Om ondskapens og dydens to ansikter

Hvis derfor sjelen vil det gode, så utføres alle dens handlinger i rettferdighet, og hvis den synder så angrer den straks. For den akter på det rettferdige, fjerner ondskap, bryter umiddelbart ned det onde og river synden opp med rota.

Men hvis tilbøyeligheten går i retning av det onde, så utføres alle dens (sjelens) handlinger i ondskap, den driver det gode bort, holder seg til ondskap og blir dominert av Satan; og gjør den noe godt, så snur han det om til ondskap.

For når den begynner å gjøre noe godt, som virker godt, så vrir han handlingens endepunkter på en sånn måte, at den må handle i ondskap. For djevelens lager er full av den onde ånds gift.

Om når også en sjel heller vil gi uttrykk for det gode enn for det onde, så ender allikevel handlingen i ondskap. Og det kan være en mann, som ikke viser barmhjertighet mot den, som gir ham en dårlig tjeneste. En slik sak har to sider; men i det store og hele er det ondt.

 

Fra Asers Testamente
Dødehavsrullene