"På syke skal de legge sine hender, og de skal bli helbredet".
Så står det løftet fast fremdeles.

Alle de Hellige ifra Abel og oppover måtte ha den Hellige Ånds kraft, og de fikk den.
Samson han måtte ha den Hellige Ånds kraft, for å seire imot fienden, gideon likeså.
De tolv disipler likeså, de måtte ha den Hellige Ånds kraft.
Og de viste at de ville gå en forferdelig tid i møte.
Også over dette land, over de kristne, og da er det om å ha den Hellige Ånds kraft,
for du blir "pikka" ut, akkurat sånn som de gjorde med Peter, også du er en av dem.

Og da nytter det ikke å si:
"Å, nei da, jeg mente ikke noe med det".

Men jeg ber Gud, gi meg den kraft jeg trenger når prøvelsene kommer og forfølgels-
ene, ja, endog trusler om å miste livet, at jeg må ha den Hellige Ånds kraft.
Som i den første tid, da martyrene kastet seg inn mot løvene, jublende
og prisende med Jesus, og reiste her i fra.
Det kommer en sånn tid over vårt land, det gjør det.

Men Jesus har sagt: "I skal få kraft idet den Hellige Ånd kommer over eder."
Når Jesus reiste hjem, så sto de å så opp, og de følte seg helt tafatte.
Hva skal vi gjøre?
Da kom det engler og sa:
"Hvorfor står de og ser opp i mot himmelen? -Han som reiste opp ifra eder, han skal
komme igjen på samme måte."
Og når Han kommer igjen, så skjer det noe med dem som virkelig har fått den
Hellige Ånds kraft, da skjer det noe som verden aldri har sett maken til.

I New York Times ligger det en artikkel ferdig, som har ligget der i flere år,
som øyeblikkelig når Jesus har kommet, blir satt inn i avisa:
"Det er skjedd, Jesus har hentet sine."

Alle kommer til å kommentere det underet som har skjedd?
-Hva er det som har skjedd?
-Jesus har kommet, og han har hentet alle dem som var iført den Hellige Ånds kraft.
Det nytter ikke å være religiøs i denne verden, det er altfor sterke krefter,
du bukker under.

Men Jesus sa: "I skal få kraft i det den Hellige Ånd kommer over eder, og I skal
være mine vitner."

Det nytter ikke å kalle seg hverken Maran Ata eller pinsevenn, eller hva det nå er
for noe, du må ha den Hellige Ånds kraft, og da begynner verden:
"Hva er det for noe med disse? Det er noe spesielt!"
Ja visst er det det:

-Dette er det som er profetert i profeten Joel, at:
"I de siste dager vil jeg Herren utgyde av min ånd over alt kjød, og eders sønner og
eders døtre skal tale profetiske ord,
Halleluja, unger skal ha syner, oldinger ha drømmer,
ja, endog over treller og trellkvinner, vil jeg i hine dager utgyde av min ånd."
"I skal få kraft idet den Hellige Ånd kommer over eder."


Amen.


Skienshallen -79