Bare tro! Bare tro!
Gud vil ikke svikte deg, min kjære. Det er umulig for Gud å svikte. Tro på Ham.
Hvil i Ham, for Guds hvile er et uforstyrret sted der himmelen bøyer seg ned for å
møte deg.
Gud vil oppfylle de løfter Han har gitt deg i sitt ord - Tro det!!!
Bibelen er den viktigste boken i hele verden, men enkelte mennesker har ikke brukt
tid til den. De trenger å presse seg inn før de kan presse seg videre.

Tenk hvilken herlig arv av hellig glede og tro vi har i følge Ordet! Den herlige dåpen i
den Hellige Ånd som bibelen taler om, er en fullkommen tilstand! Vi leser at alt er blitt
nytt i våre liv fordi vi tilhører Kristus, og Kristus tilhører Gud! Når vi trenger oss inn i
sannheter som disse i Guds ord, vil vi også kunne presse oss videre i et liv i Guds
''Kongelige vei''.

Den kongelige veien
''I skal få kraft idet den Hellige Ånd kommer over eder, og I skal være mine
vitner både i Jerusalem og i hele Judea og Samaria og like til jordens ende.''

Ap.gj.1,8
Gud vil at vi skal befinne oss på den kongelige vei: -i den Hellige Ånds kraft, og som
Guds vitner på jorden. Dette er den døren Han vil vi skal gå gjennom. Og når Gud
åpner en dør, kan ikke noe menneske lukke den. Gjennom døperen Johannes skapte
Han en kongelig vei, og Jesus gikk inn.
Nå har Han etterlatt den til oss, slik at Han kan utføre større gjerninger gjennom oss
enn de som ble gjort da Jesus gikk omkring her på jorden. Jesus etterlot seg en stor
arv til sine disipler, men det er mye mer som kan legges til før Gud en dag skal ta imot
oss.
Når vi tar imot kraft, må vi minne oss selv om at vi har ansvar for behovene rundt oss.
Gud vil møte våre behov slik at de trengende kan få sine behov oppfylt gjennom oss.
Tenk hvilken stor, iboende kilde til kraft!
Hvis ikke vi går inn i vår rett til å møte behov, er det en tragedie.

Ingen stillstand
Gud gjør oss helt henført når Han gir oss nye åpenbaringer i våre hjerter. Han gjør at vi
blir forandret ved Ånden fra visjon til visjon, fra nåde til nåde og fra herlighet til herlighet.
Det finnes ingen stillstand for oss. Som Kristus er, slik er vi i denne verden. Vi er Guds
avkom med en guddommelig impuls. Vi må komme på linje med Ham! Vi har Guds
sønns liv i oss, for at hele legemet skal bli tent i brann. Vi har det som kreves for å gjøre
det, for Ordet sier: ''Etter at dere har tatt imot, skal dere få kraft''.
Ap.gj.1,8 omskrevet.

Gud har gitt meg en velsignet tjeneste. Han hjelper meg til å oppmuntre andre. Når vi
samles til møter, må det være for å bli flere. Vi må bruke Guds kraft i oss til å vinne
flere sjeler inn i Guds rike. Jeg er nidkjær etter at vi skal komme inn i denne gud-
dommelige planen. Hvis vi venter på en slik kraft, har vi tatt feil av den stillingen vi
har i ånden.

Gud venter - derfor må du handle!
''Hvis bare jeg kunne kjenne kraften,'' sier vi.
Vi har vært alt for mye på den linjen. Gud venter på at vi skal handle. Han vil vi skal
være som Jesus. Jesus var preget av ''fullkommen handling''. Han levde i en gud-
dommelig utvelgelse, og faderens gjerninger kom hele tiden fram.

De rene av hjertet ser Gud, og vår Gud er en fortærende ild. Vi må våge å jage
videre til Gud kommer fram gjennom oss i sin mektige kraft.
Måtte Gud gi oss tro for at kraften skal senke seg som en sky.!
Da jeg var i Stavanger i Norge, sa Gud: -Be! Jeg skal gi deg hver eneste sjel.
Det virket som om det var for mye å be om! Men så kom stemmen igjen: -Be!
Jeg våget å be. Guds kraft feide gjennom møtet som en mektig vind!
Du ønsker dette når du lever ut så og si hele dette livets ord.
Jag videre til Jesus blir herliggjort og skarene høstet inn.Fra en preken i England 1925
Smith Wigglesworth