-Det står en beretning i Matteus 20,32, om to stykker som kommer til Jesus i sin nød,
som er blinde, og roper til Jesus om hjelp.
Og så sier Han noe som er veldig aktuellt i dag: -Hva vil I, at jeg skal gjøre for eder?
Betingelsen for at Jesus kan gjøre noe, det er at du behøver noe, og at du får det,
den andre tingen, og den tredje er: -for at det skal være et vitnesbyrd.

Fra fallet i Edens have og til dags dato så har Gud alltid ropt: -Hva vil I at jeg skal
gjøre for eder? Hva vil du at Gud skal gjøre for deg?
Du vet selv ditt behov, du kjenner hva du behøver i ditt liv, men betingelsen er at du
går til Ham som kan gi deg, for du dekker dette behovet med alt mulig annet, enten
det er til Ånden din, sjelen, eller til legemet, når spørsmålet kommer til deg:
-Hva vil du at jeg skal gjøre for deg? -Så kommer det alltid andre ting inn som du
forsøker å fylle tomrommet med.
-Men det er behovet og nødvendigheten av å ha noe av Gud i dag, som gjør at folk
trenger seg på.
De som ikke er i behov, behøver heller ikke å gå til Gud, de trenger ikke å gå til Gud.
De går helt andre veier, og så har de bare Gud som en reserve i tilfelle.

Men det er ikke noen frelse, og heller ikke noe grunnlag for en stabil frelse.
Men spørsmålet er om du virkelig behøver så mye i denne verden i dag, at du kan stå
imot Satan`s listige angrep, når han går omkring som en brølende løve og forsøker å
oppsluke enhver.
-Og han sparer deg ikke, han er rasende på hver den som har fått noe av Gud, men får
du noe av Gud, så vil Gud også at du skal bruke det du får, enten det er det åndelige
eller timelige, så vil Gud at du skal bruke det, for at det igjen kan kaste av seg.

Vi hører i det politiske språket f.eks, et ord som er veldig nødvendig for oss idag, det
er: -Handelsforbindelse, det er opprettet handelsforbindelse sier de, og avtaler om at
de skal gi hverandre rom og ledighet for varer.
-Og Gud sier: -Kom å kjøp av meg, så det er den handelsforbindelsen med Gud du
trenger, forat du kan få av hans varer, du importerer fra himmelen, og hvis ikke hand-
elsforbindelsen med himmelen er i orden, så er det temmelig dårlige varer du har.

Du har opprettet handelsforbindelse med denne verden, og så får du da av denne
verdens varer. Men når du oppretter forbindelse med himmelen da ser du at de varene
du før hadde er avleggs.
Du har ikke bruk for det lenger, enten selger du på billigsalg eller så gir du det bort,
eller hiver det, det er ikke noe å ha.
For denne verdens varer, holder bare en liten tid, men når du oppretter forbindelse
med himmelen, så sørger Han for at du får stadig nye tilførseler av varer.
-''Aldri har jeg sett den rettferdige forlatt, eller hans avkom søke etter brød.''

Det er stadig noe nytt i fra himmelen, men du er så redd for å miste alt det gamle som
du har hatt i alle år.
-Åssen skal det gå da? -Åssen skal det gå? Åhå, jeg som var så vant med det, og så
er jeg vant med det, og så er jeg vant med det, men hvis jeg mister det, -åssen går det
da? -Dør jeg tru?
-Ja det gjør du! Du dør momentant.
Når du har f.eks vært hos legen, og han kommer med regninga, har du spurt Gud om
han kan slå av for kjente?
Eller når du går på apoteket, og sier: -Kan jeg få den varen for halv pris?
Så ville de lure på om du er gæern, men når det gjelder Gud, -ja, nei uff.
-Hvis jeg skal opprette handelsforbindelse med Gud så må jeg jo gi avkall på det da?
-Ja, du må det!

-Og han forlanger: -Kom med de gamle utrangerte varene dine, det er ikke
behov, for nå skal skal du få varer både for ånd og sjel og for legeme.
-Jeg tror det har noe i seg, at jeg helt ifra min ungdom av, bestemte meg for (jeg var
ikke frelst engang), men jeg bestemte meg for: -Jeg skal greie meg selv.
Og det har jeg hatt igjen siden, -men det er ikke noe alminnelig det, sier de til meg,
-at du ikke får alderstrygden.
-Men jeg sier at jeg har alderstrygd hver dag, -''For endog i gråhåret alder, er Herren
den samme''. Amen!
Og har du ikke noe hår, har mistet alt sammen, så står det at han teller endog dine
hodehår så du får det tilbake igjen.
Det er fint skjønner du!!!

Elias var en sånn flintskalla, så når ungene ropte etter han: flintskalle, flints-
kalle, så kom det noen bjørner ut i fra skogen og forbannet barna, og bjørnene kom
og drepte dem.
-Vi har makt i Gud skjønner dere! -Det er ikke mange som tror det, at jeg har makt
med Gud! -Jeg har det!
-Du skjønner det at jeg har tatt Gud på ordet, og jeg vet at Gud er den samme som
på Elias tid, akkurat det han gjorde for profetene, det gjør Han i dag.
Amen!
-Det han gjorde for disiplene, det gjør han i dag.
-Og jeg har sett det utallige ganger, hvilken makt vi har med Gud.
-Og jeg er veldig redd for å misbruke den makta.
- Jeg ber ikke lange bønner, det har jeg aldri klart, jeg vet ikke åssen jeg skal finne
på de lange bønnene, jeg vet ikke om de har skrevet dem opp og lært dem utenat i
årevis, så de kan det; -jeg har hørt dem når jeg var i pinsebevegelsen, -jeg var så trøtt
av de der bønnefenomena, de holdt lange, lange bønner så folk satt og gjespet.
-Og da skjønte jeg snart at det der kan ikke være fra Gud.
-Og de ba om at Gud; -Nå må du gjøre det, og du som er mektig til å gjøre det, og
du kan Gud, og alt dette her, og ikke fikk noe!
-Så, det er klart det måtte være noe i veien, men så sa jeg: -Kjære Gud, kan ikke du
lære meg korte bønner?

-Nei, det behøver ikke jeg å lære deg sa han, for det kan du gjøre selv.
-Å, ja vel, ja!
-Det er hva du er i behov av, og hva du er tro for, som gjør at du ber: kort og konsist.
-Jeg har selv bedt for meg, ja for meg selv, mange ganger, det har jeg gjort.
Når jeg ikke har hatt noen til å ha tro for meg, så har jeg tro for meg selv.
Da har jeg sagt: -Takk kjære Gud! Du ordner det. Amen.
Da er den saken i orden.
Jeg har det ikke med å grine, jeg skjønner ikke dem som kan det, for jeg har mange
ganger ønsket meg selv at jeg kunne; -altså, grini ei beite, men så tenker jeg som så:
-Hvordan kommer jeg til å se ut da?
-Det hadde vært veldig moro å stå i speilet da og, -uhu, uhu, uhu, uhu, uhu....
nei, nei nei, det der greier jeg ikke.
-Når jeg ber, så sier jeg: Takk kjære Gud, du hører min bønn i Jesu navn, Amen.
Og så sier Jesus: ''Hva vil du at jeg skal gjøre for deg?''

-Som jeg sa: -Helt fra Adams tid, så var Gud etter ham og sa: -Adam?
Og det er så sørgelig at så mange i dag skal ha sånne merkelige foreteelser, for å
tro at Gud er til.
Bare jeg ser på stjernene, jeg ser på skapelsen, og så vet jeg at bak alt dette står
det en veldig Gud, en mektig Gud, som kan skape noe av ingenting, og det er det
ikke noe menneske som har klart enda, og skape noe av ingenting.
-Vel, skal du male et bilde; så må du ha lerret, og maling og sånn, for å kunne frem-
kalle et bilde.
Men Gud han gjør det på en annen måte, så når Gud sa til Paulus: -Gå til Galaterne
og mal Kristus, så malte han Kristus for deres øyne uten lerret og pensel, dirigert
av den Hellige Ånd.
-Og det er det som er det fine, at når den Hellige Ånd er iblandt oss og får ledet
den enkelte, så er det utrolig hva som kan skje i et møte.
Utrolig!!!

-Så det som du har kommet inn for her i dag, og du sier til deg selv: -Det er ikke
sikkert Han møter meg i dag? -Han har allerede møtt deg igjennom det ordet jeg
taler: -Hva vil du at jeg skal gjøre for deg?
Og når han taler til deg igjennom meg, så vil han at du skal svare hva du trenger.
Og i samme øyeblikk, (som han også sa til den spedalske) -Bli ren! så ble han ren.
Det var ikke noe mere kruseduller der.
Og han sa til de ti spedalske: -Gå til presten og te dere, og de hadde ikke lov til å
gå til presten å te seg før de var blitt reine.
-Det var etter loven, de hadde ikke lov til å være i nærheten av friske mennesker.
De var urene, men Jesus sa: -''Gå til presten og te deg''.
Og når de kom til presten, så måtte de snauklippes, ta bort alt skjegg og hår og alt
mulig, for at ikke noe skulle skjule seg under der.

-Og det er mange i dag som sier på den måten at: -Det er sant det Aage sier,
men jeg kan da ikke gå før jeg blir frisk?
Men altså: -De gikk de, uten å vente på at de skulle bli friske, for de visste at det
Han har sagt, det holder!
Og i det øyeblikk de gikk, og et stykke på veien, så ropte de plutselig: -Se, og så
ropte de se, se, se, og dersom du tror så skal du se.
-Det er veldig fint skjønner du, -dette her er bibeltime som du er i høyeste grad i
behov av, og derfor når du kommer med den innstillingen: -Vel, nå har jeg bedt
og nå vet Gud behovet mitt, nå går jeg hjem i tro til Herren.
Så er det det samme enten jeg lever eller dør så hører jeg Herren til.

-Og det er her fryktens ånd kommer inn, og så sier den: -Nå må du være veldig
forsiktig, og så er du nødt til å ta tempen når du kommer hjem, ja, men den har du
tatt her den, og det er normal temp i møtet her.
-Jeg husker en gang som jeg var veldig syk, og skulle ha svære møter, og djevelen
og mennesker sa til meg: -Du må ikke gå på møte nå, det er helt umulig du har jo
høy feber og sprengrød i ansiktet.
-Og jeg kjente selv jeg hadde feber, og djevelen kom og sa at nå har du godt av å
hvile nå, nå koser du deg og overlater møtet til andre predikanter, de er så flinke så,
ja, da, og så ville han ha meg under dyna da skjønner du.
-Og så skulle jeg få en kald klut på panna, og så skulle jeg da få temperaturmåleren
enten i munnen eller en annen plass.
-Så skulle de da måle temperaturen med jevne mellomrom, og når det hadde gått
noen timer, så skulle de si: -Aage du er på bedringens vei, feberen er under førr.

-Men jeg gikk ikke den veien jeg, jeg sa til Herren: -Herre du er med, så jeg går i
Jesu navn, så gikk jeg i Jesu navn, og så tenkte jeg ikke mere på sykdommen, når
jeg sto på talerstolen, så forsvant det.
-En gang som jeg hadde brekt et ribben, jeg datt på isen, og knekte et ribben.
Å, det var så vondt.
Jeg skulle ha møte her i turnhallen, det er sant dette her, og dem som var med meg da
kan bevitne at det jeg sier er sant.
Og jeg hadde for, liksom jeg skulle være på den sikre siden, kan vi ikke ta et
plaster rundt da, så det strammer litt, så det slipper å bli så vondt, ja så lot jeg de gjøre
det jeg, og de plastret da og stramma til plasteret og greier,,,,,, og jeg gikk inn på møte
her, og jeg hadde så vondt at jeg trodde,,, jeg kunne nesten ikke puste.
Og så sa djevelen: - Du kan ikke synge! -Å jasså kan jeg ikke det.
Det skal jeg bevise at jeg kan, da jeg kom ut i andre verset, så kjente jeg plasteret
ramlet ned, så var jeg helbredet. Ha ha ha ha.....
-Det er vel ikke normalt det Samuelsen, -nei det er helt unormalt alt sammen.

-Du skjønner, hvis ikke jeg tror Gud kan fikse et ribben, så kan jeg ikke ha tro for å
vekke opp døde.
-Gud lot Adam sove litt og så foretok han en operasjon, han tok et ribben ut, og
så fylte han såret igjen med kjøtt, så tok han ribbenet da og kikket på det, det er
ikke rare sakene da, det er ikke rare sakene dette her, men plutselig så talte Gud:
satte ribbenet ned og så ble det en kvinne.
Og da Adam våknet, ble han helt bestyrtet da han fikk se kvinnen.
Han ble så glad.
Men så gjorde Gud en annen kvinne på korset, han lot Jesus sin sønn dø, for at han
gjennom den døden kunne få en kvinne.
Det er hans elskede brud, som er født på ny til et levende håp.
Og Gud kan gjøre sånne mirakler!!!!

-Som jeg sa til en som hadde spilt trekkspill i mange år, og for et år siden hadde
mistet ytterste del på pekefingeren, -Jeg kan ikke spille mer sa han.
-Hvorfor det sa jeg.
-Nei, se her jeg har mistet øverste del på pekefinger, så jeg kan ikke spille mer.
-Kan du ikke det sa jeg, -jo da det kan du, -kom med handa di og så sa jeg: Kjære
Gud, du ordner dette lille her.
Så sa jeg, du kommer med trkkspillet på møtet i morgen!
-Ja da, ja hvis jeg får en ny tupp så, sa han.
Og om morgenen når han våknet så hadde han en ny tupp, kom på møtet, alle
sammen så det.
-Sjå her sa han.
-Tror du ikke Gud har tupper på lager du da?

Du skjønner det at folk er blitt så fortettet av den religiøse forkynnelsen at det
skal veldige saker til for at Gud skal møte deg.
Jeg tenker alltid tilbake på den dagen jeg ble frelst, det var ikke noe veldige saker
med meg, jeg var en synder tvers igjennom, jeg hadde ikke forsøkt å forbedre meg.
Så det var ikke noe lang prosess, men i et nu, så frelste han meg.
Han spurte: -Hva vil du jeg skal gjøre for deg?
-At jeg må bli frelst! -Og så: -Vær frelst!
-Når de spurte meg: -Er det sant at du er blitt frelst?
-Jeg er frelst!
-Og når jeg ble døpt i ånden, så behøvde de ikke å spørre en gang om at det er sant
at jeg ble åndsdøpt, det kunne de høre.
-Når alle de som sier de har fått kraften, og vi ikke hører et eneste kvekk i fra dem,
der er det noe gæernt, da har de koblet inn på en feil transformator.
-De har koblet inn på vantroen som stadig suger vantro til seg, men når du kobler inn
på det ordet: ''I skal få kraft idet den Hellige Ånd kommer over eder, og I skal tale i
tunger'', da kommer lyden.

Jeg tenker mange ganger, jeg hadde en liten avis-notis, om den første bilen som kom
til Skien, jeg kan ikke huske årstallet, men det var i allefall i begynnelsen av 1900-åra,
og det var journalister som hadde reist, syklet, langs Holmestrand for å se dette merke-
lige vesenet som kom, og så sto de oppstilt der på Holmestrand og skulle da få se
dette monsteret som kom fra Amerika.

Og plutselig så hørte de en forferdelig dur, det var uhyggelig sto det, en grusom lyd,
og kuer og hester de fløy til hver sin kant, og de tenkte: -Hva i allverden er dette her?
Og de så spent: -Hva er det som kommer rundt svingen nå?
Å jo nærmere det kom, jo verre ble det, og plutselig fikk de se et uhyre som kom i
en svimlende fart i tyve kilometer i timen.
Det var den første bilen som kom til Norge, uten lydpotte.
Men så ble det så mange, mange, mange sånne biler uten lydpotter, så loven krevde
at de måtte få en lydpotte på, for folket tålte ikke den forferdelige duren og det leve-
net.

På Pinsefestens dag så kom den første motoren, uten lydpotte.
Og da folket hørte den lyden: da strømmet hopen i sammen, men nå er det så mange
mange flotte biler, som loven krever at det må være lydpotte på, men tenk om alle
de bilene her i Oslo f.eks. skulle ta bort lydpotta?
Tenk på alle de nervøse menneskene: -Ååååhhå, de har tatt bort lydpotta!
Og tenk om alle de menighetene rundt omkring kunne ta ut lydpotta, -Åååhhåå, det
ville vært grusomt, det er ikke bare i turnhallen det er smittet over på metodister,
og det derre hele kostebinderi, det er fullstendig mangel på lydpotte over hele Oslo.
-Hva skal vi gjøre?

''Men da folket hørte denne lyd, da strømmet hopen i sammen''.
-Halleluja!
-Glory! Halleluja!
-Da folket hørte denne lyd!, -og det er denne lyd vi savner i dag!!!!!!
-Gud har ikke bestemt at vi skal ha noen lydpotte, langt i fra! Den er oppfunnet av
de religiøse den, og så forresten så har de ikke noe kraft på så de behøver ikke noen
lydpotte engang.
-Der hvor det ikke er noe kraft på bensintanken, der blir det heller ikke noe lyd.
-''Men I skal få kraft i det den Hellige Ånd kommer over eder, og I skal være mine
vitner.'' Halleluja!!!!
Glory! Halleluja!

-Det er det som er det fine med Gud: -Han vil at vi skal ha det akkurat
sånn som han har laget det, du behøver ikke å pynte og fikse på deg, Gud kjenner
deg tvers gjennom, Han vet at du er i behov av noe, kom med det begjæret du har,
så skal han fylle all din trang i herlighet.
Amen!
-Tror du at Jesus er her i kveld? -Tror du at Han vil møte deg?
-Allright!
-''Hva vil du jeg skal gjøre for deg?
-Er det noe du er i behov av, Jesus vil gi deg det du trenger.
Amen.Fra et møte 13.01.1985