Om hat

Sammen med misunnelsen motarbeider hatet også dem som har lykken med seg, 
men når det hører om eller ser deres fremgang, føler det seg avmektig.

På samme måte som kjærligheten vil føre de døde tilbake til livet og vil tilbakekalle de
som er gått i døden, så vil hatet drepe de levende og vil ikke tillate dem som har syndet i det små å leve.

For ut i fra smålighet arbeider hatets ånd sammen med Satan i alle ting for å føre menneskene til døden. Men ut i fra langmodighet arbeider kjærlighetens ånd sammen med Guds lov for å føre menneskene til frelse.

Fra Gads Testamente
Dødehavsrullene