Om prestedømmet og om hovmod

Himmelen er renere enn jorden, og I som er himmelens lys,
skal være som sol og måne.

Hva skal alle hedningene gjøre, hvis I er forblindet av ugudelighet.

I nedkaller en forbannelse over vårt folk, over hvem verdens lys skinner, det som ble satt blandt dere til opplysning for ethvert menneske. Det vil I fjerne, idet I bærer bud, som går imot Guds rettssystemer, stjeler Herrens ofre, stjeler av hans andel, og tar før I ofrer til Herren det beste, som I deretter på respektsløst vis fortærer sammen med skjøger.


Fra Levi`s Testamente
Dødehavsrullene