Om ondskapens og dydens to ansikter

Det er umulig å kalle sannhet for løgn, eller det rettferdige for urettferdig. For all sannhet tilhører under lyset, sånn som alle ting tilhører under Gud. Alt dette erfarte jeg i mitt liv, og jeg ble ikke ledet bort fra Herrens sannhet, men gjennom studering av den Høyestes bud, vandret jeg av all min kraft frem mot det gode, i det jeg kun hadde et ansikt.

 

Fra Asers Testamente
Dødehavsrullene