Om Misunnelse

Og nå skal dere mine elskede barn, hver og en av dere elske sin bror av et godt hjerte og fjerne misunnelse fra dere.


For den fyller opp sjelen med lidenskap og forderver legemet den tilfører en hver vurdering vrede og stridslyst, og oppvigler til blodige gjerninger, og den bringer sinnet i opprør, og lar ikke fornuften råde i mennesker.

Tvert i mot tar den bort søvnen, og fører sjelen i forvirring og legemet i frykt.

For selv i søvne kan en ond lidenskap føre en bak lyset, den fortærer ens sjel og forvirrer den ved hjelp av onde ånder, som setter legemet i frykt, og vekker sinnet opp til uro, og den fremstår for menneskene som en ond og giftig ånd.

 

Fra Simeons Testamente
Dødehavsrullene