Om hat

Hatet er ondt, fordi det alltid går sammen med løgnen, taler i mot sannheten, gjør smått til stort, gjør mørke til lys, kaller søtt for surt, bortlærer baktalelse og stridighet og hovmot og begjær etter alt mulig ondt, og fyller hjertet med djevelsk gift.

Og jeg taler av erfaring, mine barn, for at dere må holde dere vekk fra hatet, og holde dere til Herrens kjærlighet.


Rettferdigheten driver hatet ut, ydmykhet bryter ned hatet. For den som er rettferdig og ydmyk skammer seg over å gjøre urett, ikke på den måten at han blir fordømt av andre, men av sitt eget hjerte; for Herren ser hans tilbøyelighet. Han baktaler ingen mennesker, ettersom frykten for den Høyeste seirer over hatet.

Og da han uttrykker bekymring for å krenke Herren, vil han på ingen måte ,ikke en gang i tankene utøve urett mot et menneske.

Fra Gads Testamente
Dødehavsrullene