Om ondskapens og dydens to ansikter

Så må ikke dere mine barn ha to ansikter, både godhetens og ondskapens. Dere skal derimot holde dere ene og alene til godheten for Gud har behag i den, og menneskene lengter etter den.

Flykt fra ondskapen, sånn at dere tilintetgjør djevelen gjennom deres gode gjerninger. For de som har to ansikter, tjener ikke Gud, men sine egne lyster, sånn at de tilfredsstiller Satan og de menneskene som ligner på dem.

Selv om de gode mennesker, som kun har et ansikt, også blir regnet for syndere av dem som har to ansikter, så er de allikevel rettferdige i Guds øyne.

 

Fra Asers Testamente
Dødehavsrullene