Om Prestedømmet og om hovmod

Praktiser rettferdighet, mine barn, på jorden, for at I selv kan
oppnå den i himmelen. Og så det gode i deres sjel, for at I selv kan møte det i eders liv.
For hvis I sår det onde, skal I høste all verdens angst og trengsel.
I skal erverve dere visdom i gudsfrykt og med iver.

For vel kan man falle i fangenskap, og byer og land, kan bli lagt øde, og gull og sølv og alle rikdommer kan gå til grunne, men ingen kan frata den vise visdommen, unntatt gudløshetens blindhet og syndens lammelse.

For selv blandt fiender vil den være ham til berømmelse, og i fremmede land vil den være et fedreland for ham, og midt iblandt fiendene vil den vise seg som en venn. Den som lærer dette, og handler på det, skal sitte på troner med konger, sånn som Josef vår bror.


Fra Levis`s Testamente
Dødehavsrullene