Da skal du være salig Israel

For Han reiser seg, den Høyeste Gud, den evige eneste, og han står frem for å straffe hedningene, og vil ødelegge alle deres avgudsbilder.

Da skal du være salig Israel, og stå opp på ørnens nakke og vinger.

Og Gud vil opphøye deg, og la deg nå til stjernehimmelen, til stedet hvor de bor, og du skal skue ned fra det høye, og se dine fiender på jorden, og gjenkjenne dem og frydes og takke og prise din skaper.

 

Fra Moses`s Himmelfart
Dødehavsrullene