme at de går på den pinnen der.
-Så synger de da sånn i fem-seks-tiden, ''glaade jul, hellige jul'', og ettersom kvelden
skrider frem da, og det blir eting og drikking, og sånn ved tolv ett-tiden, så ligger de
under juletreet med nesa i været og synger: ''deilig er joooorden''.
Ha, ha, ha

Men det er jo ikke farlig, for 1.juledag så skal de i kirken kl. 11 og få prestens vel-
signelse, og han sier: -Kjære menighet, åssen er det med dere har dere vondt i hue?
Ha, ha, ha.
-De sier vi er gærne!
-Du skulle se deg selv du!

Prekenen fortsetter etter en sang:

-Vi skal prise Herren står det, og den som priser Herren han gjør i allefall ikke noe
gæernt, i og med at du priser Herren så tilkaller du Guds velsignelse både over deg
selv og over andre.
Så derfor er det så lite liv i blandt de som kaller seg frelst, for de priser ikke Herren.
Men du har noe å prise Herren for, for du har blitt løst og satt fri.
Og selv om ikke du tror på dette her, så er det sant allikevel.
Jeg har aldri vært i tvil om hva vi holder på med, og det skal du få merke, for dette
er bare i emning det som holder på å skje.

-Og når vi ser hvordan det ser ut i verden i dag.
Han demonbesatte mannen nede i Iran, -han er ikke riktig sier de, -han er gæern.
-Han er ikke det, -han er demonbesatt.
Og de tror de gjør Gud en tjeneste.
Men jeg er sikker på det er like før Jesu gjenkomst, det merker vi.
Akkurat som trekkfuglene, de merker når høsten og vinteren kommer, så merker vi
at vinterens kulde legger seg over hele verden.
Så det opplegget som er der nede i Iran er bare opptakten og innmarsjen til Jerusa-
lem, for å tilintetgjøre Israel.
Det blir verre!!!
Når jeg sang inn platen min forrige Torsdag, så spurte Rolf Syversen meg i alles
påhør: -Hva mener du om det som skjer i Iran?
-Så sa jeg: -Det er bare opptakten til noe som er enda verre, han baner vei for anti-
krist, som skal regjere over hele verden.

Så dere som tror at vi holder på med noe sånn hysteri og svermeri: -Lokk igjen
mævla di!!!!
-Du vet ikke hva du preker om en gang.
-Det kan godt hende den dag kommer da du bæljer og skriker etter Gud,
men du skal ikke finne Ham engang.
-Du må forstå det: -At verden går inn i en så alvorlig fase nå, at det skal skjelve
både det ene landet etter det andre.
Både Amerika, sovjet og Norge og hele skandinavia, det skal skjelve for det som
kommer.
Og du som er så dum, som flirer av dette her, tørk av deg det fliret du har, og så
gå bort og gjem deg, det er det beste du kan gjøre, du vet ikke hva du flirer av en-
gang, gå hjem og kikk deg i speilet og flir sånn som du gjør her, så skal du få se
hvor dum du ser ut, så til og med en ku som så deg ville le av deg.

Og det som skjer på kirkefronten i dag, det stemmer akkurat, slike krefter som:
Inge Lønning og Jerwel, de fins enda flere av de, det kommer fram flere og flere.
Og det som skjer i Iran, og i Guds land, og det som skjer nede i Skottland der
protestanter og katolikere dreper hverandre, det skal kristendommen få skylden
for, og tilslutt skal folk bli så rasende og hatefulle mot kristendommen at de skal
kreve oss bort.
-Sånn skal det bli.
-Nå vil jeg si noen ord til deg også, som går som en sånn ''lalla-kristen'', -Nå har
du gått i årevis, og hvis en spør deg....-Ja, jeg vet ikke hvilke møte jeg skal på jeg!
Og så kikker du på annonsene, og der er det jo drøssevis av menigheter, -jeg kaller
det for børsen, ja for det går opp og ned med de skjønner du, jada..
Der kan en se hvor høyt de står i kurs.
Og så satser de da, -lurer på om jeg skal satse på den der menigheten der jeg???
Og så satser de da, og så blir det kursfall, og så taper de på det og.
-Å, får vel kikke etter en annen forsamling da.
Så går du inn da og så sitter du og kikker, også sier de halleluja rundt deg, og så
prøver du da halleluja (forsiktig og lavt)
Og når noen klapper i hendene, så begynner du å.
Gå hjem og vogg!!!
Nå må du våkne opp en gang!!!

Men jeg har sett nå i det siste at Gud frelser sjeler, døper i ånden og helbreder syke,
så er det akkurat etter oppskriften.
Og mange av de gamle traverne som var med meg før, de har forsøkt å komme inn
snikende på tøfler, skal liksom være med da, jeg har sagt det til dem, jeg vil ikke se
dere innenfor dørene.
Slike falske brødre, vi vil ha fred og ro, vi koser oss, priser Herren, ber til Gud med
syndere, og vi ser at syke blir helbredet.

Prekenen fortsetter etter sang:

Men når Guds barn begynner å bevege seg, da er det noe forferdelige greier, for de
er vant med å se det som skjer i den steinblokka der oppe, det er det de er vant til,
å se alle de andre tufsene som flyr rundt på alle møtene som sitter der som noen
andre ''krøkk''.
Og er redde for å bekjenne hva de tror på. Du er vant med det du, og du synes dette
her kan ikke stemme.
-Det stemmer det!!!
-Det er bare det at jeg er ikke redd jeg, skjønner du, fins ikke redsel for fem øre.
Jeg flyr ikke å mjelker rundt med de derre religiøse hottentotterne
Jeg er ikke av den typen som sier: -God dag, god dag broder, det er gilt å se deg!
De kommer til meg på gata med det sleskesmilet sitt: -God dag broder Aage,
-Wæhhhh, come on!!!
Hva er det de innbiller seg.
De kom til Jesus fariseerne og hyklerne og så sa de: -Gode mester!
-Det er ingen som er god, sa Jesus, -uten en, og det er min far i himmelen.
-I hyklere! -sa han, -I har djevelen til far.

-Men hvis du sier sannheten til folk i dag, skjønner du, -da blir du regnet for å være
gæern, men kan du smigre med dem og holde deg inne med myndigheter og preste-
skap og alt dette her, da, og nei da er du så god, ja.
-Jeg vil ikke ha noe av dette der, sånn kliss!
-Et bløtkake hele dagen, så skal du se åssen det går med magen din, da tenker jeg
det blir godt å få en ordentlig god kalvestek.
Jeg var i radioen her en dag, de holdt på med de ølgreiene, og da var det forhen-
værende forstander i Tabernaklet Jacobsen, som ble spurt i radioen.
-Og jeg sa det: -har ikke de kristne noe annet alternativ å gi enn restriksjoner og
påbud, så var det mye bedre de tidde stille.
Og så traff jeg Jacobsen på posthuset, da sa jeg: -Du vet ikke hva du prater om, du
har aldri prøvet hva alkohol er for noe, er det du blander deg bort i dette her for?
-Har ikke jeg kjennskap til det??
-Nei det har du ikke sa jeg.

-De tror det er alkohol de behandler, skjønner du, men det er demoner.
Og du kan ikke forandre på en demon, du kan sette flosshatt på en gris, så er det en
gris allikevel. En må vite hva det er en står ovenfor, for når Jesus sa: -I mitt navn skal
I kaste ut demoner, så visste disiplene hvilken kamp de hadde, det var ikke mot menn-
esker, men det var mot ondskapens åndehær i himmelrommet.
Og de kan forsøke å demme opp alkoholden der og demme opp der, det nytter ikke.
Akkurat som en flod som vender fram, kommer den ikke den ene veien, så finner den
en annen vei.
Og sånn er det hvis ikke de kristne har vekkelse, så blir det sånn.
Det er de kristne som har feilen, her blander de seg inn i politikk og inn i institusjoner
og avholdsforeninger og blåkors og alle disse greiene her, og så tror de at de skal
hjelpe alkoholikere.
-Ååå, hold deg vekk!!!
-Gå til Gud å få noe av Gud, det er det du trenger, så skal du selv bli en institusjon
med Guds kraft.
-Hva hjelper det dem, om vi forsøker å forbedre et menneske? -Du greier ikke det!
Du må bli født på ny til et levende håp.
Det nyttet ikke å forbedre meg, det visste jeg selv.

Og sånn er det på det religiøse området også, der har du de religiøse avholdsfolka.
Nå skal jeg ta det åndelig; -når du ser dem, så ser jeg dem søndag formiddag, pene
og andaktfulle, da sniker de frem fra hver sin gate, og så har de bestemt retning mot
sin egen kirke, og så kommer de, og så sitter de på møte, og der har du en avholds-
pastor som preker et avholds-evangelium: -Selvfølgelig må du prise Gud,,, ja, da.
Men du må gjøre det med måte: -Du må si: h a l l e l u j a.....takk og lov, prise Gud
Det er den ene kirken (lavmelt og laaaangsomt)
Så har du en annen kirke som sier: Halleluja (fort og svingete) takk og lov, prise Gud
(monotont)

Det er sånne jeg sammenligner med de forskjellige stadier på alkoholens område.
De forskjellige stadier på alkoholens område, ja.
Nå har vi dem som er helt avholdende, som ikke smaker noen ting, og de ser ned på
de som drikker hele døgnet. Har du ikke sett hvordan disse avholdskristne ser ned på
vårs som drikker hele døgnet da?
Og så sier de: -stakkars mennesker, åssen skal vi få løst de fra det der?
Det greier du ikke, for vi vet hvor vinhuset er henne. Jada.
Og er mugga tom så er det til vinhuset igjen og fyller på, ha ha ha.
Og så har du dem da på møtet som sitter å sorterer ut og sånn, bare nippe, jeg kaller
dem for sånne ''nippekristne'', har du sett dem? Og de sier det rett ut, jada....
-Jeg, sa en til meg, se her og åpnet skapet og der hadde han flasker inni der, se her
dette har jeg hatt et helt år ( det var under krigen).
-Er du gæern sa jeg til ham, har du brennevin her? -Å ja da, jeg tar det med måte jeg,
skjønner du.
-Jamen, kan jeg ikke få noe av deg sa jeg til ham?
-Ja, du kan jo få et glass. Så åpnet han flasken og helt i et glass og jeg tømte det,
så satte han korken på og inn i skapet, -men i allverden er det noe å ha?
-Ja du skjønner det, jeg kan la det stå jeg, -jamen det kan ikke jeg, sa jeg.

Og sånn er det på det åndelige området, der sitter de å nipper til møtene, må ikke bli
for mye beruset, for tenk om hendene går i været, tenk om kjeften åpner seg, hva skal
de si da i kirken min? -Når de får se jeg kommer nedover gaten full av den Hellige
Ånd, og så spør de: -Hvor har du vært hen nå? -Jo, nå har jeg vært i vinhuset, jeg har
vært i sammen med Aage, ha ha ha ha ha.
-Og hans banner over meg er kjærlighet.
Og så har du de derre kroniske alkoholikerne, de må ha det! Natt og dag! De kan
ikke greie seg selv uten at de får dette der, og de har sluttet å arbeide, ha ha ha.
De har ikke brukt så mye som et halv minutt på sin frelse, for den er ferdig, de har
sluttet å svette, de bare drikker, ja, Amen!!!

Bli fylt av Ånden, sa Paulus. For når du blir fylt av den Hellige Ånd, da skal jeg si
deg: -Du blir et helt annet menneske!
Og så er det det, at en alkoholiker, som regel har ikke noen innkomster, de lever på
sosialen, og sånn er det med vårs også, vi lever på sosialen (bibelen) her, og vi lever
på Ham som sier: -At han er rik nok for alle dem som påkaller Ham.
Og i og med at du får tak i noe av Jesus, så skal jeg fortelle deg det som plager deg
natt og dag det forsvinner i et nu!
Når vi priser Herren, når vi danser innfor Herrens åsyn, så er det fordi Jesus har sagt
vi skal gjøre det.
Det gamle evangeliet er likedan i dag!!!!
-Er det sant? Amen!!!

Skal du få et stabilt kristenliv i dag, et liv med overflod av glede, gå inn til Jesus, bli
fylt av Ham som fyller alt i alle.
-Det skal jeg si deg: -Han skal fylle deg, og jeg skulle ønske til Gud i himmelen at alle
de menighetene som ligger på hvert hjørne her, skulle bli fylt med den Hellige Ånd,
så skal jeg si deg, da var det ikke noen merkelapper, da var det ikke jeg tilhører
frelsesarmeen, jeg betania o.s.v. Men vi tilhører Jesus.
Og det står så vidunderlig i Ap.gj. 2: -At de ble alle fylt med den Hellige Ånd, og de
begynte å prise Herren og talte i tunger, og høylydt lovet hans navn, for han hadde
sagt: -At de skulle få kraft i det den Hellige Ånd kom over dem, og det fikk de!
Og når Jesus har sagt det, så får vi det!
Fra et møte Des.-79 i Skien