Om ondskapens og dydens to ansikter

Også dere barn må derfor holde Herrens bud, i det dere følger sannheten, og kun bærer et ansikt. For de som bærer to ansikter skal lide dobbelt straff.

Forførelsens ånder som kjemper mot mennesket, skal i hate. Hold Herrens lov og fest ikke deres oppmerksomhet på det onde, som om det var noe godt, men betrakt det virkelige gode, og akt på det i alle Herrens bud, sånn at dere vender tilbake til ham, og finner hvile der.

For ved menneskenes slutt vises deres rettferdighet, i det de lærer enten Herrens eller Satans engler å kjenne. For hvis sjelen går bort i forvirring, blir den plaget av den onde ånd, som den har slavet for i sine lyster og onde handlinger. Men hvis den går bort i fred og glede, lærer den fredens engel å kjenne, og den skal føre ham inn til det evige liv.

 

Fra Asers Testamente
Dødehavsrullene