Om prestedømmet og om hovmod

Og nå mine barn pålegger jeg dere å frykte vår Herre av et helt hjerte, og I skal ferdes i ærlighet helt etter hans lov.

Men også I skal lære deres barn å lese, slik at de hele livet igjennom kan få innsikt, idet de uavlatelig leser i Guds lov.

For enhver som kjenner guds lov, vil bli innfridd, og skal ikke< bli betraktet som fremmed, hvor han enn kommer hen. Men han vil vinne langt flere venner enn hans foreldre, og mange mennesker vil ønske å tjene ham og å lytte til hans munn for å lære om loven.

 

Fra Levi`s Testamente
Dødehavsrullene